Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Fenniakoncernens solvens är stark – Framtidens Fennia utvecklas vidare

Fenniakoncernens solvens är stark – Framtidens Fennia utvecklas vidare

18.8.2022

Fenniakoncernens premieinkomst för det första halvåret ökade jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Koncernens skadekostnader ökade och placeringsintäkterna minskade betydligt jämfört med förra året på grund av det utmanande marknadsläget. Koncernens solvens är stark och bolaget fortsätter att bygga Framtidens Fennia.

Fenniakoncernens totalresultat före bokslutsdispositioner och skatter var -33,0 miljoner euro (året innan 46,4 mn euro). Koncernens premieinkomst var 436,6 miljoner euro (422,8 mn euro) och omsättning 226,5 miljoner euro (623,2 mn euro). Minskade nettointäkter av placeringsverksamhet har en betydande inverkan på att omsättningen minskar. Kapitaltäckningsgraden (SCR) är fortsättningsvis stark, 240,5 procent (207,1 %).

– Koncernens ersättningskostnader ökade bland annat på grund av storskador på egendom och svåra väderförhållanden under början av vintern. Det gångna året har varit utmanande särskilt gällande placeringsverksamheten och detta avspeglas även i vårt resultat. Den starka solvensen skapar dock goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen av bolaget, säger Fennias verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.

Skadeförsäkringsverksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var -31,5 miljoner euro (32,4 mn euro). Skadeförsäkringsbolagets premieintäkter ökade till 244,8 miljoner euro (235,1 mn euro) och skadekostnaden var 197,1 miljoner euro (193,8 mn euro).

Livförsäkringsverksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var -1,5 miljoner euro (14,0 mn euro). Premieinkomsten ökade till 96,6 miljoner euro (90,2 mn euro). Utbetalda ersättningar ökade till 52,2 miljoner euro (50,0 mn euro).

Resultatet av hela koncernens placeringsverksamhet försvagades tydligt i förhållande till jämförelseåret på grund av räntehöjningen och en nedgång i aktiekurserna. Nettointäkterna av placeringsverksamheten inom koncernen uppgick till -211,4 miljoner euro (198,7 mn euro), inbegripet intäkter av fondplaceringar. Nettointäkterna av placeringsverksamheten inom koncernen exklusive fondplaceringar uppgick till -37,1 miljoner euro (58,1 mn euro)

Fennias nya strategi utarbetas för närvarande, den omfattande affärsverksamhets- och systemförnyelsen pågår

Enligt Yli-Kyyny ligger fokusen fortfarande på digitalisering och utveckling av bolaget. Hos Fennia pågår en omfattande affärsverksamhets- och systemförnyelse tillsammans med Salesforce och Accenture. Dessutom satsar bolaget starkt på utveckling av varumärket, kundupplevelsen och kulturen.

– Digitaliseringen förändrar kontinuerligt vårt sätt att uträtta ärenden. Detta påverkar också försäkringsbranschen och våra kunders förväntningar på god service. Vårt mål är att vara ett försäkringsbolag som är lätt att förstå och som i framtiden har den mest förutseende och omtänksamma kundrelationen och kundupplevelsen, samt utmärka digitala tjänster, säger Yli-Kyyny.

Bilagor

Fenniakoncernens resultatanalys och nyckeltal 1–6/2022

Fennia– för företagande och liv

Försäkring betyder att man gör sig redo för framtida möjligheter. Vi på Fennia erbjuder tjänster inom skade-, liv-, pensions- och sparförsäkring. Vi vill av hela vårt hjärta göra det möjligt för dig att pröva och vara företagsam. Du utvecklas, och vi med dig.

Lue lisää

Framtidens FenniaMeddelandeFennia
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor