Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset - tuote-esite
Koiran ja kissan vakuutukset - esite

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset - tuote-esite

Voimassa 20.3.2023 alkaen

Tässä esitteessä kerrotaan Fenniaturvan koiran ja kissan sairaus- ja tapaturmavakuutusten keskeinen sisältö. Esitteessä on myös esimerkkejä oleellisista rajoituksista ja vakuutusten hinnoista. Tämä esite ei ole täydellinen selvitys vakuutuksista. Tutustu huolellisesti myös vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin.


Fenniaturva on vakuutuskokonaisuus, johon voit liittää valintasi mukaan kodin ja muun omaisuuden vakuutukset sekä kotivakuutusasiakkaana henkilövakuutukset itsellesi ja perheenjäsenillesi. Voit koska tahansa muuttaa vakuutustesi lukumäärää tai sisältöä.

Fenniaturvaan voit liittää

omaisuutesi turvaksi

 • kotivakuutukset

 • matkatavaravakuutukset

 • venevakuutukset

 • eläinvakuutukset

 • metsävakuutukset

 • maatilavakuutukset

oikeudellisten riskien turvaksi

 • oikeusturva- ja vastuuvakuutukset

itsesi ja perheenjäsenten turvaksi

 • lasten ja aikuisten sairauskuluvakuutukset

 • tapaturmavakuutukset

 • matkustajavakuutukset.

Kun sinulla on Fenniassa kotivakuutus, voit vakuuttaa eläinvakuutuksella iältään kuudesta viikosta kuuteen vuoteen olevat, terveet koirat ja iältään kuudesta viikosta yhdeksään vuoteen olevat, terveet kissat. Koirien ja kissojen pennut eivät kuulu emonsa vakuutukseen. Pennulle voi ottaa oman vakuutuksen, kun se on täyttänyt kuusi viikkoa.

Voit valita Fenniaturvan eläinvakuutuksista lemmikillesi

 • koiran ja kissan tapaturmavakuutuksen tai

 • koiran ja kissan sairausvakuutuksen.

Koiran ja kissan tapaturmavakuutus tai sairaus­vakuutus voi valintasi mukaan kattaa

 • vain eläimen kuoleman

 • vain eläinlääkärikulut tai

 • molemmat, sekä kuoleman että eläinlääkärikulut.

Eläinvakuutukseen sisältyy aina maksuton FirstVet-etäeläinlääkäripalvelu

Fennian tarjoaa eläinvakuutusasiakkaille rajoittamattoman määrän maksuttomia FirstVet-etäeläinlääkärikäyntejä jokaiselle vakuutetulle eläimelle. FirstVet-etäeläinlääkäripalvelussa saat helposti ja vaivattomasti videoyhteyden eläinlääkäriin, joka antaa neuvoja, tekee hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon eläinklinikalle.

Löydät ohjeet palvelun käyttöön osoitteesta fennia.fi.

Koiran ja kissan sairausvakuutus

Valittu vakuutusturva
Tapaturman tai sairauden aiheuttama kuolema
Tapaturman tai sairauden aiheuttamat eläinlääkärikulut
Tapaturman tai sairauden aiheuttama kuolema ja eläinlääkärikulut
Kotivakuutus sisältää yksityishenkilön vastuuvakuutuksen
Valinnainen lisäturva
Arvon menetys
Fysikaalinen hoito
Arvon menetys ja/tai fysikaalinen hoito
Eläimen omistajan vastuuvakuutus

Koiran ja kissan tapaturmavakuutus

Valittu vakuutusturva
Tapaturman aiheuttama kuolema
Tapaturman aiheuttamat eläinlääkärikulut
Tapaturman aiheuttama kuolema ja eläinlääkärikulut
Kotivakuutus sisältää yksityishenkilön vastuuvakuutuksen
Valinnainen lisäturva
Arvon menetys
Fysikaalinen hoito
Arvon menetys ja/tai fysikaalinen hoito
Eläimen omistajan vastuuvakuutus

Lisäturva arvonmenetyksen varalta

Eläimen arvo voi alentua esimerkiksi, jos se tulee kykenemättömäksi koulutuksensa mukaiseen käyttöön tai jalostukseen. Kun koiran tai kissan eläinvakuutus sisältää korvauksen kuoleman varalta, voit ottaa lisäturvaa rotukoiran tai rotukissan arvonmenetyksen varalta.

Lisäturvana fysikaalinen hoito

Kun eläinvakuutus sisältää korvauksen eläinlääkäri­kuluista, voit sisällyttää vakuutukseen fysikaalisen hoidon korvauksen.

Lisäturvana eläimen omistajan vastuuvakuutus

Kun Fenniaturvan vakuutuskokonaisuus sisältää eläinvakuutuksen ja yksityishenkilön vastuuvakuutuksen, kokonaisuuteen voidaan liittää eläimen omistajan vastuuvakuutus. Jos jompikumpi tai molemmat vakuutukset päättyvät, päättyy myös eläimen omistajan vastuuvakuutus.

Eläinvakuutuksen riskit perustuvat osittain vakuutettavan eläimen terveydentilaan. Sen vuoksi Fenniaan on ennen vakuutuksen voimaantuloa toimitettava eläimen terveydentilasta sellainen selvitys, jota kulloinkin edellytetään.

On tärkeää, että terveysselvityksessä annetut tiedot ovat oikein ja että kysymyksiin on vastattu totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Vakuutuksenottaja vahvistaa terveysselvityksen allekirjoituksellaan.

Joissakin tapauksissa on annettava eläinlääkärin lausunto ennen kuin vakuutus voidaan myöntää.

Jos terveysselvityksen tiedot ovat vääriä tai puutteellisia, Fennialla on oikeus toimia vakuutussopimuslaissa säädetyin tavoin. Tällöin vakuutukseen voidaan jälkikäteen liittää esimerkiksi rajoitusehto ja evätä korvaus tai alentaa sitä. Joskus vakuutus voidaan myös irtisanoa tiedonantovirheen takia. Tietyissä tilanteissa kyseeseen voi tulla myös vakuutussopimuksen raukeaminen pätemättömänä.

Eläinvakuutuksista ei korvata ennen vakuutuksen voimaantuloa alkaneita sairauksia tai vammoja. Eläimen terveydentila voi joskus aiheuttaa sen, että eläinvakuutusta ei voida myöntää lainkaan.

Jos haluat parantaa eläimen vakuutusturvaa, tai korottaa vakuutusmäärää, tarvitaan uusi terveysselvitys ja joissakin tapauksissa myös uusi eläinlääkärinlausunto.

Koiran ja kissan tapaturma- ja sairausvakuutukset ovat voimassa Pohjoismaissa sekä kuljetusten aikana myös näiden maiden välillä. Erikseen sopimalla voimassaoloaluetta voidaan laajentaa joko määräaikaisena tai jatkuvana laajennuksena.

Eläinlääkärikuluvakuutus voidaan pitää voimassa koiran tai kissan eliniän.

Kuolemanvaravakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jolloin koira täyttää 10 vuotta ja kissa 13 vuotta.

Eläinvakuutuksissa tapaturmaksi katsotaan äkillinen, ulkoinen, ruumiin vamman aiheuttava odottamaton tapahtuma. Eläimen lopettamista pidetään välttämättömänä, kun eläimen kuolema on asiallisesta hoidosta huolimatta ennen pitkää odotettavissa tai kun eläin on lopetettava ilmeisen eläinrääkkäyksen välttämiseksi.

Eläimen kuolema

Kuoleman varalta otettu koiran ja kissan tapa­turmavakuutus korvaa

 • kun koira tai kissa kuolee tapaturmaisesti tai se on välttämättä lopetettava tapaturman vuoksi

 • kun koira tai kissa katoaa ja sitä ei löydetä kahden kuukauden kuluessa siitä huolimatta, että eläimen katoamisesta on ilmoitettu poliisille.

Rajoituksia

Vakuutus ei korvaa

 • kun eläin kuolee tai se lopetetaan sairauden tai vian aiheuttaman tapaturman vuoksi.

Vakuutus ei myöskään korvaa, kun eläin on kuollut tai lopetettu tässä luetelluista syistä

 • luonnevika tai käyttäytymishäiriö

 • synnynnäinen tai perinnöllinen vika tai sairaus

 • rakennevika tai kasvuhäiriö

 • taloudelliset syyt

 • siitoskyvyn menettäminen tai tiinehtymättömyys

 • tapaturma tai sairaus, joka on sattunut tai alkanut ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Tapaturman aiheuttamat eläinlääkärikulut

Eläinlääkärikulut kattava koiran ja kissan tapaturmavakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneet eläinlääkärikulut.

Rajoituksia

Vakuutus ei kuitenkaan korvaa eläinlääkäri­kuluja tapaturmasta

 • jonka on aiheuttanut sairaus tai ennen vakuutuksen voimaantuloa syntynyt vika

 • joka on sattunut ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Vakuutus ei myöskään korvaa eläinlääkäri­kuluja, kun eläin on kuollut tai lopetettu tässä luetelluista syistä

 • luonnevika tai käyttäytymishäiriö

 • synnynnäinen tai perinnöllinen vika tai sairaus

 • rakennevika tai kasvuhäiriö

 • taloudelliset syyt.

Kuoleman varalta otettu koiran ja kissan sairaus­vakuutus korvaa tapaturman aiheuttaman kuoleman ja katoamisen, kuten koiran ja kissan tapaturmavakuutus. Lisäksi vakuutus korvaa, kun eläin kuolee tai se on välttämättä lopetettava sairauden vuoksi.

Eläinlääkärikulut kattava koiran ja kissan sairaus­vakuutus korvaa eläimen sairastumisesta tai tapatur­mas­ta (vammautumisesta) aiheutuneet eläinlääkärikulut.

Kastraatiosta tai sterilisaatiosta aiheutuneet kulut korvataan vain seuraavien sairauksien yhteydessä:

 • diabetes

 • kohtutulehdus

 • synnytysvauriot

 • eturauhassairaudet

 • epilepsia

 • kasvaimia kohdussa, kiveksissä, emättimessä tai munasarjoissa

 • emättimen esiinluiskahdus

 • perianaalityrä

 • anaaliadenooma

 • kivestulehdus

 • nisäkasvain

 • kiveskiertymä.

Rajoituksia

Koiran ja kissan sairausvakuutus ei korvaa eläinlääkärikuluja, jos niiden syynä on

 • terveystarkastus, sairauden ennaltaehkäisevä hoito tai rokotus

 • huollon kaltainen hoito, loislääkitys, maitohampaiden tai hammaskiven poisto

 • hampaiden tukikudoksen sairaus, purentavian hoito tai hammashoito (tapaturmaisesti vaurioituneen hampaan hoito korvataan)

 • normaali tiineys tai synnytys

 • valeraskaus

 • keisarileikkaus (keisarileikkaus korvataan vain, jos se joudutaan tekemään sairaalloisen tilan vuoksi, esim. pennun juututtua synnytyskanavaan)

 • rakennevian, kasvuhäiriön, synnynnäisen tai perinnöllisen vian tai sairauden tutkimus tai hoito. Esimerkiksi koiran ylimääräisistä silmäripsistä, pehmeästä kitalaesta, henkitorven, sierainten tai nielun ahtautumisesta johtuvat sairaudet tai muut vastaavat rakenneviasta aiheutuneet kulut.

Vakuutus ei myöskään korvaa eläinlääkärikuluja, jos tapaturma on sattunut ennen vakuutuksen voimaan tuloa tai sairaus on alkanut ennen kuin vakuutuksen alkamisesta on kulunut 14 vuorokautta.

Rajoituksia

Koiran ja kissan sairausvakuutus ei korvaa kuolemaa tai eläinlääkärikuluja, kun eläin on kuollut tai lopetettu tässä luetelluista syistä

 • luonnevika tai käyttäytymishäiriö

 • synnynnäinen tai perinnöllinen vika tai sairaus

 • rakennevika tai kasvuhäiriö

 • taloudelliset syyt.

Vakuutus ei myöskään korvaa eläinlääkärikuluja, jos tapaturma on sattunut ennen vakuutuksen voimaan tuloa tai sairaus on alkanut ennen kuin vakuutuksen alkamisesta on kulunut 14 vuorokautta.

Mitkä kulut katsotaan eläinlääkärikuluiksi?

Korvattavia eläinlääkärikuluja ovat

 • eläinlääkärin ja eläintenhoitajan palkkiot

 • eläinlääkärin määräämät lääkkeet vamman tai sairauden hoitoon

 • kulut vastaanotolla käytetyistä ja jatkohoitoon tarvittavista sidetarpeista ja muista tarvikkeista

 • laboratorio-, ultraäänitutkimus-, magneettikuvaus- ja röntgenkulut

 • eläinsairaalan tai -klinikan hoitopäivä-, toimisto- ja päivystyskulut.

Korvattavia eläinlääkärikuluja eivät ole

 • kuljetus- ja matkakulut

 • kuntoutus tai terapia

 • fysikaalinen hoito

 • kulut ravinto- ja vitamiini-, kivennäisravinne-, lisäravinne- ja luontaistuotevalmisteista tai erikoisruokavaliosta.

Eläinlääkärikulujen korvausmäärä

Voit valita eläinvakuutuksesta korvattavien eläinlääkärikulujen enimmäismäärän. Korvaus voi olla valintasi mukaan 500 – 3 000 euroa yhden vakuutuskauden aikana. Eläinlääkärikulujen korvauksesta vähennetään käyntikertakohtainen omavastuu.

Vakuutusmäärää alennetaan 10 prosenttia vuosittain sen vakuutuskauden alusta, jonka aikana koira tai kissa täyttää seitsemän vuotta. Vakuutusmäärä ei kuitenkaan laske alle 300 euron.

Eläimen menettäminen

Kun koira tai kissa on kuollut tai kadonnut, siitä korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Korvaus määräytyy eläimen käyvän arvon perusteella.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka eläimestä olisi saatu, jos se olisi myyty välittömästi ennen eläimen menettämistä. Vaikka esimerkiksi koiran tai kissan käypä arvo ylittäisikin vakuutusmäärän, korvauk­sena maksetaan enintään vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä. Vakuutusmäärää alennetaan 10 prosenttia vuosittain sen vakuutuskauden alusta, jonka aikana koira tai kissa täyttää seitsemän vuotta. Vakuutusmäärä ei kuitenkaan laske alle 300 euron.

Eläinlääkärikulujen omavastuu on 70 euroa jokaiselta lääkärissä käyntikerralta. Muissa vakuutustapahtumissa ei ole omavastuuta.

Eläintä ei saa jättää lämpimällä säällä suljettuun ajoneuvoon ilman jatkuvaa valvontaa. Sairauden tai vamman hoitoon liittyviä eläinlääkärin ohjeita on noudatettava. Kennelliiton tai Suomen kissaliiton rokotusohjelmaa on noudatettava.

Suojeluohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheut­taa sen, että korvausta alennetaan tai se evätään yleisten sopimusehtojen kohdan F6.1 mukaisesti.

Lisäturvaa arvon menetykseen voit ottaa, jos koiran ja kissan tapaturma- tai sairausvakuutus sisältää myös turvan eläimen kuoleman varalta.

Lisäturvasta korvataan rotukoiran tai rotukissan arvon menetystä, kun

 • koira tulee tapaturman takia pysyvästi metsästykseen kykenemättömäksi edellyttäen, että koira on koulutettu ja saavuttanut hyväksytyn tuloksen rodunomaisessa kokeessa

 • koira tulee tapaturman takia pysyvästi koulutuksensa mukaiseen hyötykäyttöön kykenemättömäksi

 • näyttelykoiran tai -kissan arvo laskee pysyvästi tapaturman vuoksi

 • kissa tai koira tulee tapaturman vuoksi pysyvästi kilpailutoimintaan kykenemättömäksi edellyttäen, että se on kilpailussa saavuttanut hyväksytyn tuloksen

 • jalostuskoira tai -kissa tulee sairauden takia lisääntymiskyvyttömäksi edellyttäen, että eläin on saanut vähintään yhden rekisteröidyn pentueen. Lisääntymiskyvyn menetystä korvataan, jos eläin kohdun, munasarjojen tai kivesten sairauden tai hoidon takia menettää lisääntymiskykynsä.

Jalostuskoiran tai -kissan arvon menetyksestä johtuvan lisäturvakorvauksen saamisen edellytyksenä on, että eläimellä on voimassaoleva sairausvakuutus, joka sisältää korvauksen kuoleman varalta. Muissa yllämainitussa tapahtumissa voi olla voimassa joko tapaturm­a- tai sairausvakuutus.

Rajoituksia

Vakuutuksesta ei korvata arvonmenetystä, jos sen syynä on

 • luonnevika tai käyttäytymishäiriö

 • synnynnäinen tai perinnöllinen vika tai sairaus

 • rakennevika tai kasvuhäiriö

 • sairaus, joka on alkanut ennen kuin vakuutuksen alkamisesta on kulunut 14 vuorokautta.

Lisäturva arvon menetyksestä on voimassa samalla voimassaoloalueella ja niin kauan kuin vakuutus kuoleman varaltakin on voimassa, kuitenkin enintään sen kauden loppuun, jolloin eläin täyttää 7 vuotta. Jos koiran ja kissan tapaturma- tai sairausvakuutus päättyy, myös lisäturva päättyy.

Lisäturvasta korvataan arvonmenetyksenä 60 prosentti­a vakuutustapahtuman sattumishetkellä voimassa olevasta eläimen käyvästä arvosta, kun arvonmenetys todetaan pysyväksi lisäturvan voimassaoloaikana.

Korvauksen maksamisen jälkeen vakuutusmäärää alennetaan 60 prosenttia seuraavan vakuutuskauden alusta. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Lisäturva on voimassa,

 • kun fysikaalista hoitoa annetaan Suomessa

 • niin kauan kuin koiran ja kissan tapaturma- tai sairaus­vakuutus on voimassa ja sisältää eläin­lääkärikulut.

Lisäturva päättyy, jos koiran ja kissan tapaturma- tai sairausvakuutus päättyy kokonaan tai se päättyy eläinlääkärikulujen osalta.

Lisäturvasta korvataan eläinlääkärin määräämää ja eläinfysioterapeutin antamaa fysikaalista hoitoa tapaturman tai sairauden aiheuttaman vaikean vamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen. Hoitoa antavan eläinfysioterapeutin tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston rekisteröimä henkilö.

Korvattavia fysikaalisia kuluja ovat

 • sähkö-, ultraääni- ja laserhoidot

 • manuaalinen terapia ja pehmytkudoskäsittely

 • vesiterapia

 • akupunktio.

Rajoituksia

Fysikaalista hoitoa ei kuitenkaan korvata, jos vamman hoitokulujen syntymiseen on ollut syynä eläimen

 • luonnevika tai käyttäytymishäiriö

 • synnynnäinen tai perinnöllinen vika tai sairaus

 • rakennevika tai kasvuhäiriö

 • sairaus, joka on alkanut ennen kuin vakuutuksen alkamisesta on kulunut 14 vuorokautta.

Fysikaalisena hoitona ei korvata esimerkiksi

 • apuvälineitä, lastoja, tukia tai muita vastaavia välineitä

 • matka- eikä kuljetuskuluja.

Fysikaalisen hoidon kulut sisältyvät eläinlääkärikulujen korvausmäärään. Hoitokuluja korvataan eläinlääkärikulujen enimmäiskorvausmäärään asti ja enintään 15 hoitokertaa tapaturmaa tai sairautta kohti. Omavastuu on 20 prosenttia fysikaalisen hoidon kuluista.

Kun Fenniaturvan vakuutuskokonaisuus sisältää eläinvakuutuksen ja yksityishenkilön vastuuvakuutuksen, kokonaisuuteen voidaan liittää eläimen omistajan vastuuvakuutus. Jos jompikumpi tai molemmat vakuutukset päättyvät, päättyy myös eläimen omistajan vastuuvakuutus.

Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun eläin­vakuutuksella vakuutetun koiran tai kissan aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon. Vahingon tulee olla syntynyt ja todettu vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana riippumatta siitä, onko vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun koiran tai kissan omistaja, hoitaja ja hallussapitäjä, kukin tässä ominaisuudessaan.

Eläimen omistajan vastuuvakuutus on voimassa ­samalla voimassaoloalueella kuin eläinvakuutuskin.

Esimerkkejä

1

Asiakkaamme oli iltalenkillä koiransa kanssa. Yhtäkkiä hänen koiransa hyökkäsi vastaan tulevan koiran kimppuun ja vaikka asiakkaamme koira oli kytkettynä, se pääsi puremaan toista koiraa. Korvasimme eläimen omistajan vastuuvakuutuksen perusteella toisen koiran hoidosta aiheutuneet eläinlääkärikulut.

2

Asiakkaamme ulkoilutti koiraansa hihnassa ja vastaan tuli hänen tuttavansa. Asiakkaan koira hyppäsi iloisena tuttavaa vasten niin, että hänen kädessään ollut kamera putosi katuun ja meni rikki. Korvasimme vahingon eläimen omistajan vastuuvakuutuksen perusteella.

3

Asiakkaamme oli kissansa kanssa vierailulla ystävänsä luona. Kissa hyppäsi lipaston päälle ja pudotti arvokkaan maljakon. Korvasimme vahingon eläimen omistajan vastuuvakuutuksen perusteella.

Rajoituksia

Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka on vakuutusehdoissa rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin vakuutetun mahdollinen korvausvastuu.

Vakuutuksesta ei esimerkiksi korvata vahinkoa,

 • joka on aiheutunut vakuutetulle, hänen omaisuudelleen, vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuville henkilöille tai heidän omaisuudelleen

 • joka on aiheutunut silloin, kun eläimet on päästetty vapaaksi ja eläimille on tällöin aiheutunut vahinkoa

 • joka on aiheutunut elinkeinotoiminnassa tai metsästyksessä

 • jonka syynä on luonnevika tai käyttäytymis­häiriö, joka on vaikuttanut vahingon syntyyn

 • joka on aiheutunut eläimen eritteestä.

Vakuutetulla on jokaisessa vahinkotapahtumassa 150 euron omavastuu.

Vakuutusmäärä sisältyy yksityishenkilön vastuuvakuutuksen vakuutusmäärään. Vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylin raja kutakin vakuutustapahtumaa kohti. Vakuutusmäärä on merkitty vakuutuskirjaan.

Koiran ja kissan tapaturma- ja sairausvakuutusten vakuutusmaksun määräytymiseen vaikuttavat seuraavat asiat:

 • valitun turvan laajuus

 • turvaan valittu vakuutusmäärä

 • vakuutettavan eläimen laji, rotu ja ikä

 • vakuutuksenottajan asuinpaikka

 • vakuutuksen ikä.

Lisäturvien maksut määräytyvät suoraan vakuutusmäärän tai enimmäiskorvausmäärän perusteella. Eläimen omistajan vastuuvakuutuksen maksu on kaikille sama.

Omaan yksilölliseen Fenniaturvaasi liittyvien vakuutusten maksut alennuksineen löydät vakuutusehdotuksesta tai vakuutuskirjasta.

Turvan laajuus vaikuttaa vakuutuksesi hintaan

Vakuutusmäärän kasvaessa myös vakuutusmaksu kasvaa ja vakuutus ilman sairauskuluturvaa on halvempi kuin sen kanssa. Esimerkiksi koiran sairauskuluvakuutuksen vakuutusmäärän nostaminen 500 eurosta 1 000 euroon nostaa vakuutuksen hintaa noin 115 euroa vuodessa.

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa. Tarkista heti vakuutuskirjan saatuasi, että siihen merkityt tiedot pitävät paikkansa ja ilmoita Fenniaan, jos tiedoissa on virheitä tai puutteita. Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa tiedot vakuutuksen sisällöstä. Vakuutuskirjan mukana saat myös vakuutusehdot. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Tiedonantovelvollisuus tulee täytetyksi, kun kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin vastataan rehellisesti ja täsmällisesti. Jos vakuutuksenottaja on vakuutusta tehdessään anta­nut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa, vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen liittää rajoitusehtoja.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutus­ehdoissa on lisäksi mainittu muitakin tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Kun vakuutetusta eläimestä on maksettu korvaus kuoleman, välttämättömän lopettamisen tai katoamisen perusteella, kyseessä olevan eläimen vakuutukset päättyvät.

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman. Voimme alentaa maksamaamme korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan. Sama pätee silloin, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vastuuvakuutus

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai jos vakuutustapahtumaan on vaikuttanut vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö, Fennia maksaa vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämi­sestä. Vakuutusturva on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Vakuutettuun samastettavat henkilöt kerromme vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovellamme samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on joku seuraavista: tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin, huumausaineiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki

Jos vakuutettu eläin vahingoittuu, kun se on omistajansa kanssa yhteisessä taloudessa asuvan henkilön huolehdittavana ja vahingoittumiseen on syynä tämän henkilön törkeä huolimattomuus, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

Ilmoita vahingosta Fenniaan mahdollisimman pian. Vakuutuskorvausta on haettava Fennialta kirjallisesti tai sähköisesti vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutus­tapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Fennia voi vapautua kokonaan vastuusta tai alentaa korvausta tietyissä tilanteissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos

 • vakuutuksenottaja on antanut puutteellisia tai virheel­lisiä tietoja vakuutusta ottaessaan tai korvausta hakiessaan

 • vahinko johtuu vakuutuksenottajan törkeästä huolimattomuudesta tai vahinko on aiheutettu tahallaan

 • vahingonvaaraa olennaisesti lisäävistä muutoksista on jätetty ilmoittamatta.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta, hakea korvausta ja neuvoja FirstVet- etäeläinlääkäripalvelun käyttöön.

Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Huomio nämä asiat korvaushakemusten määräajoista:

 • Hae vakuutuskorvausta aina vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Sinun on joka tapauksessa esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

 • Jos olet ottanut vakuutuksen henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, sinun on esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

 • Jos et esitä korvausvaatimusta määräajassa, menetät oikeutesi korvaukseen.

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 452 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet