Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Om Fennia
  • Ekonomiska uppgifter

Ekonomiska uppgifter

Till Fenniakoncernen hör Fennia och Fennia Liv som årligen publicerar en årsberättelse inklusive styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.

Fennias årsredovisningar

(på webben)

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv

Fennia Kapitalförvaltning


Fennias resultatuppgifter

Fenniakoncernen publicerar sitt årsresultat i mars och ett halvårsresultat i augusti.


Rapport om solvens och finansiell ställning

Fennia publicerar en rapport om solvens och finansiell ställning, som följer solvensregleringen och som redogör för Fenniakoncernens affärsverksamhet, resultat, administration, riskprofil, värdering för solvensändamål och kapitalhantering.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd