Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Fennias goda resultat ger lyft åt förändringsprogrammet Framtidens Fennia, vars mål är branschens bästa kundupplevelse

19.3.2021

Fennias resultat för 2020 var bra trots coronaviruspandemin. Enligt undersökningen av EPSI Rating har Fennia branschens nöjdaste kunder för andra året i rad. Försäkringbolaget anses framför allt vara pålitligt och ansvarsfullt. Fennia fortsätter att utveckla verksamheten mot visionen att skapa den bästa kundupplevelsen i branschen.

Fenniakoncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var 116,7 miljoner euro (122,0 mn euro). Koncernens premieinkomst var 630 miljoner euro (689 mn euro) och omsättning 760 miljoner euro (996,5 mn euro). Omsättningen sjönk på grund av minskade nettointäkter från placeringsverksamheten och skatteändringarna som drabbade livföretaget under jämförelseåret och som exceptionellt ökade premieinkomsten under 2019.

Coronaviruspandemin, som bröt ut globalt i våras, inverkade på Fennias resultat mindre än man beräknade vid årsskiftet. Affärsverksamheten påverkades till exempel genom att de försäkringsgrenar som bundits till företagens affärsverksamhetsvolymer krympte och att försäljningen av reseförsäkringar minskade till följd av de undantagsförhållanden som utlystes för att bekämpa pandemin. Det inträffade färre skador i fjol på grund av minskad ekonomisk aktivitet till följd av pandemin, till exempel antalet trafikskador var färre än vanligt. Försäljningen av livförsäkringar däremot utvecklades gynnsamt.

Koncernens solvensställning var fortsättningsvis stark hela 2020 och uppgick i slutet av året till 231,5 procent (234,3 %). Koncernens nettointäkter av placeringsverksamheten i bokföringen sjönk till 125,2 miljoner euro (296,7 mn euro).

– Fjolårets starka resultat, trots de utmanande förhållandena, ger goda förutsättningar att fortsätta vårt mångåriga förändringsprogram Framtidens Fennia. Vi utvecklar bland annat våra digitala tjänster och satsar på vårt varumärke, vår kultur och genom dem på vår kundupplevelse. Våra kunder gav oss höga betyg i EPSI Ratings undersökning Försäkring 2020, där vi redan för andra året i rad hade branschens nöjdaste kunder totalt sett, säger Fennias koncernchef Antti Kuljukka.

Resultatet för koncernens skadeförsäkringsrörelse före bokslutsdispositioner och skatter var 97,7 miljoner euro (72,7 mn euro). Premieintäkterna ökade till 459,9 miljoner euro (418,7 mn euro). En stor del av ökningen härstammar från fusionen av koncernens dotterbolag Fennia Skadeförsäkring Ab, det vill säga tidigare Folksam, med verksamheten av koncernens moderbolag den 1 maj 2019.

Resultatet för koncernens livförsäkringsverksamhet före bokslutsdispositioner och skatter var 19,0 miljoner euro (49,2 mn euro). Livförsäkringsbolaget Fennia Livs premieinkomst återgick till sin normala nivå på 159,9 miljoner euro (240 mn euro) efter ett exceptionellt gott föregående år då kunderna förberedde sig på skatteändringen som gällde placeringsförsäkringar och som trädde i kraft i början av 2020.

Fennia koncentrerar sig allt mer på att utveckla kärnverksamheten

Fennia sålde sin kapitalförvaltnings- och fastighetsplaceringstjänst till S-Banken sommaren 2020. De sålda bolagen sysselsatte omkring 40 experter, av vilka en väsentlig del övergick till S-Banken som gamla anställda, resten blev kvar i Fenniakoncernen. I och med affären koncentrerar Fennia sig allt mer på att utveckla sin försäkringsrörelse.

– I och med förnyelsen kan vi bättre svara på kundernas, personalens och samarbetspartnernas behov. Fennias kapitalförvaltning har under sin tioåriga historia nått utmärkt framgång, vilket vi har all anledning att vara stolta över. Nu får S-Banken och FIM en fin möjlighet att fortsätta utveckla funktionerna som överförs från oss, säger Kuljukka.

I ett annat betydelsefullt samarbetsprojekt ingick Fennia ett samarbetsavtal med CGI i oktober 2020 och outsourcade en merpart av IT-tjänsterna och IT-administrationen. Samarbetet med CGI ger mer resurser med vilka man säkerställer kontinuiteten av, bättre tillgång till och utveckling av IT-tjänsterna. Dessutom är det tack vare mer resurser möjligt att öka tjänstenivån till exempel vad gäller datasäkerhet och reglering.

Framtidens Fennia siktar mot branschens bästa kundupplevelse

I Fenniakoncernen pågår ett mångårigt förnyelseprojekt Framtidens Fennia med vilket Fennia satsar ännu mer på att utveckla kundupplevelsen med visionen att ge den bästa kundupplevelsen i branschen.

Som första synliga milstolpe på förnyelseprojektets väg förnyades Fennias varumärke. Dessutom kommer Fennia att utveckla digitala tjänster för att svara på kundernas, personalens och samarbetspartnernas behov i en omvärld som förändras.

– Världen förändras i allt snabbare takt. Digitaliseringen förändrar vårt sätt att uträtta ärenden, vilket under coronapandemin har framhävts mer än tidigare. Det påverkar också försäkringsbranschen och våra kunders förväntningar på god service, påpekar Kuljukka.

– Fjolårets goda resultat stödjer för sin del vår satsning på Framtidens Fennia. För kunderna betyder det bättre service, precis då de själva vill. Vårt mål är att vara ett försäkringsbolag som är lätt att förstå och som i framtiden ger den mest förutseende och omsorgstagande kundrelationen och kundupplevelsen samt erbjuder utmärka digitala tjänster. Resultatet från EPSI Ratings undersökning Försäkring 2020 visar att vi är på rätt väg.

Bilagor:

Fenniakoncernens och Fennia Livs årsberättelse (pdf)

Mer information:

Antti Kuljukka
koncernchef
antti.kuljukka@fennia.fi

Mika Manninen
koncernens ekonomidirektör
mika.manninen@fennia.fi

Lue lisää

Framtidens FenniaMeddelandeFennia

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor