Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Explosionsförsäkring

Explosionsförsäkring

Gäller från och med 1.11.2013

Försäkringsvillkor FS102

Explosionsförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i explosionsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Explosionsförsäkringens objekt och försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

Från försäkringen ersätts direkt sakskada som plötsligt och oförutsett uppkommit på den egendom som är försäkringsobjekt när skadan är en direkt följd av övertryck orsakat av ånga eller gas eller av att sprängämnen exploderat.

Därtill ersätter försäkringen försäkrad egendom som stulits, försvunnit och plötsligt skadats som en direkt och oundviklig följd av en ovan beskriven ersättningsbar sakskada.

Försäkringen ersätter inte följande:

 • Skada som orsakats av att sprängämnen exploderat i en anläggning som staten eller kommunen äger och upprätthåller antingen ensam eller som majoritetsägare.

 • Skada som orsakats av sprängnings- eller brytningsarbete. Försäkringen ersätter dock ovan avsedd skada som konstaterats omedelbart efter sprängning och som reklamerats till den som ansvarar för sprängningsarbetet, om försäkringstagaren påvisar att den som är ansvarig för skadan har blivit betalningsoförmögen och således inte kan ersätta skadan. Försäkringen ersätter emellertid inte skadan om försäkringstagaren eller någon som kan jämställas med försäkringstagaren har beställt eller utfört sprängnings- eller brytningsarbetet.

 • Skada som orsakats av att en förbränningsmotor eller ett däck exploderat.

 • Skada som orsakats av undertryck, centrifugalkraft, inre spänning, av att en tätning lossnat eller av vätsketryck.

 • Skada på slutna kärl, apparater, rör eller cisterner som är avsedda att tåla trycket av den gas eller ånga som inneslutits i dem, om skadorna inte orsakats av ett plötsligt och oförutsett fel som lett till ett exceptionellt övertryck.

 • Skada som orsakats av ett planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller monteringsfel eller av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed på den egendom som är försäkringsobjekt. Försäkringen ersätter emellertid en direkt skada på felfri egendom som är försäkringsobjekt till följd av en sådan skada. Försäkringen ersätter emellertid inte en skada om försäkringstagaren eller någon som kan jämställas med försäkringstagaren var eller borde ha varit medveten om en sådan handling, försummelse eller ett sådant fel och inte heller skada som han eller hon orsakat sig själv.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor