Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Omaisuus ja toiminta
 • Yrityksen omaisuusvakuutukset

Yrityksen omaisuusvakuutukset

Yrityksen omaisuusvakuutukset antavat turvaa omaisuusvahinkojen varalle. Kootaan yhdessä omaisuusvakuutuksista juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopiva kokonaisuus. 
Varaa aika verkkotapaamiseen

Tulipalo, vuotovahinko, ilkivalta. Erilaiset omaisuusvahingot voivat aiheuttaa sinulle päänvaivaa, ja yrityksellesi isojakin taloudellisia menetyksiä. Mutta älä turhaan huolestu, sillä me voimme auttaa sinua varautumaan niihin jo etukäteen. Omaisuusvakuutuksillamme vakuutat yrityksesi irtainta omaisuutta ja rakennuksia monenlaisten vahinkojen varalle.

Kokoa yrityksellesi sopiva vakuutusturva erillisistä omaisuusvakuutuksista

Palo

Palovakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudellesi aiheutuneita esine- ja omaisuusvahinkoja, jotka johtuvat

 • irti päässeestä tulesta

 • suorasta salamaniskusta

 • sammutuslaitteiston laukeamisesta

 • lämmityslaitteesta tai tulisijasta äkillisesti ja arvaamattomasti nousseesta noesta

 • höyryn tai kaasun äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ylipaineesta

 • räjähdysaineiden räjähtämisestä.

Myrsky

Myrskyvakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneen esinevahingon, joka on suoranainen seuraus

 • myrskystä, syöksyvirtauksesta, trombista tai niiden kaatamasta puusta tai irrottamasta muusta esineestä

 • vahinkopaikalla puhaltaneen paikallisen myrskytuulen aiheuttamasta vesistön vedenpinnan noususta

 • raesateesta.

Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka puuskanopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa.

Vuoto

Vuotovakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti nesteen, höyryn tai kaasun vuodosta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Vuodolla tarkoitetaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista arvaamattomasti ja äkillisesti putkistoista tai niihin kiinteästi liitetyistä käyttölaitteista tai säiliöistä.

Tulva

Tulvavakuutuksella varaudut vahinkoon, joka aiheutuu poikkeuksellisesta rankkasadetulvasta, vesistötulvasta tai merivesitulvasta tai näiden yhdistelmästä.

Tulvalla tarkoitetaan sitä, kun vesi poikkeuksellisesti nousee myrskyn vuoksi, tai sadevesiviemäreistä tai viemärikaivoista virtaa sade- tai sulamisvettä sen vuoksi, että rakennusmääräysten mukaiset sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset eivät ehdi johtaa vettä pois normaalisti.

Ilkivalta

Ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudellesi äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus ilkivallasta. Ilkivallalla tarkoitetaan toisen omaisuuden tahallista vahingoittamista.

Ilkivaltavakuutuksesta korvataan myös ajoneuvon törmäämisestä syntyvä omaisuusvahinko, jos sen aiheuttaja jää tuntemattomaksi.

Murto

Murtovakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneita suoranaisia esinevahinkoja, jos joku tunkeutuu tai yrittää tunkeutua lukkoja tai rakenteita rikkoen lukittuun rakennukseen, varastointipaikkaan tai ajoneuvoon aikomuksenaan varastaa tai vahingoittaa siellä olevaa omaisuutta.

Murtovakuutuksesta ei korvata kadotettua tai unohdettua omaisuutta.

Ryöstö

Ryöstövakuutuksesta korvataan ryöstössä menettämääsi, vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta. Ryöstöllä tarkoitetaan omaisuuden anastamista siten, että henkilöön kohdistuu väkivaltaa tai sen uhka.

Sieppaus

Sieppausvakuutuksesta korvataan vakuutetulle, jatkuvan silmälläpidon alaisena olevalle omaisuudelle sieppaamisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Sieppaamisella tarkoitetaan omaisuuden anastamista, jonka aika, paikka ja tekijä ovat yksilöitävissä ja joka havaitaan välittömästi tapahtumapaikalla.

Rikko

Rikkovakuutus kattaa omaisuutesi äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen. Rikkoutumisen tulee johtua muusta kuin ulkoisesta syystä, esimerkiksi ylijännitteestä, alijännitteestä, oikosulusta tai maasulusta.

Rikkovakuutus kattaa myös pakasteiden tuotevahinkoja, jotka määritellään pakasteasetuksessa. Näitä ovat tuotevahingot, jotka aiheutuvat jäätelön ja mehujään sulamisesta, kylmäsäilytettävien elintarvikkeiden ja lääkkeiden lämpenemisestä tai jäätymisestä sekä vähittäiskaupassa kylmäsäilytettävien juomien ja kasvien jäätymisestä.

Talotekniikan rikko

Talotekniikan rikkovakuutuksesta korvaamme suoranaiset esinevahingot, joka ovat aiheutuneet vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen talotekniikan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta.

Talotekniikkaan kuuluvat rakennuksen käyttöä palvelevat, kiinteästi asennetut

 • sähköistys-, lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet

 • vedenjakelu-, sprinkleri- ja viemäröintilaitteet

 • valvonta-, hälytys-, tiedonsiirto-, ohjaus- ja säätölaitteet

 • hissit ja liukuportaat

 • tavaraliikenteeseen tarkoitetut liike-, tuotanto- ja varastotilojen ulko-ovet.

Ulkoinen rikko

Ulkoinen rikkovakuutus kattaa omaisuutesi äkillisen ja ennalta-arvaamattoman rikkoutumisen. Rikkoutumisen tulee johtua ulkoisesta syystä, kuten kaatumisesta, tieltä suistumisesta tai veteen uppoamisesta.

Vakuutus kattaa omaisuudellesi aiheutuneet suoranaiset esinevahingot ja kohtuulliset nosto-, puhdistus- sekä korroosionestokulut.

Epidemia

Epidemiavakuutuksesta korvataan kuluja, jotka aiheutuvat, kun epidemiaa ja tarttuvia tauteja rajoitetaan vakuutuskirjaan merkityssä toimitilassa. Rajoittamisen tulee olla suoranainen seuraus pakottavasta, kirjallisesta viranomaismääräyksestä, joka perustuu voimassa olevaan tartuntatautilakiin (1986/583) tai eläintautilakiin (1980/55).

Epidemiavakuutus ei kata liiketoiminnan keskeytymistä, joka aiheutuu viranomaisten päätöksistä minimoida tautien leviämistä yleisötilaisuuksia rajoittamalla, julkisia tiloja sulkemalla tai epidemia-alueita koskevilla matkustusrajoituksilla.

Kavallus ja petos

Kavallusvakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu henkilökuntaasi kuuluvan tekemästä kavalluksesta. Joissain tapauksissa voidaan edellyttää, että kavallus on tehty atk-laitteistoa hyväksi käyttäen.

Petosvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksenottajalle aiheutunut taloudellinen vahinko, joka on aiheutettu pykälissä määritellyllä petosrikoksella.

All risks

All risks -vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudellesi äkillisesti ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Näitä ovat

 • sulamisesta, lämpenemisestä ja jäätymisestä aiheutuneet vahingot

 • taudeista aiheutuneet vahingot

 • tulvasta aiheutuneet vahingot

 • rikosvahingot

 • vuokranantajan rakennukselle aiheutuneet vahingot.

Valitse vakuutusturvan laajuus yrityksesi tarpeiden mukaan

Autamme sinua kokoamaan omaisuusvakuutuksistamme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. Otamme aina huomioon yrityksesi toiminnan ja toimintaympäristön. Omaisuusvakuutusten hinta muodostuu muun muassa vakuutusmäärästä, valitusta omavastuusta, vakuutuksen voimassaoloalueesta sekä yrityksen toimialasta. 

Omaisuusvakuutusten lisäksi tarvitset yrityksesi turvaksi keskeytys-, kuljetus-, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia.

Tuote-esitteet ja vakuutusehdot

Yritysten omaisuusvakuutuksia koskevat tuote-esitteet ja vakuutusehdot löydät alta. Linkeistä avautuvat esitteiden ja ehtojen omat verkkosivut, mutta sivujen lopusta löydät linkin myös tulostettavaan pdf-versioon.

Esite - Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset
Vakuutusehdot - YT116 All Risks -vakuutus
Vakuutusehdot - YT112 Epidemiavakuutus
Vakuutusehdot - YT107 Ilkivaltavakuutus
Vakuutusehdot - YT117 Kavallus- ja petosvakuutus
Vakuutusehdot - YT105 Murtovakuutus
Vakuutusehdot - YT104 Myrskyvakuutus
Vakuutusehdot - YT198 Omaisuusvakuutusten yhteiset ehdot
Vakuutusehdot - YT101 Palovakuutus
Vakuutusehdot - YT115 Rikkovakuutus
Vakuutusehdot - YT106 Ryöstövakuutus
Vakuutusehdot - YT102 Räjähdysvakuutus
Vakuutusehdot - YT108 Sieppausvakuutus
Vakuutusehdot - YT113 Talotekniikan rikkovakuutus
Vakuutusehdot - YT111 Tulvavakuutus
Vakuutusehdot - YT114 Ulkoinen rikkovakuutus
Vakuutusehdot - YT109 Vesijohtovuotovakuutus
Vakuutusehdot - YT110 Vuotovakuutus
Vakuutusehdot - YT155 Rakennus- ja asennustyöt, erityisehto

Meiltä saat asiantuntevaa apua vahingon sattuessa

Tapahtuiko yrityksesi tiloissa tulipalo, vuotovahinko tai ilkivalta? Ei hätää – me autamme sinua!

Voit ilmoittaa meille omaisuusvahingosta sähköisellä ilmoituksella, tai soittamalla vahinkopalveluumme. 

Saat meiltä selkeät ohjeet siitä, millaisia selvityksiä tarvitsemme, ja miten etenemme korvauksen kanssa.

Ohjeita vahinkotilanteisiin

Sattuiko vahinko?

Rakennukselle sattui vahinkoToiminta keskeytyi tapaturman tai omaisuusvahingon takiaTietoturva- tai tietosuojavahinkoOikeudenkäyntiin liittyvät kulutToiselle aiheutettu vahinkoKuljetusvahingot
Katso muut vahingot

Vakuutukset yritysasiakkaille

Yrittäjän vakuutukset

Lisää aiheesta

Vaaka ikoni.

Oikeusturvavahinko – yritysasiakkaat

Lue lisää
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet