Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Fenniakoncernens resultat var positivt trots coronaviruspandemin

Fenniakoncernens resultat var positivt trots coronaviruspandemin

3.9.2020

År 2020 började bra för Fenniakoncernen. Resultatet var positivt trots den världsomfattande pandemin och bolagets förnyade varumärke fick ett positivt mottagande. Efter försäljningen av Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter koncentrerar sig bolaget i fortsättningen allt mer på sin kärnaffärsverksamhet.

Fenniakoncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var 17,0 miljoner euro (376,9 mn euro) och kapitaltäckningsgraden (SCR) var fortsatt stark, 209,3 procent 243,0 %).

– Med tanke på omständigheterna är resultatet mycket bra. Vi har en stor förnyelseprocess på gång, projektet Framtidens Fennia. Projektet går ut på att förnya hela Fennia för att bättre motsvara våra kundernas förväntningar. Vi förnyade vårt varumärke redan i våras och kommer dessutom bland annat att utveckla våra digitala kanaler och system kraftigt. På så sätt kan vi svara på våra kunders, personalens och våra samarbetspartners behov i en omvärld som förändras, säger Fennias koncernchef Antti Kuljukka.

– Som särskilt viktigt i vårt goda resultat anser jag att solvensen har bibehållits på en utmärkt nivå. Det hjälper oss att säkra våra kunders ekonomiska trygghet i dessa osäkra tider, fortsätter Kuljukka.

Skadeförsäkringsverksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var 12,9 miljoner euro (340,7 mn euro). Resultatet förklaras av oförändrade premieintäkter, måttliga skadekostnader och en utmanande placeringsmiljö. Jämförelseårets resultat påverkades däremot bl.a. av att beräkningskriteriernas utjämningsbelopp ändrades.

Resultatet för koncernens livförsäkringsverksamhet före bokslutsdispositioner och skatter var 4,2 miljoner euro (36,2 mn euro). Försäljningen av risklivförsäkringar ökade betydligt, men placeringarna tyngde för sin del resultatet.

Kapitalförvaltningens resultat för räkenskapsperioden före skatter var 0,6 miljoner euro (0,2 mn euro) och Fennia Fastigheters resultat var 0,8 miljoner euro (0,0 mn euro). I somras slutförde Fennia och S-Banken på ett lyckat sätt företagsaffären, där banken köper Fenniakoncernens kapital¬förvaltnings- och fastighetsplaceringstjänster. Fennia fokuserar allt mer på sin kärnverksamhet efter företagsaffären. En betydande del av de 40 professionella anställda på Fennia Kapitalförvaltning Ab och Fennia Fastigheter övergick till S-Banken som gamla anställda, resten blev kvar i Fennia-koncernen. I affären övergick Fennias fastighetsfonder till S-Banken.

Coronaviruspandemin påverkade allas vardag

Coronaviruspandemin, som spred sig världen runt i våras, ledde till exceptionella åtgärder också i Finland. Fennias ekonomi påverkades mindre än befarat. Placeringsintäkterna blev betydligt mindre än väntat och försäljningen av till exempel reseförsäkringar sjönk i och med att resandet upphörde. Företagens problem till följd av undantagstillståndet för att bekämpa pandemin återspeglade sig också till exempel på försäkringen av arbetstagare. Men den fruktade omfattande konkursvågen kom aldrig. Å andra sidan ökade försäljningen av livförsäkringar och i trafiken inträffade färre olyckor än vanligt.

– Coronaviruset medförde utmaningar i vars och ens vardag, och på Fennia funderar vi på hur vi för vår del kan hjälpa våra kunder. Det är också viktigt att vi är beredda på en eventuell ny coronavirusvåg och att vi följer hälsomyndigheternas rekommendationer, säger Kuljukka.

Det nya varumärket gav fart åt Fennias förnyelseprojekt

Med projektet Framtidens Fennia, som startade 2019, satsar Fennia i högre grad på utveckling av kundupplevelsen. Den första synliga milstolpen på förnyelseprojektets väg är Fennias förnyade varumärke.

– Vårt varumärke förnyades att motsvara det som vi vill att Fennia ska utvecklas till – en människonära, modern och modig främjare. Vi bygger framtidens Fennia tillsammans med vår personal och våra kunder. Målet är att vara ett försäkringsbolag som är lätt att förstå och som i framtiden ger den mest förutseende och omsorgstagande kundrelationen och kundupplevelsen samt utmärka digitala tjänster, säger Kuljukka.

Bilagor

Fennias resultatanalys och nyckeltal 1–6/2020

Mer information

Antti Kuljukka
koncernchef
tfn 040 840 0066
antti.kuljukka@fennia.fi

Mika Manninen
koncernens ekonomidirektör
tfn 040 660 3599
mika.manninen@fennia.fi

Framtidens FenniaMeddelandeFennia

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor