Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Djur
  • Hästförsäkring

Trygga bra vård för din häst med hästförsäkring

Med en hästförsäkring skyddar du din häst i händelse av olycksfall, sjukdom och dödsfall.
Kontakta oss för offert på hästförsäkring

Vi hjälper dig när din häst insjuknar eller råkar ut för ett plötsligt olycksfall. Du får ett flexibelt försäkringsskydd för din häst enligt dina behov. Du kan själv bestämma omfattningen på hästförsäkringen. Hästförsäkringen omfattar dödsfall, veterinärkostnader eller andra till dessa tillhörande kostnader.

Så här ersätter olycksfalls- och sjukförsäkringar för hästar

Olycksfall
Sjukdom
Tilläggsskydd
Vårdkostnader för olycksfall
Ei sisälly
Dödsfall till följd av olycksfall
Ei sisälly
Försvinnande
Ei sisälly
Veterinärarvoden
Ei sisälly
Vårddygns-, expeditions- och jouravgifter
Ei sisälly
Ersätter förbandsmaterial som använts vid behandlingen
Ei sisälly
Ersätter kostnader för nödvändiga laboratorie-, magnet-, röntgen- och ultraljudsundersökningar.
Ei sisälly
Ersätter skäliga transport- och resekostnader.
Ei sisälly
Ersätter de läkemedel som en veterinär ordinerat för behandling av en skada.
Ei sisälly
Ersätter de läkemedel som en veterinär ordinerat för behandling av en sjukdom.
Ei sisälly
Ei sisälly
Sjukvårdskostnader
Ei sisälly
Ei sisälly
Dödsfall till följd av sjukdom
Ei sisälly
Ei sisälly
Tilläggsskyddet för fysikalisk behandling ersätter den rehabilitering som utförs av en djurfysioterapeut och som en veterinär ordinerat.
Ei sisälly
Ei sisälly
Tilläggsskyddet för värdeförlust ersätter förlust av djurets värde till följd av ett olycksfall.
Ei sisälly
Ei sisälly
Tilläggsskyddet för värdeförlust ersätter förlust av djurets fortplantningsförmåga om den beror på en sjukdom.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ansvarsförsäkringen för djurägare ersätter person- och sakskador som djuret vållat.
Ei sisälly
Ei sisälly
Tilläggsskyddet för föl ersätter kostnader för fölets död, avlivning av fölet eller förlust av foster.
Ei sisälly
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.

Flexibel hästförsäkring enligt dina behov

Du kan teckna en olycksfalls- eller sjukförsäkring för friska hästar som är äldre än en månad. Vi behöver en redogörelse för hästens hälsa innan vi kan bevilja en sjukkostnadsförsäkring. Försäkringen gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 25 år. 

Hästförsäkringen är en förmån för våra hemförsäkringskunder. Om du vill försäkra din häst hos Fennia, ska du även ha en hemförsäkring hos oss. 

Självrisken i hästförsäkringen är 25 procent av veterinärkostnaderna. Du kan själv välja maximibeloppet för veterinärkostnader från 500 till 10 000 euro per försäkringsperiod. 

Vi hjälper dig när djuret blir sjukt eller skadar sig.

Råkade ditt sällskapsdjur illa ut? Ingen fara – vi hjälper dig!

Kontakta distansveterinären FirstVet, som ger råd och vid behov hänvisar dig till fortsatt vård på en djurklinik.

Du har tillgång till ett obegränsat antal gratis FirstVet-besök. Om det uppstår kostnader för vård eller läkemedel, kan du enkelt söka ersättning på Mitt Fennia.

Anvisningar för skadesituationer

Råkade du ut för en skada?

Sällskapsdjuret insjuknade eller skadade sig Sällskapsdjuret dog
Se övriga skador

Försäkringsvillkor och -broschyr

Broschyren Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukförsäkringar för hästar


Samtliga försäkringar och tjänster för privatkunder

Fordon

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd