Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Digital tillgänglighet
  • Tillgänglighetsutlåtande för elektronisk underskrift

Tillgänglighetsutlåtande för elektronisk underskrift

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande av organisationen Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Tillgänglighetsutlåtandet gäller elektronisk underskrift (TeliaSign) och upprättades den 17 september 2020. Tillgänglighetsutlåtandet publicerades den 18 september 2020.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående organisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten?

Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven i fråga om identifiering och underskrift. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

För den här nättjänstens del åberopar vi oproportionell börda. Nödvändiga korrigeringar hanteras av en tredje part, inte Fennia. Korrigeringarna som gäller mobil-id görs före utgången av oktober. Tidtabellen för korrigering av andra brister som gäller identifiering är inte klargjord.

Det senare nämnda innehållet är inte tillgängligt av följande orsaker:
Försummelse att följa lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.
Lagen gäller webbplatsen från och med den 23 september 2020.

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller inte tillgänglighetskraven:

Möjlig att uppfatta: Blankettrubriker

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
I underskriftsdialogen finns flera blankettrubriker, varför skärmläsaren kan läsa fel rubrik.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.1.1 Innehåll som inte är text
1.3.1 Information och sammanhang

Möjlig att uppfatta: Tom rubrik

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
I pop-up-fönstren för underskrift och uppladdning av dokumentet finns tomma rubriker som försvårar navigering med tangenter och skärmläsare.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.3.1 Information och sammanhang

Möjlig att uppfatta: Låg kontrast

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
Låg kontrast i balken som visar hur underskriftsprocessen framskrider, vilket gör den svår att uppfatta.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.4.3 Kontrast (minimum)

Hanterbar: Blankettrubriker

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
I pop-up-fönstret för underskrift finns flera blankettrubriker, varför skärmläsaren kan läsa fel rubrik.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.6 Rubriker och etiketter

Hanterbar: Tomma rubriker

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
I pop-up-fönstren för underskrift och uppladdning av dokumentet finns tomma rubriker som försvårar navigering med tangenter och skärmläsare.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.1 Hoppa över delar
2.4.6 Rubriker och etiketter

Hanterbar: Uppladdningslänk

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
Dokumentet som laddas upp via uppladdningslänken är inte tydligt i den omgivande texten, eftersom skärmläsaren inte kan tyda den aktiva fliken.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.4 Länkens syfte (i omgivande text)

Begriplig: Blankettrubriker

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
I underskriftsvyn finns flera blankettrubriker
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
3.3.2 Fältetiketter eller ledtexter

Begriplig: Sidans språk saknas

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
Eftersom sidans språk inte anges läser skärmläsaren sidan på huvudspråket, som kan vara ett annat än sidans språk, vilket försvårar förståelsen.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
3.1.2 Sidans språk

Möjlig att uppfatta: Textmotsvarighet för bildlänk saknas

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
Textmotsvarighet saknas för Telias logotyp, varför skärmläsaren inte kan ange avsikten med länken.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: Tom rubrik

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
Sidans huvudrubrik är tom, vilket försvårar navigering med tangenter och skärmläsare.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.3.1 Information och sammanhang

Möjlig att uppfatta: Låg kontrast

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
Låg kontrast för språkval gör det svårt att uppfatta och välja språk.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.4.3 Kontrast (minimum)

Hanterbar: Textmotsvarighet för bildlänk saknas

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
Textmotsvarighet saknas för Telias logotyp, varför skärmläsaren inte kan ange avsikten med länken
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.4 Länkens syfte (i omgivande text)

Hanterbar: Tom rubrik

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
Sidans huvudrubrik är tom, vilket försvårar navigering med tangenter och skärmläsare.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.1 Hoppa över delar
2.4.6 Rubriker och etiketter

Hanterbar: Tom länk

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister:
Länkens avsikt framgår inte för en användare som använder skärmläsare.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.4 Länkens syfte (i omgivande text)

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen.

Beskriv den på

feedbackblanketten
.

Tillsynsmyndighet

Ge feedback till oss som upprätthåller webbplatsen om du lägger märke till tillgänglighetsbrister på sidorna. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets

beskrivs det hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(snabel-a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd