Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt - produktbroschyr
Försäkringar för hund och katt - broschyr

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt - produktbroschyr

Gäller från och med 20.3.2023

Den här broschyren ger information om det centrala innehållet i sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt i Fenniaskyddet. Den ger också exempel på väsentliga begränsningar och på försäkringarnas priser. Broschyren är ingen fullständig beskrivning av försäkringarna. Ta därför också noggrant del av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.


Fenniaskyddet är ett försäkringspaket till vilket du enligt ditt val kan ansluta försäkringar för ditt hem och annan egendom samt som hemförsäkringskund personförsäkringar för dig och dina familjemedlemmar. Du kan ändra antalet försäkringar eller innehållet i försäkringarna när som helst.

Till Fenniaskyddet kan du ansluta

som skydd för din egendom

 • hemförsäkringar

 • resgodsförsäkringar

 • båtförsäkringar

 • djurförsäkringar

 • skogsförsäkringar

 • lantbruksförsäkringar

som skydd mot rättsliga risker

 • rättsskydds- och ansvarsförsäkringar

som skydd för dig och dina familjemedlemmar

 • sjukkostnadsförsäkringar för barn och vuxna

 • olycksfallsförsäkringar

 • resenärförsäkringar.

När du har en hemförsäkring hos Fennia kan du teckna en djurförsäkring för friska hundar i åldern 6 veckor–6 år och friska katter i åldern 6 veckor–9 år. Hundvalpar och kattungar omfattas inte av moderns försäkring. För valpen eller kattungen kan du teckna en egen försäkring när den är sex veckor gammal.

Av Fenniaskyddets djurförsäkringar kan du välja

 • en olycksfallsförsäkring för hund och katt

 • en sjukförsäkring för hund och katt.

Sjuk- eller olycksfallsförsäkringen för hund och katt kan enligt ditt val omfatta

 • bara djurets dödsfall

 • bara veterinärkostnader

 • både dödsfall och veterinärkostnader.

I djurförsäkringen ingår alltid den avgiftsfria online-veterinärtjänsten FirstVet

Fennia erbjuder sina djurförsäkringskunder ett obegränsat antal gratis besök hos online-veterinärtjänsten FirstVet för varje djur som är försäkrat.

På online-veterinärtjänsten FirstVet får du enkelt och smidigt videokontakt med en veterinär, som ger råd, bedömer behovet av vård och vid behov hänvisar till fortsatt vård på en djurklinik.

Anvisningar om hur du får tillgång till tjänsten finns på fennia.fi.

Sjukförsäkring för hund och katt

Valt försäkringsskydd
Dödsfall till följd av olycksfall eller sjukdom
Veterinärkostnader till följd av olycksfall eller sjukdom
Dödsfall och veterinärkostnader till följd av olycksfall eller sjukdom
I hemförsäkringen ingår ansvarsförsäkring för privatperson
Valfritt tilläggsskydd
Värdeförlust
Fysikalisk behandling
Värdeförlust och/eller fysikalisk behandling
Ansvarsförsäkring för djurägare

Olycksfallsförsäkring för hund och katt

Valt försäkringsskydd
Dödsfall till följd av olycksfall
Veterinärkostnader till följd av olycksfall
Dödsfall och veterinärkostnader till följd av olycksfall
I hemförsäkringen ingår ansvarsförsäkring för privatperson
Valfritt tilläggsskydd
Värdeförlust
Fysikalisk behandling
Värdeförlust och/eller fysikalisk behandling
Ansvarsförsäkring för djurägare

Tilläggsskydd mot värdeförlust

Värdet på djuret kan minska om det till exempel inte längre kan användas för avel eller i sådana uppgifter som det är skolat för. När djurförsäkringen för hund eller katt inbegriper ersättning i händelse av dödsfall, kan du teckna ett tilläggsskydd för det fall att rashunden eller raskatten förlorar i värde.

Fysikalisk behandling som tilläggsskydd

När djurförsäkringen omfattar ersättning för veterinärkostnader, kan du inkludera ersättning för fysikalisk behandling i försäkringen.

Ansvarsförsäkring för djurägare som tilläggsskydd

Om Fenniaskyddets försäkringspaket inbegriper en djurförsäkring och en ansvarsförsäkring för privatperson, kan en ansvarsförsäkring för djurägare anslutas till försäkringspaketet. Om någondera eller båda försäkringarna upphör, upphör också ansvarsförsäkringen för djurägare.

I en djurförsäkring grundar sig riskerna delvis på hälsotillståndet hos det djur som ska försäkras. Därför ska en sådan redogörelse för djurets hälsotillstånd som Fennia i respektive fall förutsätter lämnas in till Fennia innan försäkringen träder i kraft.

Det är viktigt att uppgifterna som ges i hälsodeklarationen är korrekta och att sanningsenliga och fullständiga svar ges på alla frågor som ställs. Försäkringstagaren bekräftar uppgifterna i hälsodeklarationen genom sin underskrift.

I vissa fall krävs ett veterinärutlåtande innan försäkringen kan beviljas.

Om uppgifterna i hälsodeklarationen är felaktiga eller bristfälliga, har Fennia rätt att agera enligt lagen om försäkringsavtal. I dessa fall kan till exempel ett begränsande villkor anslutas till försäkringen i efterskott och ersättningen förvägras eller sänkas. Ibland kan försäkringen också sägas upp på grund av att felaktiga uppgifter lämnats. I vissa situationer kan försäkringsavtalet till och med upphävas och förklaras ogiltigt.

Djurförsäkringar ersätter inte sjukdomar eller skador som uppkommit innan försäkringen trätt i kraft. Det kan hända att en djurförsäkring inte alls kan beviljas på grund av djurets hälsotillstånd.

Om du vill förbättra djurets försäkringsskydd eller höja försäkringsbeloppet, behövs en ny hälsodeklaration och i vissa fall också ett nytt veterinärutlåtande.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen för hund och katt gäller i de nordiska länderna och också under transporter mellan dessa länder. Genom en separat överenskommelse kan giltighetsområdet utvidgas antingen som tidsbestämd eller fortlöpande utvidgning.

Veterinärkostnadsförsäkringen kan förbli giltig under hundens eller kattens livstid.

Dödsfallsförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod då hunden fyller 10 år och katten 13 år.

I djurförsäkringarna avses med olycksfall en plötslig, oväntad yttre händelse som leder till en kroppsskada. Avlivning anses vara oundviklig när djurets död trots sakkunnig vård är att vänta inom kort eller när djuret måste avlivas för att undvika uppenbart djurplågeri.

Djurets död

En olycksfallsförsäkring för hund och katt som tecknats i händelse av dödsfall ersätter

 • om hunden eller katten dör eller måste avlivas till följd av ett olycksfall

 • om hunden eller katten kommer bort och den inte hittas inom två månader trots att djurets försvinnande anmälts till polisen.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte

 • om djuret dör eller avlivas till följd av ett olycks­fall som orsakats av en sjukdom eller ett lyte.

Försäkringen ersätter inte heller om djuret dött eller måste avlivas till följd av följande orsaker:

 • lynnesfel eller beteenderubbningar

 • medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • strukturella fel eller tillväxtrubbningar

 • ekonomiska orsaker

 • oförmåga att bli dräktig eller förlorad avelsförmåga

 • ett olycksfall eller en sjukdom som har inträffat eller börjat innan försäkringen har trätt i kraft.

Veterinärkostnader till följd av olycksfall

En olycksfallsförsäkring för hund och katt som omfattar veterinärkostnader ersätter veterinärkostnader till följd av olycksfall.

Begränsningar

Försäkringen ersätter dock inte veterinärkostnader till följd av ett olycksfall

 • som orsakats av en sjukdom eller ett lyte som uppstått innan försäkringen trätt i kraft

 • som inträffat innan försäkringen trätt i kraft.

Försäkringen ersätter inte heller om djuret dör eller måste avlivas till följd av följande orsaker:

 • lynnesfel eller beteenderubbningar

 • medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • strukturella fel eller tillväxtrubbningar

 • ekonomiska orsaker.

En sjukförsäkring för hund och katt som tecknats i händelse av dödsfall ersätter, liksom olycksfallsförsäkringen för hund och katt, dödsfall till följd av ett olycksfall och om djuret kommer bort. Dessutom betalas ersättning ut från försäkringen om djuret dör eller måste avlivas till följd av en sjukdom.

En sjukförsäkring för hund och katt som omfattar veterinärkostnader ersätter veterinärkostnader till följd av att djuret insjuknat eller skadats i ett olycksfall.

Kostnader för kastrering eller sterilisering ersätts bara vid följande sjukdomar:

 • diabetes

 • livmoderinflammation

 • förlossningsskador

 • prostatasjukdomar

 • epilepsi

 • tumörer i livmoder, testiklar, vagina eller äggstockar

 • vaginalprolaps

 • perinealbråck

 • analadenom

 • testikelinflammation

 • juvertumör

 • testikelvridning.

Begränsningar

Sjukförsäkringen för hund och katt ersätter inte veterinärkostnader om de orsakats av

 • en hälsokontroll, förebyggande av sjukdom eller vaccinering

 • vård som liknar skötsel, parasitkurer, utdragning av mjölktänder eller borttagning av tandsten

 • sjukdom i tändernas stödjevävnad, behandling av felaktigt bett eller tandvård (behandling av tandskada till följd av olycksfall ersätts)

 • normal dräktighet eller förlossning

 • skendräktighet

 • kejsarsnitt (ett kejsarsnitt ersätts endast om det måste utföras till följd av ett sjukligt tillstånd, t.ex. om en valp fastnar i förlossningskanalen)

 • undersökning eller behandling av strukturellt fel, tillväxtrubbning, medfött eller ärftligt fel eller medfödd eller ärftlig sjukdom. Till exempel sjukdomar till följd extra ögonfransar, förträngning i luftstrupe, mjuk gom, näsborre eller svalg hos en hund eller andra kostnader för motsvarande strukturella fel.

Försäkringen ersätter inte heller veterinärkostnader om olycksfallet har inträffat innan försäkringen trätt i kraft eller om sjukdomen har börjat inom 14 dygn efter att försäkringen trätt i kraft.

Begränsningar

Sjukförsäkringen för hund och katt ersätter inte dödsfall eller veterinärkostnader om djuret dör eller måste avlivas till följd av följande orsaker:

 • lynnesfel eller beteenderubbningar

 • medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • strukturella fel eller tillväxtrubbningar

 • ekonomiska orsaker.

Försäkringen ersätter inte heller veterinärkostnader om olycksfallet har inträffat innan försäkringen trätt i kraft eller om sjukdomen har börjat inom 14 dygn efter att försäkringen trätt i kraft.

Vilka kostnader är veterinärkostnader?

Veterinärkostnader som ersätts är

 • veterinär- och djurskötararvoden

 • mediciner som ordinerats av veterinär för behandling av en skada eller sjukdom

 • kostnader för förbandsmaterial och annat material som använts på mottagningen och som behövs för fortsatt behandling

 • laboratorie-, ultraljuds-, magnetröntgen- och röntgenkostnader

 • vårddygns-, expeditions- och jouravgifter på ett djursjukhus eller en djurklinik.

Veterinärkostnader som inte ersätts är

 • transport- och resekostnader

 • rehabilitering eller terapi

 • fysikalisk behandling

 • kostnader för närings-, vitamin-, mineral­närings-, tillskottsnäringspreparat och naturprodukter eller för specialdiet.

Ersättningsbelopp för veterinärkostnader

Du kan välja ett maximibelopp för de veterinärkostnader som djurförsäkringen ersätter. Ersättningen kan enligt ditt val vara 300–3 000 euro under en försäkringsperiod. Från ersättningen för veterinärkostnader dras en självrisk av per besök.

Försäkringsbeloppet sänks med 10 procent per år från början av den försäkringsperiod när hunden eller katten fyller sju år. Försäkringsbeloppet sjunker dock inte under 300 euro.

Förlust av djuret

Om hunden eller katten dör eller försvinner, ersätts högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Ersättningen bestäms enligt djurets verkliga värde.

Med verkligt värde avses det penningbelopp som man skulle ha fått för djuret om det hade sålts omedelbart innan det förlorades. Om till exempel det verkliga värdet på hunden eller katten överstiger försäkringsbeloppet, utbetalas ersättning till högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet sänks med 10 procent per år från början av den försäkringsperiod när hunden eller katten fyller sju år. Försäkringsbeloppet sjunker dock inte under 300 euro.

Självrisken för veterinärkostnader är 70 euro per veterinärbesök. Vid övriga försäkringsfall finns det ingen självrisk.

Vid varmt väder får djuret inte lämnas i ett stängt fordon utan ständig tillsyn. De anvisningar som veterinären ger för behandling av en sjukdom eller skada ska följas. Kennelklubbens eller förbundet Suomen Kissaliittos vaccineringsprogram ska följas.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, kan det leda till att ersättningen sänks eller förvägras enligt punkt F6.1 i de allmänna avtalsvillkoren.

Du kan teckna ett tilläggsskydd mot värdeförlust om sjuk- eller olycksfallsförsäkringen för hund och katt omfattar ett skydd i händelse av att djuret dör.

Tilläggsskyddet ersätter om en rashund eller en raskatt förlorar i värde om

 • hunden till följd av ett olycksfall blir bestående oförmögen till jakt, under förutsättning att hunden är skolad och har fått ett godkänt resultat i ett rastypiskt prov

 • hunden till följd av ett olycksfall blir bestående oförmögen till det nyttobruk den är skolad för

 • utställningshundens eller -kattens värde minskar permanent till följd av ett olycksfall

 • hunden eller katten till följd av ett olycksfall blir bestående oförmögen att delta i tävlingsverksamhet, under förutsättning att den har fått ett godkänt resultat i en tävling

 • avelshunden eller -katten till följd av en sjukdom blir steril, under förutsättning att djuret har fått minst en registrerad kull. Förlusten av fortplantningsförmågan ersätts om djuret till följd av sjukdom i eller behandling av livmodern, äggstockarna eller testiklarna förlorar sin fortplantningsförmåga.

Förutsättningen för att få tilläggsersättning om en avelshund eller -katt förlorar i värde är att djuret har en giltig sjukförsäkring som omfattar ersättning i händelse av dödsfall. I de övriga ovannämnda fallen kan antingen en sjuk- eller olycksfallsförsäkring vara i kraft.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte värdeförlust till följd av

 • lynnesfel eller beteenderubbningar

 • medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • strukturella fel eller tillväxtrubbningar

 • en sjukdom som börjat inom 14 dagar efter att försäkringen trätt i kraft.

Tilläggsskyddet i händelse av värdeförlust gäller inom samma giltighetsområde och så länge som försäkringen i händelse av dödsfall är i kraft, dock inte längre än till slutet av den period då djuret fyller sju år. Om sjuk- eller olycksfallsförsäkringen för hund eller katt upphör, upphör också tilläggsskyddet.

Vid värdeförlust ersätter tilläggsskyddet 60 procent av det verkliga värdet på djuret vid tidpunkten för försäkringsfallet, när värdeförlusten konstateras vara bestående under tilläggsskyddets giltighetstid.

Efter utbetalningen av ersättningen sänks försäkringsbeloppet med 60 procent från början av följande försäkringsperiod. Försäkringen har ingen självrisk.

Tilläggsskyddet gäller

 • när fysikalisk behandling ges i Finland

 • så länge som sjuk- eller olycksfallsförsäkringen för hund och katt är i kraft och omfattar veterinärkostnader.

Tilläggsskyddet upphör om sjuk- eller olycksfallsförsäkringen för hund och katt upphör helt eller om tilläggsskyddet upphör för veterinärkostnadernas del.

Tilläggsskyddet ersätter fysikalisk behandling som ordineras av en veterinär och som ges av en djurfysioterapeut efter en operation eller gipsbehandling av en svår skada till följd av ett olycksfall eller en sjukdom. Den djurfysioterapeut som ger behandlingen ska vara registrerad hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Kostnader fysikaliska behandlingar som ersätts

 • el-, ultraljuds- och laserbehandlingar

 • manuell terapi och bindvävsbehandling

 • vattenterapi

 • akupunktur.

Begränsningar

Fysikalisk behandling ersätts dock inte om vårdkostnaderna till följd av en skada har orsakats av att djuret har

 • lynnesfel eller beteenderubbningar

 • medfödda eller ärftliga fel eller sjukdomar

 • strukturella fel eller tillväxtrubbningar

 • en sjukdom som börjat inom 14 dagar efter att försäkringen trätt i kraft.

Som fysikalisk behandling ersätts inte till exempel

 • hjälpmedel, spjälor, stöd eller andra motsvarande redskap

 • rese- eller transportkostnader.

Kostnader för fysikalisk behandling ingår i ersättningsbeloppet för veterinärkostnader. Vårdkostnader ersätts upp till maximibeloppet för ersättning av veterinärkostnader och högst 15 behandlingsgånger per olycksfall eller sjukdom. Självrisken är 20 procent av kostnaderna för fysikalisk behandling.

Om Fenniaskyddets försäkringspaket inbegriper en djurförsäkring och en ansvarsförsäkring för privat­person, kan en ansvarsförsäkring djurägare anslutas till försäkringspaketet. Om någondera eller båda försäkringarna upphör, upphör också ansvarsförsäkringen för djurägare.

Försäkringen ersätter de person- och sakskador som orsakats av den hund eller katt som försäkrats genom djurförsäkringen och som anges i försäkringsbrevet. Skadan ska ha uppkommit och konstaterats inom försäkringens giltighetsområde och under försäkringsperioden, oberoende av om den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig.

De försäkrade är ägaren, vårdaren och innehavaren, var och en i denna egenskap, till hunden eller katten som anges i försäkringsbrevet.

Ansvarsförsäkringen för djurägare gäller inom samma giltighetsområde som djurförsäkringen.

Exempel

1

Vår kund var på kvällspromenad med hunden. Plötsligt anföll hunden en mötande hund och trots att den anfallande hunden var i koppel lyckades den bita den andra hunden. Vi ersatte veterinärkostnaderna för vården av den andra hunden från ansvarsförsäkringen för djurägare.

2

Vår kund var ute och promenerade med hunden, som var i koppel, när de träffade en bekant. Hunden blev glad och hoppade mot den bekanta personen, som tappade sin kamera. Kameran gick sönder. Vi ersatte skadan från ansvarsförsäkringen för djurägare.

3

Vår kund hade tagit med sin katt vid ett besök hos en vän. Katten hoppade upp på en byrå och knuffade ner en värdefull vas. Vi ersatte skadan från ansvarsförsäkringen för djurägare.

Begränsningar

Ansvarsförsäkringen ersätter inte skador som enligt försäkringsvillkoren inte omfattasav försäkringen. Ansvarsförsäkringens ersättningsområde är alltid mer begränsat än den försäkrades eventuella ersättningsskyldighet.

Försäkringen ersätter till exempel inte en skada som

 • drabbat den försäkrade, dennas egendom, personer som bor i samma hushåll med den försäkrade eller deras egendom

 • orsakats när djuren släppts lösa och i samband med det skadats

 • uppstått inom näringsverksamhet eller vid jakt

 • som orsakats av lynnesfel eller beteenderubbningar, som bidragit till att skadan uppstått

 • orsakats av djurets utsöndringar.

Den försäkrade har en självrisk på 150 euro i varje försäkringsfall.

Försäkringsbeloppet ingår i försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen för privatperson. Försäkringsbeloppet är högsta gräns för Fennias ersättningsskyldighet i varje försäkringsfall. Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet.

Följande faktorer påverkar fastställandet av försäkringspremien för sjuk- och olycksfallsförsäkringen för hund och katt:

 • det valda skyddets omfattning

 • försäkringsbeloppet som valts för skyddet

 • det försäkrade djurets art, ras och ålder

 • försäkringstagarens bostadsort

 • försäkringens ålder.

Premierna för tilläggsskydden bestäms direkt av försäkringsbeloppet eller beloppet för maximiersättning. Premien för ansvarsförsäkringen för djurägare är densamma för alla.

Premierna för försäkringarna i ditt individuella Fennia­skydd och rabatterna för dem hittar du i försäkringsförslaget eller försäkringsbrevet.

Självrisken och skyddets omfattning påverkar försäkringspremien

När försäkringsbeloppet stiger, stiger också försäkringspremien och försäkringen utan sjukkostnadsskyddet är billigare än med det. Till exempel att höja försäkringsbeloppet i hundens sjukkostnadsförsäkring från 500 euro till 1 000 euro höjer priset på försäkringen med ungefär 115 euro om året.

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet finns specificerade i försäkringsbrevet. Kontrollera genast när du får försäkringsbrevet att uppgifterna i det stämmer och meddela Fennia om du märker fel eller brister i uppgifterna. Vi skickar årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod. Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, som till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar en försäkring.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras, får du ett meddelande om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsskyddet kan också ändras vid index­justering.

Upplysningsplikten uppfylls genom att man svarar ärligt och exakt på alla frågor i försäkringsansökan och på Fennias eventuella ytterligare förfrågningar. Om försäkringstagaren gav felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknades, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia och premierna kan då höjas eller begränsande villkor fogas till försäkringen.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

När det har betalats ut ersättning för ett försäkrat djur till följd av dödsfall, oundviklig avlivning eller försvinnande upphör försäkringarna för det berörda djuret att gälla.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Vi kan sänka eller förvägra den ersättning som vi betalar, om den försäkrade orsakat försäkringsfallet genom grov oaktsamhet. Detta gäller också om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet.

Ansvarsförsäkring

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, betalar Fennia från ansvarsförsäkringen till en skade­lidande fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas, tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om försäkringspremien inte betalas på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar från att meddelandet om uppsägningen skickades. Försäkringsskyddet fortsätter dock att gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. På personer som jämställs med den försäkrade tillämpar vi samma försäkringsvillkor som på den försäkrade när det är fråga om något av följande: uppsåt, grov oaktsamhet, följder av påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel vid försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt.

Exempel

Om ett försäkrat djur kommit till skada när en person som bor i samma hushåll med dess ägare åtagit sig att sköta djuret och genom grov oaktsamhet orsakat skadan, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Meddela Fennia om skadan snarast möjligt. Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt inom ett år från det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som försäkringsfallet orsakade.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de handlingar och de uppgifter som behövs för att reda ut vårt ansvar. Sådana dokument är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har framkallats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och i rätten yrka på straff för gärningsmannen.

I vissa situationer kan Fennia helt befrias från ansvar eller ersättningen sänkas. Sådana situationer är till exempel följande:

 • Försäkringstagaren gav bristfälliga eller felaktiga uppgifter när försäkringen tecknades eller i samband med ersättningsansökan.

 • Skadan beror på grov oaktsamhet eller på uppsåtlig gärning av försäkringstagaren.

 • Förändringar som väsentligt ökar risken för en skada har inte meddelats.

Kontrollera aktuella anvisningar på fennia.fi. På sidan hittar det smidigaste sättet att anmäla skador, söka ersättning och anvisningar för hur du får tillgång till online-veterinärtjänsten FirstVet.

Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Beakta följande om tidsfrister för ersättningsansökningar:

 • Ansök om försäkringsersättning alltid inom ett år efter det att du fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Du ska i varje fall lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter försäkringsfallet.

 • Om du har tecknat en försäkring mot personskador eller skadeståndsskyldighet, ska du lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

 • Om du inte lägger fram ett ersättningsanspråk inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt till ersättning.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 452 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor