Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT117 Kavallus- ja petosvakuutus

YT117 Kavallus- ja petosvakuutus

Voimassa 1.11.2013 alkaen

Vakuutusehto YT117

Kavallus- ja petosvakuutusehto määrittelee kavallus- ja petosvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen (Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia), omaisuusvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Kavallus- ja petosvakuutuksen vakuutusmäärä on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Kavallus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksenottajalle aiheutunut taloudellinen vahinko, joka on aiheutettu rikoslain 28. luvun 4 - 6 pykälissä määritellyllä kavallusrikoksella.

Korvauksen edellytyksenä on, että

 • vahinko on seuraus vakuutuskauden aikana tehdystä kavallusrikoksesta

 • kavallus on kohdistunut vakuutuksenottajan varallisuuteen tai irtaimeen omaisuuteen

 • kavaltaja oli kavallusrikoksen tehdessään vakuutuksenottajan palveluksessa

 • tapahtumasta on tehty rikosilmoitus

 • vahinko on todettu ja ilmoitettu kirjallisesti Fennialle sen vakuutuskauden aikana, jona rikos on tehty tai seuraavan 12 kuukauden aikana.

1.2 Tietoväärennöksellä aiheutettu petos

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksenottajalle aiheutunut taloudellinen vahinko, joka on aiheutettu rikoslain 36 luvun 1 - 3 pykälissä määritellyllä petosrikoksella.

Korvauksen edellytyksenä on, että

 • vahinko on seuraus vakuutuskauden aikana tehdystä petosrikoksesta

 • petos on aiheutettu tietoja syöttämällä, muuttamalla, tuhoamalla tai poistamalla taikka tietojärjestelmän toimintaan muuten puuttumalla siten, että on saatu aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristyminen

 • teon tarkoituksena on ollut saavuttaa itselle tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä

 • petosrikoksen tekijä oli rikoksen tehdessään vakuutuksenottajan palveluksessa

 • tapahtumasta on tehty rikosilmoitus

 • vahinko on todettu ja ilmoitettu kirjallisesti Fennialle sen vakuutuskauden aikana, jona rikos on tehty tai seuraavan 12 kuukauden aikana.

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, jonka on aiheuttanut vakuutuksenottajana olevan yrityksen, yhtymän tai muun yhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai yli 10 %:n osuuden omistava osakas

 • vahinkoa, jonka aiheuttamisajankohtaa tai tekijää ei tunneta

 • normaalia hävikkiä

 • selvitys-, tilintarkastus-, asiamies- ja oikeudenkäyntikuluja

 • kurssi- ja korkotappioita

 • rangaistusluonteista korvausta tai vastaavaa tekijän maksettavaksi määrättyä seuraamusta

 • vahinkoa tai menetystä, joka on aiheutunut luottamuksellisten tietojen tai ammatti- ja yrityssalaisuuksien paljastamisesta

 • vahinkoa, joka liittyy patenttiin, tavaramerkkiin, tekijänoikeuteen, mallioikeuteen, hyödyllisyysmallioikeuteen tai johonkin muuhun aineettomaan oikeuteen

 • vahinkoa, jos rikos on ollut mahdollista toteuttaa sen vuoksi, että vakuutuksenottajan seuranta- ja valvontajärjestelmä ei ole täyttänyt lain ja hyvän kirjanpitotavan vaatimuksia

 • vahinkoa, joka on aiheutunut tietoliikenteen häirinnästä (esim. palveluestohyökkäys), tietomurrosta (esim. hakkerointi) tai vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle (esim. tietokonevirus).

3.1 Vahingon määrä

Vahingon määrä on suomalaisen tuomioistuimen vahvistama määrä kohdassa 2 mainitut korvausrajoitukset huomioon otettuna

3.2 Sarjavahinko

Yhden tai useiden henkilöiden yhdessä tekemien, saman rikossarjan rikosten aiheuttamat vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi, joka kohdistuu siihen vakuutuskauteen, jolloin ensimmäinen rikos on tehty. Yhden vakuutuskauden aikana aiheutetuista vahingoista korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet