Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Epidemiavakuutus

Epidemiavakuutus

Voimassa 1.11.2013 alkaen

Vakuutusehto YT112

Epidemiavakuutusehto määrittelee epidemiavakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen(Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia), omaisuusvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Epidemiavakuutuksen kohteet ja vakuutusmäärät on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan kohdassa 1.2 määritetyt kustannukset, kun kustannukset ovat suoranainen seuraus viranomaisen voimassaolevan tartuntatautilain (1986/583) tai eläintautilain (1980/55)perusteella antamasta, vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa sijaitsevaa toimitilaa koskevasta, pakottavasta, kirjallisesta määräyksestä, jolla rajoitetaan tarttuvien tautien leviämistä(epidemia) ja vakuutuksenottajan toimintaa.

Toiminnan rajoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi määräystä toimitilojen osittaisesta tai täydellisestä käyttökiellosta ja käyttökieltoon liittyvästä, normaalista toiminnasta poikkeavasta desinfioinnista.

1.2 Vahingosta korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan seuraavat viranomaisen pakottavasta, kirjallisesta määräyksestä aiheutuvat kustannukset:

 • vakuutuksen kohteena olevan, puhdistettavaksi määrätyn irtaimen omaisuuden puhdistus- ja desinfiointikustannukset

 • vakuutettuun toimintaan käytettävän, puhdistettavaksi määrätyn rakennuksen tai rakennuksessa sijaitsevan toimitilan puhdistus- ja desinfiointikustannukset

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden
  hävityskustannukset

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden arvo.

Vaihto-omaisuuden osalta vakuutus kattaa vain taudin (epidemian) toteamishetkellä
vakuutuksenottajan hallussa olevan oman vaihto-omaisuuden.

Jos rakennus, jossa vakuutuksenottajan toimitila sijaitsee, ei ole vakuutuksen kohteena, toimitilan puhdistus- ja desinfiointikustannuksina korvataan enintään 100 euroa toimitilan neliömetriä kohti. Toimitilan puhdistus- ja desinfiointikustannuksia ei korvata siltä osin, kuin näistä kustannuksista voi saada korvausta rakennuksen vakuutuksesta.

Samasta epidemiasta aiheutuneita kaikkia vahinkoja korvataan

 • yhdelle vakuutuksenottajalle enintään 1 000 000 euroa

 • kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 3 000 000 euroa.

Mikäli korvattavaksi määritettyjen kustannusten yhteenlaskettu määrä ylittää edellä mainitun, kaikille vakuutuksenottajille yhteensä korvattavan enimmäismäärän, alennetaan kaikkia korvauksia samassa suhteessa. Saman kalenterivuoden aikana todetuista epidemioista aiheutuneita vahinkoja korvataan yhteensä enintään 6 000 000 euroa.

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa siltä osin, kuin korvausta voi saada valtion tai kunnan varoista

 • rakennuksen tai rakennelman purkamisesta, korjaamisesta tai uudelleen rakentamisesta
  aiheutuneita kustannuksia

 • vahinkoa,

  • jos toimintaa rajoittavan viranomaismääräyksen perusteena oleva tauti todetaan, ennen
   kuin vakuutuksen alkamisesta on kulunut 30 vuorokautta

  • jos toimintaa rajoittavan viranomaismääräyksen perusteena oleva tauti todetaan, ennen
   kuin edellisen epidemian päättymisestä on kulunut yksi vuosi. Vuoden määräaika
   lasketaan siitä, kun viranomainen on antanut luvan toiminnan uudelleen käynnistämiseen.

  • joka on aiheutunut tavaran omasta ominaisuudesta tai puutteellisesta säilytyksestä tai
   käsittelystä

  • joka on aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yksikössä todetusta MRSA-, VRE-,
   ESBL-, CPE- tai muusta vastaavasta moniresistantista mikrobista

  • joka on aiheutunut vakuutuksenottajan maahan tuoman tuotteen puhdistamisesta,
   tuhoamisesta, arvon alentumisesta tai palauttamisesta sen seurauksena, että tuote on
   suomalaisten, tuotetta koskevien määräysten vastainen

  • joka on aiheutunut vaihto-omaisuudelle, joka on luovutettu tai toimitettu ostajalle tai joka on ostajalle kuljetettavana.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet