Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Fasaden på Fennias huvudkontor.

Fennias skadekostnader ökar – livförsäkringsverksamheten stärks med företagsförvärv

24.8.2023

Fenniakoncernens premieinkomst för det första halvåret sjönk jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Koncernens skadekostnader ökade och intäkterna från placeringsverksamheten växte. I den strategi som Fennia förnyade i höstas byggs framtidens Fennia med fokus på kundvärde.

Fenniakoncernens totalresultat före bokslutsdispositioner och skatter var -12,9 miljoner euro (året innan -33,0 mn euro). Koncernens premieinkomst var 384,8 miljoner euro (436,6 mn euro) och omsättning 446,4 miljoner euro (226,5 mn euro). Koncernens kapitaltäckningsgrad är trots nedgången fortsättningsvis stark, 198,5 % (240,5 %).

– Fennias skadekostnader ökade i synnerhet på grund av att ersättningar från sjukkostnadsförsäkringen ökade. Skadekostnaderna omfattar även exceptionellt många förändringar av ersättningsskyldigheten för skador som inträffat under tidigare år. Å andra sidan lugnade sig marknadsläget efter ett utmanande fjolår, vilket gynnar placeringsverksamhetens resultat. Vår starka solvens skapar goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen av bolaget, säger Fennias verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.

– Vår verksamhetsprincip är ömsesidighet, det vill säga kunden är vår ägare. Vi utvecklar nya lösningar med vilka vi kan ge våra ägarkunder än mer värde och en bättre kundupplevelse. En väsentlig del av en bättre kundupplevelse är den omfattande affärsverksamhets- och systemförnyelse som pågår tillsammans med Salesforce och Accenture.

– Vårt förvärv av Handelsbankens livförsäkringsverksamhet som offentliggjordes i maj stöder vårt mål att få livförsäkringsverksamheten att växa, säger Yli-Kyyny.

Skadeförsäkringsverksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var -17,6 miljoner euro (-31,5 mn euro). Skadeförsäkringsbolagets premieintäkter sjönk till 233,4 miljoner euro (244,8 mn euro) och skadekostnaden var 225,3 miljoner euro (197,1 mn euro).

Livförsäkringsverksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter var 6,9 miljoner euro (-1,5 mn euro). Premieinkomsten sjönk till 55,8 miljoner euro (96,6 mn euro). Utbetalda ersättningar ökade till 57,8 miljoner euro (52,2 mn euro).

Nettointäkterna av placeringsverksamheten inom koncernen uppgick till 60,4 miljoner euro (-211,4 mn euro), inbegripet intäkter av fondförsäkringar.Nettointäkterna av placeringsverksamheten inom koncernen exklusive fondförsäkringar uppgick till 16,4 miljoner euro (-37,1 mn euro).

Fennia förnyade sin strategi i höstas

Fennia förnyade sin strategi i höstas och bygger framtidens Fennia med fokus på kundvärde. Visionen är ett ansvarsfullt Fennia med stor dragningskraft.

– Vi arbetar målmedvetet med att förverkliga strategin. Vi bygger upp en inspirerande arbetskultur med stor dragningskraft under en konsekvent ledning. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö som lockar de mest kompetenta experterna och att bedriva en lönsam och ansvarsfull affärsverksamhet, säger Yli-Kyyny.

Utvecklingen av livförsäkringsverksamheten fortsatte

Fennias dotterbolag Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har tecknat ett avtal om förvärv av Handelsbankens livförsäkringsverksamhet inklusive placerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringar. Förvärvet förutsätter ännu behandling av Finlands och Sveriges finansmyndigheter, och förvärvet förväntas förverkligas under det andra halvåret av 2024. Konkurrens- och konsumentverket godkände för sin del förvärvet i början av juli.

I enlighet med Fennias strategi förnyades bolagens organisation betydligt i början av året. Den nya strukturen gör att Livförsäkringsbolaget Fennia Liv blir en ännu mer fast operativ del av moderbolaget Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

– I och med organisationsreformen och förvärvet av Handelsbankens livförsäkringsverksamhet stärker vi livförsäkringsverksamhetens tillväxt och främjar bolagens enhetliga arbetssätt. Livförsäkringsverksamhetens tillväxt hjälper oss att utveckla vår verksamhet och tjänsterna vi erbjuder våra kunder, säger Yli-Kyyny.

Bilagor

Fenniakoncernens resultatanalys och nyckeltal 1–6/2023

MeddelandeFennia
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor