Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS117 Bedrägeri- och förskingringsförsäkring

FS117 Bedrägeri- och förskingringsförsäkring

Gäller från och med 1.11.2013

Försäkringsvillkor FS117

Bedrägeri- och förskingringsförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i bedrägeri- och förskingringsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsbeloppet för bedrägeri- och förskingringsförsäkringen anges i försäkringsbrevet.

1.1 Förskingring

Försäkringen ersätter en ekonomisk skada som försäkringstagaren drabbats av i försäkrad verksamhet till följd av ett sådant förskingringsbrott som avses i 28 kap. 4 - 6 § i strafflagen. En förutsättning för att ersättning ska betalas ut är att

 • skadan är en följd av ett förskingringsbrott som begåtts under försäkringsperioden

 • förskingringen drabbat försäkringstagarens tillgångar eller lösa egendom

 • förskingraren när denna begick förskingringsbrottet var i försäkringstagarens tjänst

 • en brottsanmälan har lämnats in om händelsen

 • skadan har konstaterats och skriftligen anmälts till Fennia under den försäkringsperiod under vilken brottet begicks eller under de påföljande 12 månaderna.

1.2 Bedrägeri genom dataförfalskning

Försäkringen ersätter en ekonomisk skada som försäkringstagaren drabbats av i försäkrad verksamhet till följd av ett sådant bedrägeribrott som avses i 36 kap. 1 - 3 § i strafflagen. En förutsättning för att ersättning ska betalas ut är att

 • skadan är en följd av ett bedrägeribrott som begåtts under försäkringsperioden

 • bedrägeriet har skett genom att mata in, ändra, förstöra eller radera data eller genom att på ett annat sätt inkräkta på datasystemets funktion, vilket lett till att slutresultatet av databehandlingen förvrängts

 • gärningens syfte har varit att nå för sig själv eller någon annan olaglig ekonomisk vinning

 • personen som begick bedrägeribrottet vid tidpunkten för brottet var i försäkringstagarens tjänst

 • en brottsanmälan har lämnats in om händelsen

 • skadan har konstaterats och skriftligen anmälts till Fennia under den försäkringsperiod under vilken brottet begicks eller under de påföljande 12 månaderna.

Försäkringen ersätter inte

 • skada som har orsakats av en styrelsemedlem, verkställande direktör eller en delägare med en ägarandel över 10 procent i ett företag, en sammanslutning eller i en annan organisation som är försäkringstagare

 • en skada vars upphovstidpunkt eller gärningsman är okänd

 • normalt svinn

 • utrednings-, revisions-, ombuds- och rättegångskostnader

 • kurs- och ränteförluster

 • en ersättning av straffkaraktär eller en motsvarande påföljd som gärningsmannen förordnats att betala

 • en skada eller förlust som orsakats av att konfidentiella uppgifter eller yrkes- eller företagshemligheter avslöjats

 • en skada som rör ett patent, ett varumärke, en upphovsrätt, mönsterrätt, nyttighetsmodellrätt eller någon annan immateriell rätt

 • en skada om brottet har kunnat begås för att försäkringstagarens uppföljnings- och övervakningssystem inte uppfyllt kraven enligt lag och god bokföringssed

 • en skada som orsakats av störningar i datakommunikation (t.ex. överbelastningsangrepp), dataintrång (t.ex. hackande) eller orsakande av fara för databehandling (t.ex. datavirus).

3.1 Skadebeloppet

Skadebeloppet är det belopp som fastställts av en finländsk domstol, med beaktande av ersättningsbegränsningarna enligt punkt 2.

3.2 Serieskada

Skador som orsakats av en serie brott som begåtts av en person eller flera personer tillsammans betraktas som en skada, som hänförs till den försäkringsperiod under vilken det första brottet begåtts. För skador som orsakats under en och samma försäkringsperiod ersätts högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor