Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Fenniakoncernens goda flyt gav utmärkt resultat

Fenniakoncernens goda flyt gav utmärkt resultat

13.3.2020

Fenniakoncernen hade bra flyt 2019. Det långsiktiga arbetet för kunderna gav resultat och Fennias kundnöjdhet ökade. Inom skadeförsäkring fortsatte Fennia jobba med fusionen efter företagsaffären 2018 mellan Folksam och Fennia för att integrera det förvärvade bolaget i Fennia och i dess koncept. Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var 122,0 miljoner euro (-17,0 mn euro).

Fenniakoncernens omsättning ökade i samtliga väsentliga affärsverksamheter och var 996,5 miljoner euro (511,2 mn euro). Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var 122,0 miljoner euro (-17,0 mn euro) och placeringsverksamhetens nettointäkter var 296,7 miljoner euro (-52 mn euro).

– Vårt resultat för 2019 var på många sätt utmärkt. Det viktigaste var att vi fick ett fint erkännande av våra kunder. Enligt undersökningen av EPSI Rating har Fennia försäkringsbranschens totalt sett nöjdaste kunder. Denna positiva feedback kommer att ge oss flyt även under de kommande åren, säger en glad koncernchef Antti Kuljukka.

Koncernens skadeförsäkringsverksamhet ökade betydligt, i huvudsak på grund av förvärvet av Fennia Skadeförsäkrings affärsverksamhet i slutet av 2018. Skadeförsäkringsrörelsens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var 72,7 miljoner euro (-41,2 mn euro). I resultatet för 2019 ingår flera poster som påverkar jämförbarheten.

Resultatet för koncernens livförsäkringsverksamhet före bokslutsdispositioner och skatter var 49,2 miljoner euro (24,2 mn euro). Premieinkomsten från livförsäkringsverksamheten ökade markant och affärsverksamhetens lönsamhet förbättrades. Den ökade premieinkomsten och även ökade ersättningar förklaras med kundernas förberedelser för kommande skatteändringar.

Fennia Kapitalförvaltnings resultat sjönk jämfört med jämförelseåret. Rörelsevinsten minskade särskilt på grund av investeringar för att utveckla verksamheten och av verksamhetsöverlåtelsen som genomfördes i början september, där de affärsverksamheter inom fastighetsförvaltningen som inte behöver koncession flyttades till dotterbolaget Fennia Fastigheter Ab, som helt ägs av Fennia Kapitalförvaltning.

Kapitalförvaltningens resultat för räkenskapsperioden före skatter var 0,6 miljoner euro (1,5 mn euro). Förvaltade tillgångar ökade däremot till 2,7 miljarder euro (2,5 md euro) till följd av nya kunder och värdeökningen av placerade tillgångar. Fennia Fastigheters resultat var 0,1 miljoner euro.

De kundtillgångar som Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter förvaltar ökade och var sammanlagt 3,3 miljarder euro (3,1 md euro), varav koncernens interna tillgångar var 2,6 miljarder euro (2,5 md euro).

Tjänster och produkter vidareutvecklades

Fennia fortsatte att utveckla affärsverksamheten och tjänsterna 2019. Skadetjänsterna, som fått mycket beröm, utvidgades bland annat med den nya tjänsten Fennias vitvaruassistans. Vitvaruassistansen hjälper kunder att anmäla skador, ger uppgifter om och priset på en motsvarande anordning, reder ut om anordningen kan repareras och hjälper att skaffa en ny. I det omfattande tjänstekonceptet ingår nu även FenniaVårdaren, Fennias husassistans 24h, Fennias bilassistans 24h och Fennias reseassistans 24h.

Inom kapitalförvaltningsverksamheten vidareutvecklade Fennia sin fastighetsplaceringsgrund och utvidgade produktsortimentet till joint venture-projekt för professionella placerare.

Lyckad fusion gav konkurrenskraft

Inom skadeförsäkringen fortsatte Fennia jobba med fusionen med Folksam. Fusionen stödjer Fennias tillväxtstrategi och förstärker dess marknadsandel inom skadeförsäkring samt möjliggör utveckling av konkurrenskraftiga tjänster åt kunder.

– I och med den lyckade fusionen kommer Fennias konkurrenskraft att stiga till en ny nivå, och i fortsättningen kan vi erbjuda såväl företags- som hushållskunder ännu bättre produkter och tjänster, säger Kuljukka.

Fennia fortsätter med sin kraftiga förnyelse

Fennia står framför ett nytt decennium med nya möjligheter. Med projektet Framtidens Fennia, som startade 2019, satsar Fennia i högre grad på utveckling av kundupplevelsen.

– Vår vision är att skapa den bästa kundupplevelsen och i samband med den kommer vi i framtiden att utveckla Fennia på flera sätt. Vi vill även framöver vara en försäkringskoncern för nöjda företags- och hushållskunder, och tillsammans med våra pålitliga och yrkeskunniga samarbetspartner ser vi till att våra tjänster är smidiga. Vi vill infria våra kunders förväntningar i allt högre grad i framtiden och på Fennia jobbar vi varje dag för detta, säger Kuljukka.

Bilagor:

Fennias årsredovisning och bokslut 2019 (pdf)

Fennia Livs årsredovisning och bokslut 2019 (pdf)

Mer information:

Antti Kuljukka
koncernchef
tfn 040 840 0066
antti.kuljukka@fennia.fi

Mika Manninen
koncernens ekonomidirektör
tfn 040 660 3599
mika.manninen@fennia.fi

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och privatkunder. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar, Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster, Fennia Fastigheter Ab som erbjuder fastighetsledningstjänster och av servicebolaget Fennia-service Ab.

MeddelandeFennia
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor