Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Resor
  • Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen tryggar ditt resgods om allt inte går som det ska på resan.
Räkna ut priset och teckna reseförsäkring 

Resgodsförsäkring ersätter om ditt bagage försenas

Om ditt bagage försenas med minst 5 timmar efter ankomsten till resmålet ersätter försäkringen inköpspriset för nödvändiga dagligvaror.

Resgodsförsäkringen skyddar ditt bagage under resa

Som resgods räknas även till exempel telefoner, pass, biljetter och kontanter upp till 350 euro.

Självrisk 0 €

Du kan även välja en självrisk på 0 euro till din resgodsförsäkring.

När du ansluter en resgodsförsäkring till din reseförsäkring tryggar du ditt bagage i händelse av bland annat stöld eller om det råkar gå sönder. Du kan teckna resgodsförsäkringen för dina utlandsresor eller vid behov även inkludera resor i Finland i försäkringen.

Vad är en resgodsförsäkring?

Reseförsäkringen består av en resgodsförsäkring och en resenärförsäkring. I reseförsäkringen kan du välja om du ska försäkra endast dig själv eller även ditt resgods.

Utifrån resgodsförsäkringen betalas ersättning om resgodset går sönder, försenas eller blir stulet.

Som resgods räknas allt personligt resgods, såsom telefon, kläder, bärbar dator eller pekplatta och inköp du gjort på resan. Även pass, biljetter och kontanter upp till 350 euro omfattas av resgodsförsäkringen.

Försäkrade i resgodsförsäkringen är förutom ditt eget resgods även resgodset för familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll som du. Du behöver med andra ord endast en resgodsförsäkring om ni reser tillsammans.

Du kan efter dina behov välja en resgodsförsäkring som gäller på både utlandsresor och resor i Finland.

Så här ersätter reseförsäkringen

Resenär-försäkring
Resgods-försäkring
Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader, t.ex. läkarbesök, sjukhusavgifter och läkemedelskostnader.
Ei sisälly
Resenärförsäkringen ersätter sjuktransport till Finland vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall. Vänligen låt Fennia godkänna transporten på förhand.
Ei sisälly
Från resenärförsäkringen betalas en engångsersättning ut för bestående men till följd av ett olycksfall under en resa samt för dödsfall till följd av ett olycksfall under en resa eller en allmänfarlig smittsam sjukdom.
Ei sisälly
Resenärförsäkringen ersätter kostnader för en inställd eller avbruten resa när resan ställs in eller avbryts på ett tvingande sätt till följd av en sjukdom, ett olycksfall eller ett dödsfall, eller av att en betydande ekonomisk sakskada drabbat din egendom.
Ei sisälly
Resenärförsäkringen ersätter kostnader för försening från en resa om du inte kommer i tid till utlandsresan eller en anslutande resa för att det färdmedel som du använder försenas av tvingande skäl till följd av ett väderhinder, tekniskt fel eller en trafikolycka.
Ei sisälly
Kris- och evakueringsskyddet ersätter evakueringskostnader när Finlands utrikesministerium rekommenderar att man lämnar området på grund av en plötslig naturkatastrof, ett terrordåd eller en plötslig beväpnad konflikt.
Ei sisälly
Fennias reseassistans 24h hjälper om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands.
Ei sisälly
Resgodsförsäkringen ersätter resgods som går sönder eller blir stulet.
Ei sisälly
Resgodsförsäkringen ersätter kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar om resgodset blir försenat till resmålet mer än 5 timmar.
Ei sisälly
Ansvarsförsäkringen som ingår i resgodsförsäkringen ersätter person- och sakskador som vållats under en resa.
Ei sisälly
Rättsskyddsförsäkringen som ingår i resgodsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål med anknytning till en resa.
Ei sisälly
Du kan utvidga resenärförsäkringen att också omfatta riskfyllda idrottsgrenar samt tävlingar och träningar arrangerade av ett idrottsförbund eller en idrottsförening. Utan utvidgningen gäller resenärförsäkringen bara vid sedvanlig idrott som du utövar för att upprätthålla din fysiska kondition.
Kan väljas
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för resgodsförsäkring finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Reseförsäkringar
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd: F20-F100
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd: F400-F300
Försäkringsvillkor- Allmänna avtalsvillkor för Fenniaskyddet

Vad ersätter resgodsförsäkringen?

Resgodsförsäkringen ersätter skador som plötsligt och oförutsett drabbat resgodset, såsom att resgodset gått sönder eller blivit stulet. Resgodsförsäkringen ersätter till exempel om din telefon går sönder eller din plånbok blir stulen på stranden.

Resgodsförsäkringen ersätter inte sådana skador på godset som orsakas av egen oaktsamhet eller glömska – till exempel om du glömmer eller tappar bort din telefon.

Resgodsförsäkringen ersätter också om din resväska försenas eller inte alls anländer till resmålet. Om resgodset försenas med minst 5 timmar ersätter resgodsförsäkringen anskaffning av nödvändiga artiklar, såsom tandborste och byteskläder. Om flygbolaget inte lyckas skicka tillbaka ditt resgods till dig, ska du i första hand söka ersättning hos flygbolaget eller resebyrån.

I händelse av en skada under resa ska din stadigvarande bosättningsort vara i Finland för att du ska kunna söka ersättning från resgodsförsäkringen

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring ingår i resgodsförsäkringen

I resgodsförsäkringen ingår också en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Utifrån reseansvarsförsäkringen betalas ersättning om du på resan orsakar en skada på en utomstående och du enligt lag är ersättningsskyldig för skadan. Du kan söka ersättning från reseansvarsförsäkringen till exempel om du orsakar en personskada när du cyklar på en hyrcykel. Reseansvarsförsäkringen ersätter inte om skadan vållats uppsåtligen.

En reserättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som har anknytning till resan och som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål eller ansökningsärenden.

Resgodsförsäkringens självrisk och pris

När en inträffad skada ersätts från resgodsförsäkringen påverkas ersättningsbeloppet av den självrisk du valt, försäkringsbeloppet för resgodset och åldersavdraget för det skadade eller stulna resgodset. Ett åldersavdrag görs till exempel på mobiltelefoner och datorer.

Med självrisk avses det belopp som du själv betalar när en skada inträffar.

Ju större självrisken är, det vill säga ju större risk du är redo att stå för, desto lägre är försäkringspremien. Om du alltså väljer en hög självrisk till försäkringen, sparar du in på försäkringspremien.

Genom att ändra försäkringsbeloppet kan du påverka hur mycket resgodsförsäkringen högst ersätter när en skada inträffar.

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall utomlandsSjukdomar eller olycksfall i FinlandResgods gick sönder, blev stulet eller försvannInställd resaAvbruten resaFörsening från resa
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Fordon och trafik

Lisää aiheesta

Båtförsäkring

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor