Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysturvan vakuutukset - esite
Yritysturvan esite

Yritysturvan vakuutukset - esite

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Vakuutuksen kohteet ja riskin suuruuden arvioinnin perusteena olevat tiedot

Vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden ja toiminnan lisäksi vakuutuskirjaan on merkitty niiden riskin suuruuden arvioinnin perusteena olevat tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi: yrityksen toimiala ja toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot ja tunnusluvut, kuten liikevaihto, henkilömäärä ja palkkasumma.

Omaisuusvakuutuksissa tällaisia tietoja ovat myös rakennuksen tai toimitilan paloluokka, rakennusvuosi, tilavuus, pinta-ala ja suojalaitteet, kuten sprinklaus, paloilmoitin, rakenteellinen murtosuojaus ja murtohälytysjärjestelmä.

Ilmoita yrityksen omaisuuden tai toiminnan muutoksista heti Fenniaan. Ilmoita myös maksuperusteena olevien tunnuslukujen muutoksista vuosittain. Näin varmistat, ettei vakuutuskorvauksesta tehdä vähennystä alivakuutuksen vuoksi. Ilmoituksen voit tehdä seuraavilla tavoilla:

 • Oma yhteyshenkilösi

 • Asiakaspalvelu, yrittäjät: puh. 010 503 8818

 • Oma Fennia -verkkopalvelu: www.fennia.fi

Vakuutusmäärä

Vakuutusmäärä on suurin mahdollinen korvaus yhdestä vakuutustapahtumasta. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksissa sekä eräissä vastuuvakuutuksissa vakuutusmaksu oikeuttaa enintään yhden vakuutusmäärän suuruiseen korvaukseen koko vakuutuskauden aikana. Tällainen vakuutus voidaan yleensä palauttaa vahingon jälkeen lisämaksusta ennalleen.

Vakuutuksenottajan omavastuu

Vakuutuksenottajalla on kussakin vakuutustapahtumassa omavastuu, joka korvauksen määrää laskettaessa vähennetään vahingon määrästä. Valitsemalla suuremman omavastuun vakuutuksenottaja voi alentaa vakuutusmaksuaan.

Voimassaoloalue

Vakuutuksen voimassaoloalue sovitaan tarpeen mukaan ja tieto ilmenee vakuutuskirjalta. Samaan vakuutussopimukseen voi sisältyä vakuutuskohteita, joilla on eri voimassaoloalue.

Vakuutus ei ole voimassa Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä, vaikka alue olisi merkitty voimassaoloalueeksi vakuutuskirjaan. Vakuutus ei ole voimassa myöskään siltä osin kuin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tai Euroopan Unionin (EU) julistama kauppa- tai taloussaarto rajoittaa vakuuttamista tai vakuutuksen voimassaoloa.

Vakuutukseen sovellettavat ehdot ja suojeluohjeet

Kaikki korvaussäännökset, rajoitukset ja suojeluohjeet ovat vakuutusehdoissa, erillisissä suojeluohjeissa ja vakuutuskirjassa. Jos haluat tutustua ehtoihin ja suojeluohjeisiin etukäteen, saat ne yhteyshenkilöltäsi.

Ehdot ja suojeluohjeet saat vakuutuskirjan mukana. Kun noudatat suojeluohjeita, estät vahinkoja ja rajoitat niistä aiheutuvia menetyksiä. Perehdy suojeluohjeisiin huolellisesti ja tiedota niistä kaikille toimintaan osallistuville. Jos suojeluohjeita ei ole noudatettu ja noudattamatta jättäminen on vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään, voidaan korvausta alentaa tai evätä se kokonaan.

Vakuutusmaksu

Vakuutusmaksuun vaikuttavat muun muassa vakuutusmäärä, omavastuu, voimassaoloalue ja muut riskin suuruuden arvioinnin perusteena olevat tiedot.

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi olla joko myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäinen vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Vakuutussopimuksesi sisältö määritellään:

 • yritysturvan yleisissä sopimusehdoissa

 • vakuutuslajin yhteisissä ehdoissa (esimerkiksi omaisuusvakuutusten yhteiset ehdot)

 • tuote-ehdoissa (esimerkiksi palovakuutusehto)

 • vakuutuskirjassa

 • erityisehdoissa ja

 • suojeluohjeissa.

Yritysturvan yleisissä sopimusehdoissa on esimerkiksi määritelty vakuutussopimuksissa käytettäviä käsitteitä sekä annettu määräyksiä vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuudesta, korvausmenettelystä ja vakuutusten päättämisestä.

Toimi näin vahinkotilanteessa:

 • Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta.

 • Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Huomioi nämä asiat korvaushakemusten määräajoista:

 • Hae vakuutuskorvausta aina vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Sinun on joka tapauksessa esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

 • Jos olet ottanut vakuutuksen henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, sinun on esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

 • Jos et esitä korvausvaatimusta määräajassa, menetät oikeutesi korvaukseen.

Korvauksenhakijana sinun on annettava Fennialle sellaiset tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Muutoksenhaku

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi).

Vakuutussopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Vakuutuksen tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin. Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet