Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Fennias solvens är fortfarande stark, skadekostnaderna ökar
Fasaden på Fennias huvudkontor.

Fennias solvens är fortfarande stark, skadekostnaderna ökar

27.3.2024

Fenniakoncernens premieinkomst minskade jämfört med året innan och skadekostnaderna ökade. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade och solvensen var fortsatt stark. Vi bygger framtidens Fennia med fokus på kundvärdet: i början av året lanserades Rabatt för kundåren, en rabatt baserad på kundrelationens längd.

Fennias skadeförsäkringsresultat var mångfacetterat. Utvecklingen inom försäkringar för företag och företagare var stabil, men hushållssegmentet minskade. Premieinkomsten försvagades jämfört med föregående år.

– Inom fordonsförsäkring och egendom var vår utveckling positiv. Däremot försämrades vår riskprocent för frivilliga personförsäkringar på grund av att särskilt ersättningar från sjukkostnadsförsäkringen ökade, säger Fennias verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.

Enligt Yli-Kyyny omfattade skadekostnaderna ovanligt många förändringar av ersättningsansvaret för skador som inträffat under tidigare år, och enskilda betydande, större skador. Inflationens inverkan på skadekostnaderna förblev måttlig med leveransavtal som bär en betydande del av inflationsrisken på kort sikt.

När det gäller placeringsverksamheten var 2024 ett bra år på både ränte- och aktiemarknaderna. Högre räntor hade en negativ inverkan på fastighetsinvesteringar.

– Marknadsläget lugnade sig efter 2022 och särskilt slutet av 2023 var utmärkt för placeringsverksamheten, säger Yli-Kyyny.

2023 var ett år av penningpolitisk åtstramning

Enligt Mika Manninen, Fennias ekonomidirektör och vice verkställande direktör, syntes den förhöjda inflationen och de stigande räntorna snabbt i Finlands ekonomi i fjol.

– Centralbankens penningpolitiska åtgärder återspeglas mycket starkt i Finlands ekonomi, såväl när räntorna sjunker som när de stiger. Finländska konsumenter finansierar till stor del sina bolån med kortfristiga räntor och därför visar sig ränteförändringar snabbt i de medel som finländska konsumenter har till förfogande. Detta är en betydande avvikelse från den typiska europeiska finansieringsmodellen, säger Manninen.

Enligt Manninen försvagades de finska konsumenternas köpkraft, vilket var påtagligt i flera branscher och i synnerhet i byggbranschen. Antalet konkurser i Finland steg förra året till en högre nivå än under finanskrisen 2009.

Den ekonomiska situationen kommer att förbli utmanande också i år, även om inflationen förväntas minska under året och centralbanken förväntas sänka sin styrränta under andra halvåret. Räntorna kommer att förbli höga och finansieringskostnaderna för både konsumenter och företag kommer att förbli betydande.

– Den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta i snabb takt 2024. Investeringarna i användningen av artificiell intelligens är betydande, liksom investeringarna i grön energiproduktion, fortsätter Manninen.

Långvariga kundrelationer och långvarigt ägarskap ger ekonomiska fördelar tack vare Rabatt för kundåren

V bygger framtidens Fennia med särskilt fokus på kundvärdet. I början av året lanserade Fennia Rabatten för kundåren, som syftar till att återföra den vinst som genererats av företagets affärs- och placeringsverksamheter till ägarkunderna.

– Vår starka solvens gör att vi kan återföra vinsterna från bolagets affärs- och placeringsverksamheter till våra ägarkunder. Som en central aktör är det ytterst viktigt för oss att beakta våra kunder, det vill säga våra ägare. Rabatten för kundåren är ett sätt för oss att visa för dem att en lång kundrelation och ett långt ägarskap medför en ekonomisk fördel, förklarar Yli-Kyyny.

Enligt Yli-Kyyny är Rabatten för kundåren unik i Finland. Vanligen ges kundrabatter till privatpersoner och de grundar sig på att samla bonus eller poäng.

– Eftersom vi är ett bolag grundat av företagare är det viktigt för oss att också företagskunder omfattas av rabatten. Rabatten för kundåren fastställs enligt kundrelationens längd. Dessa båda egenskaper skiljer sig från marknadspraxisen, betonar Yli-Kyyny.

Utvecklingen av livförsäkringsverksamheten fortsatte

Fennias dotterbolag Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har tecknat ett avtal om förvärv av Handelsbankens livförsäkringsverksamhet inklusive placerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringar. Förvärvet förutsätter ännu behandling av Finlands och Sveriges finansmyndigheter, och förväntas förverkligas i slutet av 2024.

I enlighet med Fennias strategi förnyades bolagens organisation betydligt i början av förra året. Den nya strukturen gör att Livförsäkringsbolaget Fennia Liv blir en starkare operativ del av moderbolaget Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

– I och med organisationsreformen och förvärvet av Handelsbankens livförsäkringsverksamhet stärker vi livförsäkringsverksamhetens tillväxt och främjar bolagens enhetliga arbetssätt. Livförsäkringsverksamhetens tillväxt hjälper oss att utveckla vår verksamhet och tjänsterna vi erbjuder våra kunder, säger Yli-Kyyny.

Omfattande verksamhets- och systemreform kommer att förbättra kundupplevelsen

Fennia genomför en omfattande reform av bolagets affärsverksamhet och IT-system. Tjänsterna kommer att utvecklas under de kommande åren för att bättre tillgodose kundernas behov. Framtidens Fennia erbjuder smidiga och effektiva tjänster på ett professionellt och begripligt sätt.

Systemreformen är enligt Yli-Kyyny unik sett till storleken och de tekniska valen.

‒ I år kommer vi att offentliggöra de första lanseringarna för våra kunder, och den här utvecklingsriktningen kommer att fortsätta under de närmaste åren. Vi tror att vi under projektets gång också kommer att kunna dra stor nytta av den snabba utvecklingen av artificiell intelligens till förmån för våra ägarkunder, berättar Yli-Kyyny.

‒ Vår vision är ett ansvarsfullt Fennia med stor dragningskraft. Vi är en kompetent och interaktiv partner inom riskhantering, och vårt mål är att uppnå den bästa försäkringsexpertisen i branschen, säger Yli-Kyyny.

Fennias nyckeltal

Fenniakoncernens totalresultat före bokslutsdispositioner och skatter var -11,2 miljoner euro (året innan 114,3 mn euro). Koncernens premieinkomst var 724,5 miljoner euro (653,4 mn euro) och omsättning 830,8 miljoner euro (544,2 mn euro).

Skadeförsäkringsverksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var -26,6 miljoner euro (113,3 mn euro). Skadeförsäkringsbolagets premieintäkter sjönk till 466,7 miljoner euro (484,1 mn euro) och skadekostnaden var 380,3 miljoner euro (308,3 mn euro).

Livförsäkringsverksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var 15,4 miljoner euro (1,0 mn euro). Premieinkomsten efter återförsäkrarnas andel ökade till 249,7 miljoner euro (162,6 mn euro). Utbetalda ersättningar ökade till 118,4 miljoner euro (111,0 mn euro).

Nettointäkterna av placeringsverksamheten inom koncernen uppgick till 103,8 miljoner euro (-110,9 mn euro), inbegripet intäkter av fondförsäkringar. Nettointäkterna av placeringsverksamheten inom koncernen exklusive fondförsäkringar uppgick till 19,3 miljoner euro (-26,3 mn euro).

Enligt preliminära beräkningar var koncernens solvensställning trots nedgången fortfarande stark och låg vid slutet av året på 218,9 procent (251,3 %).

Bilagor

Fennias verksamhetsberättelse och bokslut 2023 (pdf)

Fennia Livs verksamhetsberättelse och bokslut 2023 (pdf)

Mer information

Tomi Yli-Kyyny

verkställande direktör
tomi.yli-kyyny@fennia.fi

Mika Manninen

CFO, verkställande direktörens ställföreträdare
mika.manninen@fennia.fi

Fennia – för företagande och liv

Vi på Fennia erbjuder tjänster inom skade-, liv-, pensions- och sparförsäkring. Vi vill av hela vårt hjärta göra det möjligt för dig att pröva och vara företagsam. Du utvecklas, och vi med dig.

Framtidens FenniaMeddelandeFennia

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor