Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysturvan oikeusturvavakuutukset - esite

Yritysturvan oikeusturvavakuutukset - esite

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Turvaa yrityksesi selusta riitatilanteissa

Vaikka yrityksesi noudattaisi aina sopimuksia, saatat joutua tilanteeseen, jossa toisella osapuolella on erilainen näkemys siitä, mitä on sovittu. Oikeusturvavakuutuksellamme varaudut kuluihin, joita yrityksellesi aiheutuu lakiavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Oikeusturvavakuutuksen voit ottaa yhdessä vastuuvakuutuksen kanssa. Vastuuvakuutus turvaa selustaasi, jos saat yritystoiminnastasi tai tuotteistasi aiheutuneita korvausvaatimuksia. Tutustu myös vastuuvakuutuksen tuote esitteeseen.

Huom!

Tässä esitteessä annamme esimerkkejä vahinkojen korvattavuudesta erilaisissa tilanteissa. Ratkaisemme tapaukset kuitenkin aina niiden erityispiirteiden perusteella.

Yritysturvan kaikkia vakuutuksia koskevat yleiset tekstit löydät Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutusten koontiesitteestä.

Yrityksen oikeusturvavakuutuksesta korvaamme asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet yrityksesi toimintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutettu toiminta on merkitty vakuutuskirjaan. Usein yritystoiminta muuttuu ajan kuluessa, jolloin vakuutusturvaa on muistettava päivittää.

Milloin vakuutustapahtuma on syntynyt?

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt silloin, kun yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on

 • rikosasian vireilletulo tuomioistuimessa, kun vakuutettu on asiassa asianomistajana

 • asianomistajan nostama syyte vakuutettua vastaan tai syytteen jatkaminen, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on peruuttanut sen.

Korvausesimerkkejä

Yritys irtisanoi työtehtäviään jatkuvasti laiminlyöneen työntekijän. Työntekijä ei hyväksynyt irtisanomistaan ja vaati työnantajalta sen vuoksi käräjäoikeudessa vahingonkorvausta. Maksoimme yritykselle asianajajan veloittamat kulut sekä todistelusta aiheutuneet kulut omavastuulla vähennettynä.

Voimassaolo

Oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa. Sopimuksesta voimassaoloaluetta voi laajentaa. Kun vakuutuksesi voimassaoloalue on Suomi, voit käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi käsitellä Suomessa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Jos vakuutuskirjaan merkitty voimassaoloalue on Suomea laajempi, voit käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi käsitellä Suomen käräjäoikeutta vastaavassa voimassaoloalueen yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Vakuutus kattaa vakuutuksesi voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Myös vaatimusten perusteena olevan tapahtuman tulee olla sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Kahden vuoden sääntö

Jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden olosuhteiden, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, täytynyt syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan lasketaan hyväksi myös aiemmat yhtäjaksoisesti voimassaolleet samansisältöiset vakuutuksesi.

Vakuutusmaksu

Vakuutusmaksu lasketaan toimialan riskin ja yrityksesi maksamien palkkojen mukaan. Myös esimerkiksi vakuutuksesi laajuus ja omavastuu vaikuttaa maksuun.

 • Korvaamme oman asiamiehesi kohtuullisia palkkioita ja välttämättömiä kuluja sekä oikeudenkäynti- ja todistelukuluja.

 • Edellä mainittuja kustannuksia voidaan korvata enintään riidanalaisen intressin kaksinkertainen määrä.

 • Voit laajentaa oikeusturvavakuutuksen kattamaan myös maksettavaksesi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja vakuutusmäärän puitteissa, kun sovit siitä kanssamme erikseen ja se mainitaan vakuutuskirjassasi.

Huomaa, että vakuutuksen alkamisen jälkeen tekemäsi vakuutusturvan laajennukset, kuten esimerkiksi laajennus koskien vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, tulee voimaan sellaisiin vakuutustapahtumiin, joissa myös vahingon perusteena oleva tapahtuma on syntynyt laajennuksen voimaan tulon jälkeen. Jos riidan perusteena oleva tapahtuma on syntynyt aikaisemman, suppeamman vakuutuksen aikana, vakuutus tulee voimaan vakuutustapahtumiin, jotka syntyvät aikaisintaan kahden vuoden kuluttua muutoksen tekemisestä.

Vakuutusmäärä

Korvaamme yhdestä vakuutustapahtumasta enintään sen vakuutusmäärän, joka on merkitty vakuutuskirjaasi. Vakuutuskaudessa korvaamme vakuutusmäärän enintään kaksinkertaisena.

Omavastuu

Jokaisessa vakuutustapahtumassa sinulla on omavastuu. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaasi.

Jos olet arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena asianajo- tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, vähennämme arvonlisäveron korvauksesta.

Korvausesimerkkejä

Ostaja väitti yrityksen tuotetta virheelliseksi ja vaati kauppaa purettavaksi. Yritys piti tuotetta virheettömänä ja kiisti esitetyt vaatimukset. Yritys teki oikeusturvavahinkoilmoituksen meille, minkä jälkeen se palkkasi oikeusturvavakuutuksensa perusteella asianajajan. Asianajaja sai riidan sovituksi. Maksoimme yritykselle asianajajan veloittamat kulut omavastuulla vähennettynä.

Jos haluat käyttää vakuutusta, on siitä ilmoitettava meille kirjallisesti. Saat tällöin kirjallisen oikeusturvapäätöksen. Oikeusturvavahinkoilmoitus kannattaa tehdä heti, mutta viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutustapahtumasta.

Asiamieheksesi sinun tulee valita asianajaja tai muu lakimies, joka on suorittanut ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi, josta löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta.

Huom! Yritysturvan kaikkia vakuutuksia koskevat yleiset tekstit löydät Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutusten koontiesitteestä.

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet