Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Bostäder och fastigheter
  • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring för fastighet

Med ansvars- och rättsskyddsförsäkringar för fastighet tryggar du fastighetsbolagets verksamhet.

Om du blir ersättningsskyldig, ger ansvars- och rättsskyddsförsäkringen för fastighet ekonomiskt skydd. 
Kontakta oss för offert

Även om ditt fastighetsbolag alltid handlar noggrant och professionellt, kan företaget hamna i en situation där det blir ersättningsskyldigt. Det kan till och med vara nödvändigt att anlita rättslig hjälp i ärenden som gäller fastighetens verksamhet. Vi kan hjälpa dig att ta hand om sådana oförutsägbara kostnader med ansvars- och rättsskyddsförsäkringen för fastighet. När fastighetens försäkringar är i skick, får du sinnesro och kan koncentrerar dig på att sköta fastighetens verksamhet. Vår fastighetsförsäkring är avsedd för bostads-, kontors- och affärsfastigheter.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringar för fastighet

Ansvarsförsäkring för fastighet

Med en ansvarsförsäkring för fastighet kan du gardera dig mot ersättningsskyldighet till följd av person- och sakskador som du vållat i egenskap av fastighetsägare. Skador kan uppstå till följd av fastighetsägarens oaktsamhet i ärenden som gäller fastighetsskötsel eller fastighetsunderhåll.

Ansvarsförsäkring för fastighetsförvaltning

En ansvarsförsäkring för fastighetsförvaltning ersätter ekonomiska skador till följd försummelse av styrelsen och en annan än en professionell disponent. Skadan kan drabba bostadsbolaget, en aktieägare eller utomstående. De försäkrade är utöver styrelsemedlemmarna också suppleanterna och ordföranden för bolagsstämman.

Rättsskyddsförsäkring för fastighet

En rättsskyddsförsäkring för fastighet ersätter kostnader till följd av anlitande av jurist i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden när ärendet gäller ägande, innehav, skötsel eller användning av fastighet.

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar

Behandlas ärendet som gäller ägande, administration, skötsel eller användning av din fastighet i rätten? Ingen fara – vi hjälper dig!

Du kan söka ersättning för kostnader för anlitande av en jurist elektroniskt på Mitt Fennia.

Vi hjälper dig när det uppstår rättegångskostnader vid ett tviste- eller brottmål.

Anvisningar för skadesituationer

Ta del av broschyren och villkoren

Broschyren Fastighetsförsäkring

(på finska)
(på finska)
(på finska)

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd