Hyppää sisältöön
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Om Fennia
  • Ekonomiska uppgifter

Ekonomiska uppgifter

Till Fenniakoncernen hör Fennia och Fennia Liv som årligen publicerar en årsberättelse inklusive styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Fennias samhallsansvarsrapport 2020 (pdf)

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv


Fennias resultatuppgifter

Fenniakoncernen publicerar sitt årsresultat i mars och ett halvårsresultat i augusti.


Rapport om solvens och finansiell ställning

Fennia publicerar årligen rapporten om solvens och finansiell ställning (SFCR), som redogör för Fenniakoncernens affärsverksamhet, resultat, administration, riskprofil, värdering för solvensändamål och kapitalhantering.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd