Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Stormförsäkring

Stormförsäkring

Gäller från och med 1.11.2013

Försäkringsvillkor FS104

Stormförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i stormförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Stormförsäkringens objekt och försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

Från försäkringen ersätts direkt sakskada som plötsligt och oförutsett uppkommit på den egendom som är försäkringsobjekt när skadan är en direkt följd av

 • en storm, fallvind, tromb eller ett träd som fallit eller ett annat föremål som lossnat till följd av dessa

 • förhöjt vattenstånd i vattendrag till följd av en lokal stormvind på skadeplatsen

 • hagelskur.

Dessutom ersätter försäkringen försäkrad egendom som stulits, försvunnit och plötsligt skadats som en direkt och oundviklig följd av en ovan beskriven ersättningsbar sakskada. Därtill ersätter försäkringen skada på den försäkrade egendomen till följd av regn och snöfall, smältvatten eller köld, förutsatt att skadan har varit en direkt och oundviklig följd av en ovan beskriven storm eller hagelskur.

Med storm avses vind, vars vindhastighet i byar är minst 21 meter i sekunden.

Försäkringen ersätter inte följande:

 • En skada som har orsakats av att snö, is, vätska, ånga eller gas som kommit in i en byggnad från utsidan genom eller via en tak-, vägg- eller golvkonstruktion, såvida inte en sådan konstruktion plötsligt eller oförutsett gått sönder som en direkt följd av en storm, fallvind eller tromb.

 • En skada på en byggnads väggmaterial, dörrar, fönster, utrustning på utsidan av byggnaden eller lös egendom utomhus, såvida inte skadan orsakats av ett träd som fallit på grund av storm eller ett föremål som slitits loss av stormen.

 • En skada som orsakats av vågor eller någon annan slags översvämning än förhöjt vattenstånd i vattendrag på grund av en lokal stormvind på skadeplatsen.

 • En skada som orsakats av snöns eller isens rörelser eller tyngd.

 • En skada på en brygga eller en annan strandkonstruktion.

 • En skada på en byggnad, konstruktion eller dess del till följd av planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller monteringsfel eller av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed. Från försäkringen ersätts dock en skada som genast framkommer på det försäkrade lösöret till följd av en sådan skada förutsatt att skadan är en direkt följd av ett fel som gjorts vid planering eller byggande av byggnaden eller konstruktionen, och att byggnaden eller konstruktionen inte ägs av försäkringstagaren eller av någon som kan jämställas med denna. Försäkringen ersätter emellertid inte en skada om försäkringstagaren eller någon som kan jämställas med försäkringstagaren var eller borde ha varit medveten om en sådan handling, försummelse eller ett sådant fel och inte heller en skada som denna orsakat sig själv.

Om en byggnad eller en konstruktion som är under byggnad, installation eller renovering har skadats, är självrisken i varje skadefall 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är emellertid högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Den höjda självrisken gäller om de halvfärdiga konstruktionerna eller en annan faktor som beror på bygg-, installations- eller renoveringsarbetet har inverkat på uppkomsten av skadan eller skadans omfattning.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor