Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Fennias samhällsansvar

Vi på Fennia vill vara med och bygga ett samhälle som tar ansvar och har företagaranda. Vi utvecklar vårt ansvar inom flera delområden i samhället och finns i enlighet med vår mission till för företagande och liv.

Fennias viktigaste ansvars- och ESG-teman

Vårt ansvarsarbete styrs av Fennias ansvarsprogram. Syftet med ansvarsprogrammet är att konkret införliva ansvar som en del av vårt bolags strategi och verksamhet och att styra vårt arbete mot gemensamma mål. Programmets teman och målsättningar fokuserar på relevanta hållbarhetsfrågor med tanke på verksamheten, det vill säga frågor som Fennia påverkar mest genom sin verksamhet och frågor som påverkar Fennias finansiella utveckling. Huvudteman i Fennias ansvarsprogram (2024–2030) är klimat och miljö, personal, Fennia för företagare och ägarkunder samt företagskultur och förvaltning.

Klimat och miljö

I vårt klimat- och miljöarbete utvecklar vi vår verksamhet i linje med begränsning av och anpassning till klimatförändringar, resursanvändning och främjande av cirkulär ekonomi.

Personal

Arbetshälsa och produktivitet går hand i hand. Fennia satsar på helhetsinriktad arbetshälsa och kontinuerlig kompetensutveckling samt på jämställdhet, mångfald och likvärdighet. En kompetent, välmående och motiverad personal säkerställer vår framtida konkurrenskraft i en värld i förändring.

Fennia för företagare och ägarkunder

Vi på Fennia vill stötta företag i alla storlekar, både i med- och motvind. Att företag och entreprenörer lyckas både i hemlandet och utomlands är viktigt för samhället, och våra kunders framgång och ekonomiska trygghet är viktiga frågor för oss.

Företagskultur och förvaltningssed

Fennia följer en företagskultur som bygger på regelefterlevnad, hållbarhet, ansvarsfullhet och god försäkringssed. Fennia bedriver verksamhet enligt de lagar som gäller finans- och försäkringsbranschen och de normer som utfärdats med stöd av dem, transparent och öppet.

Klimat och miljö

Ansvarsfulla investeringar

Fennia har förbundit sig att göra ansvarsfulla investeringar genom att underteckna de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och genom att endast anlita kapitalförvaltare och fondbolag som också har undertecknat principerna och som beaktar samhällsansvaret i placeringsverksamheten.

Rapportering om samhällsansvar

Fennia har sammanställt en hållbarhetsrapport sedan 2017. Vår rapport beskriver Fennias ansvar och hållbara affärsverksamhet. Den årliga rapporten riktar sig till våra kunder, samarbetspartner och intressegrupper, som är intresserade av vår affärsverksamhet.

Från och med rapporteringsåret 2024 kommer hållbarhetsrapporten att ersättas med en hållbarhetsrapport, som kommer att publiceras för första gången 2025 i samband med koncernens bokslut. Vi kommer att rapportera i enlighet med EU:s standarder för hållbarhetsrapportering, eftersom Fennia omfattas av EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering.

Samarbete och nätverk

FIBS: Fennia är medlem i FIBS, det stora nordiska nätverket för företagsansvar. Nätverket syftar till att främja företagens ansvarsarbete och göra det möjligt för företag och deras intressenter att dela med sig av bästa praxis och lösningar. Läs mer om FIBS (på finska)

Finanssiala: Fennia är medlem i Finanssiala ry (FA). FA företräder sina medlemmars intressen i den finska finansbranschen och deltar i samhällsdebatten genom att öka medvetenheten om regleringens inverkan på finansbranschen och samhället samt genom att påverka den finansiella regleringen och beslutsfattandet. Läs mer om Finanssiala (på finska)

FINSIF: Fennia är medlem i FINSIF ry, Finlands förening för ansvarsfulla investeringar. FINSIF främjar ansvarsfulla investeringar som beaktar frågor gällande miljö, samhälle och god förvaltningssed vid kapitalförvaltning och placeringsbeslut. FINSIF erbjuder en mötesplats och en kanal för aktuell information för aktörer som arbetar med ansvarsfulla investeringar. Läs mer om FINSIF (på finska)

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor