Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Djur
  • Hästförsäkring

Trygga bra vård för din häst med hästförsäkring

Med en hästförsäkring skyddar du din häst i händelse av olycksfall, sjukdom och dödsfall.
Kontakta oss för offert på hästförsäkring

Vi hjälper dig när din häst insjuknar eller råkar ut för ett plötsligt olycksfall. Du får ett flexibelt försäkringsskydd för din häst enligt dina behov. Du kan själv bestämma omfattningen på hästförsäkringen. Hästförsäkringen omfattar dödsfall, veterinärkostnader eller andra till dessa tillhörande kostnader.

Så här ersätter olycksfalls- och sjukförsäkringar för hästar

Olycksfall
Sjukdom
Tilläggsskydd
Vårdkostnader för olycksfall
Ei sisälly
Dödsfall till följd av olycksfall
Ei sisälly
Försvinnande
Ei sisälly
Sjukvårdskostnader
Ei sisälly
Ei sisälly
Dödsfall till följd av sjukdom
Ei sisälly
Ei sisälly
Veterinärarvoden
Ei sisälly
Ersätter de läkemedel som en veterinär ordinerat för behandling av en skada.
Ei sisälly
Ersätter de läkemedel som en veterinär ordinerat för behandling av en sjukdom.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ersätter förbandsmaterial som använts vid behandlingen
Ei sisälly
Ersätter kostnader för nödvändiga laboratorie-, magnet-, röntgen- och ultraljudsundersökningar.
Ei sisälly
Vårddygns-, expeditions- och jouravgifter
Ei sisälly
Ersätter skäliga transport- och resekostnader.
Ei sisälly
Rehabilitering utförd av djurfysioterapeut
Ei sisälly
Ei sisälly
Värdeförlust
Ei sisälly
Ei sisälly
Förlust av fortplantningsförmåga
Ei sisälly
Ei sisälly
Person- och sakskador vållade av djuret
Ei sisälly
Ei sisälly
Dödsfall av föl
Ei sisälly
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.

Trygga bra vård för din häst med hästförsäkring

Läs mer och begär offert  

Flexibel hästförsäkring enligt dina behov

Du kan teckna en olycksfalls- eller sjukförsäkring för friska hästar som är äldre än en månad. Vi behöver en redogörelse för hästens hälsa innan vi kan bevilja en sjukkostnadsförsäkring. Försäkringen gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 25 år. 

Hästförsäkringen är en förmån för våra hemförsäkringskunder. Om du vill försäkra din häst hos Fennia, ska du även ha en hemförsäkring hos oss. 

Självrisken i hästförsäkringen är 25 procent av veterinärkostnaderna. Du kan själv välja maximibeloppet för veterinärkostnader från 500 till 10 000 euro per försäkringsperiod. 

Vi hjälper dig när djuret blir sjukt eller skadar sig.

Råkade ditt sällskapsdjur illa ut? Ingen fara – vi hjälper dig!

Kontakta distansveterinären FirstVet, som ger råd och vid behov hänvisar dig till fortsatt vård på en djurklinik.

Du har tillgång till ett obegränsat antal gratis FirstVet-besök. Om det uppstår kostnader för vård eller läkemedel, kan du enkelt söka ersättning på Mitt Fennia.

Anvisningar för skadesituationer
Begär offert på hästförsäkring

Råkade du ut för en skada?

Sällskapsdjuret insjuknade eller skadade sig Sällskapsdjuret dog
Se övriga skador

Försäkringsvillkor och -broschyr


Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd