Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fennias samhällsansvar
  • Anmälan om misstänkt missbruk

Anmälan om misstänkt missbruk (Whistleblowing)

Vi på Fennia har förbundit oss att agera på rätt sätt. Vi strävar efter att i all verksamhet följa lagar, bestämmelser och rekommendationer givna av myndigheter samt självregleringen inom branschen.

Fennias interna kontroll och praxis underlättar observation och förhindrande av överträdelser och annat svikligt förfarande. Men inte ens den effektivaste kontroll lyckas observera eller förhindra alla eventuella förseelser. Därför uppmuntrar vi våra intressegrupper, som kunder, partner och våra anställda, att anmäla eventuella förseelser eller svikligt förfarande i vår affärsverksamhet.

Innehållet i anmälan

Whistleblowing-kanalen ger möjlighet att anmäla till exempel misstänkta överträdelser inom

  • finansiella tjänster, -produkter och -marknader samt förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

  • produktsäkerhet och regelefterlevnad

  • konsumentskydd

  • integritetsskydd och skydd av personuppgifter samt säkerhet i nätverk och datasystem

  • miljöskydd

  • offentlig upphandling

Whistleblowing-kanalen ska inte användas för reklamationer eller anmälningar om problem i samband med personliga tvister.

Inga bevis krävs över misstankarna. Alla anmälningar ska dock lämnas i god tro. Anmälaren ska ha en motiverad orsak att anta att uppgifterna som anmälan gäller är korrekta.

Lämna anmälan

Vi rekommenderar att du uppger ditt namn och din kontaktinformation i anmälan. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt av Fennias Compliancefunktion. Du kan också lämna en anonym anmälan i vårt system. Systemet spårar varken IP-adresser eller andra uppgifter, som kan användas för att identifiera den som skickat anmälan.

Så här behandlas din anmälan

Anmälningsförfarandet är krypterat och skyddat med lösenord.

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt av Fennias Compliancefunktion.

Fennias Whistleblowing-kanal är den primära kanalen för anmälningar om förseelser som du har lagt märke till i vår verksamhet. Du kan dock också lämna in en anmälan om förseelsen till den behöriga myndigheten via en extern anmälningskanal, om inga fortsatta åtgärder har vidtagits utifrån den anmälan som du lämnade in via Fennias Whistleblowing-kanal, och om du har motiverad orsak att anta att man inte tar itu med förseelsen på ett effektivt sätt utifrån din anmälan eller om det finns risk för motåtgärder mot dig.

Justitiekansler ansvarar för den externa anmälningskanalen.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor