Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Spara och placera
 • Försäkringssparande och -placering

Försäkringssparande och -placering kombinerar placering och livförsäkringsskydd

Försäkringssparande är ett enkelt sätt att spara och placera. Det erbjuder fördelar som få andra placeringsformer ger.
Kontakta oss för offert

Att försäkringsspara är ett smidigt och skattemässigt vettigt sätt att trygga din och dina närståendes ekonomi. Försäkringssparande passar dig om du har en placeringshorisont på minst fem år. Försäkringssparande passar både dig som månadssparar och dig som vill placera större belopp. Avkastningen på försäkringen beskattas inte under spartiden, utan först när försäkringen upphör eller när du tar ut försäkringskapital.

Försäkringssparande kombinerar placering och livförsäkring

Våra sparförsäkringar inkluderar alltid också ett livförsäkringsskydd, med vilket du tryggar dina närståendes ekonomi om något skulle hända dig. Med försäkringens förmånstagarförordnande kan du i förväg planera överföring av förmögenhet t.ex. till arvingar.

Det är enkelt och flexibelt att försäkringsspara

 • Med försäkringen kan du genom ett avtal placera i flera olika placeringsobjekt.
 • Du kan ansluta sparkapitalet till en tjänst som erbjuds av en professionell kapitalförvaltare eller själv välja de placeringsobjekt som passar dig.
 • Du kan välja placeringsobjekten enligt dina avkastningsmål och den risk du är redo att ta.
 • Om din livssituation eller ditt placeringsmål ändras, kan du ändra risknivån utan skattepåföljder.
 • Du kan ta ut försäkringskapital när som helst.
Kontakta oss för offert på lösningar för försäkringssparande och -placering

Läs mer

Sparförsäkring

Ta del av broschyren och villkoren(på finska)


Samtliga försäkringar och tjänster för privatkunder

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd