Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysturvan vastuuvakuutukset - esite

Yritysturvan vastuuvakuutukset - esite

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Turvaa yrityksesi vastuuvahinkojen varalta

Vaikka yrityksesi toiminta olisi huolellista, kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan. Saatat joutua tilanteeseen, jossa olet velvollinen korvaamaan yrityksesi toiminnasta tai tuotteista toiselle aiheutuneita vahinkoja. Vastuuvakuutuksemme turvaavat yritystoimintasi tällaisten odottamattomien kulujen varalta.

Voit täydentää vakuutusturvaasi oikeusturvavakuutuksella. Se korvaa oikeudenkäyntikulujasi, kun joudut yllättävässä riitatilanteessa käyttämään lakimiehen palveluja. Tutustu myös oikeusturvavakuutuksen tuote-esitteeseen.

Huom!

Tässä esitteessä annamme esimerkkejä vahinkojen korvattavuudesta erilaisissa tilanteissa. Ratkaisemme tapaukset kuitenkin aina niiden erityispiirteiden perusteella.

Yritysturvan kaikkia vakuutuksia koskevat yleiset tekstit löydät Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutusten koontiesitteestä.

Yrityksen vastuuvakuutuksesta korvataan vahinkoja, joista yrityksesi on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa toiselle.

Tässä tuote-esitteessä kerromme

 • toiminnan vastuuvakuutuksesta

 • tuotevastuuvakuutuksesta

 • varallisuusvastuuvakuutuksesta

 • IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta

 • konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksesta ja

 • toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta.

Kaikkiin yritystoimintasi vastuuriskeihin et voi varautua vakuutuksella, mutta oikeiden vakuutusratkaisujen avulla voit hallita riskejä paremmin.

Yrityksesi toiminnassa voi syntyä tilanteita, joissa yritykseltäsi vaaditaan korvausta toiselle aiheutetusta vahingosta. Korvausvastuu voi saada alkunsa esimerkiksi työsuorituksessa tapahtuneesta laiminlyönnistä tai virheestä. Vakuutustapahtuman sattuessa selvitämme vahingonkorvausvelvollisuutesi ja neuvottelemme korvauksenvaatijan kanssa. Jos yrityksesi on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta, maksamme korvauksen vahingonkärsineelle vakuutussopimuksen ja vakuutusehtojen mukaisesti.

Jos korvauskäsittelyssämme katsomme, että olet toiminut huolellisesti eikä laiminlyöntiä ole, ei vakuutuksesta makseta korvausta. Jos korvausvastuusta tai korvauksen määrästä tulee riitaa, hoidamme myös mahdollisen oikeudenkäynnin. Korvausvastuun selvityskulut sekä mahdolliset oikeudenkäyntikulut korvaamme vakuutusmäärän puitteissa, kun vahinko kuuluu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin ja ylittää omavastuun.

Ikoni - idea

Vakuutus ei aina korvaa vahinkoa, vaikka olisitkin vahingonkorvausvelvollinen. Näin voi käydä esimerkiksi jos

 • yrityksesi toimintaa ei ole vakuutettu

 • vahinko ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava

 • vahinko jää alle omavastuun

 • korvausvaatimus on esitetty liian myöhään.

Ikoni - idea

Hae vakuutuskorvausta vuoden sisällä.

Vahingosta on syytä ilmoittaa meille mahdollisimman nopeasti, jotta voimme selvittää vahingonkorvausvelvollisuutesi. Vakuutuskorvausta on kuitenkin haettava kirjallisesti vuoden kuluessa siitä, kun sait tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vahinkoseuraamuksesta.

Mitä toiminnan vastuuvakuutus korvaa?

Olipa toimialasi mikä tahansa, tarvitset perusturvaksi toiminnan vastuuvakuutuksen. Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvaamme, vakuutussopimuksen ja vakuutusehtojen mukaisesti, vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yrityksesi on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutettu toiminta ja voimassaoloalue on merkitty vakuutuskirjaasi. Jotta saisit korvauksen, on vakuutuksen oltava voimassa, kun vahinko todetaan.

Korvaamme yhdestä vakuutustapahtumasta enintään sen vakuutusmäärän, joka on merkitty vakuutuskirjaasi. Jokaisessa vakuutustapahtumassa sinulla on omavastuu, joka myös on merkitty vakuutuskirjaasi tai mainittu erikseen ehdoissa.

Joissakin vahinkotyypeissä on korotettu omavastuu. Esimerkiksi tulityöstä, vedeneristystyöstä tai kattotyön yhteydessä sade- tai sulamisvedestä aiheutuneessa vahingossa sekä maankaivu- ja maansiirtotyössä aiheutuneessa vahingossa omavastuu on 10 prosenttia vahingon määrästä, vähintään 2 000 euroa, tai tätä suurempi omavastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaasi tai mainittu erityisehdoissa.

Korvausesimerkkejä

 1. Myymälässä seinähylly oli ollut huonosti kiinni, ja asiakkaan kurottaessa ottamaan ylähyllyltä tavaraa, oli hylly lähtenyt kaatumaan. Asiakas satutti olkapäänsä ja käsivartensa. Korvasimme sairaanhoitokuluja, tilapäisen haitan korvauksen sekä ansionmenetystä.

 2. Kaapelikartasta ilmeni, missä työmaa-alueen kaapelit sijaitsevat. Kaivuuyritys kaivoi tästä huolimatta erehdyksessä kaapelin poikki. Korvasimme kaapelin katkeamisesta aiheutuneen vahingon omavastuulla vähennettynä. Kaapelivahingoissa on 10 tai 25 prosentin korotettu omavastuu tai vakuutuskirjaan merkitty, korkeampi omavastuu.

Suojeluohjeet

Vastuuvakuutuksessa on suojeluohjeita, joita tulee noudattaa ja joiden tarkoituksena on ehkäistä vahinkoja. Seuraava esimerkki suojeluohjeesta koskee maankaivu- ja maansiirtotyötä.

Maankaivu- ja maansiirtotyöt

Ennen töiden aloittamista vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee hankkia selvitys työalueen kaapeleista ja putkista niiden haltijalta ja ottaa töiden tekemisessä huomioon niiden sijainti.

Kun vahinko koskee maahan upotettua kaapelia tai putkea, meille on toimitettava kaapelin tai putken haltijan kirjallinen todistus siitä, että kartta oli toimitettu tai paikka maastossa oli näytetty ennen töiden aloittamista. Tarvitsemme kirjallisen todistuksen myös siitä, että työssä noudatettiin kaapelin tai putken haltijan määräämiä varotoimenpiteitä.

Mitä tuotevastuuvakuutus korvaa?

Tuotevastuuvakuutuksesta korvaamme vakuutussopimuksen ja vakuutusehtojen mukaisesti henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ovat aiheutuneet toiselle elinkeinotoiminnassasi liikkeelle lasketun, vakuutetun tuotteen virheellisyyden tai puutteellisen turvallisuuden vuoksi. Vakuutetut tuotteet ja voimassaoloalue on merkitty vakuutuskirjaasi. Korvauksen edellytyksenä on, että olet näistä vahingoista voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Jotta saisit korvauksen, on vakuutuksen oltava voimassa, kun vahinko todetaan.

Korvaamme yhdestä vakuutustapahtumasta enintään sen vakuutusmäärän, joka on merkitty vakuutuskirjaasi. Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista maksetaan vakuutuskirjaasi merkitty vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena. Jokaisessa vakuutustapahtumassa sinulla on omavastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaasi.

Tuotevastuuvakuutus sopii esimerkiksi tuotteiden valmistajille.

Korvausesimerkkejä

 1. Aamutakin kankaan punainen väri ei värjäysvirheen vuoksi kestänyt. Monet käyttäjät vaativat valmistajalta korvausta huonekaluista, jotka aamutakin kangas oli värjännyt. Valmistajalla oli tuotevastuuvakuutus, jonka perusteella maksoimme huonekalujen puhdistuskulut omavastuulla vähennettynä.

 2. Keittiötikkaat sortuivat ikkunanpesijän alta, ja ikkunanpesijä loukkaantui. Putoamisen syyksi todettiin keittiötikkaiden valmistusvirhe. Tikkaiden valmistajan tuotevastuuvakuutuksen perusteella maksoimme loukkaantumisesta aiheutuneita sairaanhoitokuluja, korvauksen tilapäisestä haitasta sekä korvauksen ansionmenetyksestä omavastuulla vähennettynä.

Mitä varallisuusvastuuvakuutus korvaa?

Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvaamme yrityksesi toiminnassa toiselle aiheutettuja varallisuusvahinkoja. Varallisuusvahingoilla tarkoitetaan taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Korvauksen edellytyksenä on, että yrityksesi on vakuutuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta joko sopimuksen perusteella toimeksiantajallesi, tai vakuutettua toimintaa koskevan lainsäädännön perusteella jollekin muulle henkilölle. Vakuutettu toiminta ja voimassaoloalue on merkitty vakuutuskirjaasi.

Korvaamme yhdestä vakuutustapahtumasta enintään sen vakuutusmäärän, joka on merkitty vakuutuskirjaasi. Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista maksamme vakuutusmäärän enintään kaksinkertaisena. Jokaisessa vakuutustapahtumassa sinulla on omavastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaasi.

Varallisuusvastuuvakuutus soveltuu esimerkiksi tili-, asianajo- ja isännöitsijätoimistoille.

Korvausesimerkkejä

 1. Tilitoimisto hoiti asiakkaan kirjanpidon ja kirjasi erehdyksessä asiakkaan kalustohankinnan kahteen kertaan. Tästä syystä asiakas hyödynsi arvonlisäedun kahteen kertaan. Maksoimme virheestä aiheutuneet veronkorotukset ja -lisäykset asiakkaalle tilitoimiston varallisuusvastuuvakuutuksen perusteella.

 2. Kiinteistönvälittäjä oli ennen asunto-osakkeiden kaupantekoa saanut myyjältä tiedon siitä, että taloyhtiöön oli suunnitteilla julkisivu- ja kattoremontti. Kiinteistönvälittäjä ei ollut lisännyt tietoa tulevista remonteista markkinointimateriaaliin tai maininnut ostajalle asiasta suullisesti. Remonttitarpeet kävivät ilmi ostajalle vasta pari kuukautta kaupanteon jälkeen, yhtiökokouksen yhteydessä. Ostaja esitti välittäjälle korvausvaatimuksen. Maksoimme ostajalle vahingonkorvausta kiinteistövälittäjän varallisuusvastuuvakuutuksesta.

Toimiiko yrityksesi ICT-alalla? Varaudu toimialasi vastuuriskeihin yksinomaan ICT-alan yrityksille suunnatulla vakuutuksella.

Mitä IT-yrityksen vastuuvakuutus korvaa?

Korvaamme IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta vahinkoja, joita yrityksesi toiminnassa on aiheutunut tilaajalle tai ulkopuoliselle. Nämä vahingot voivat olla henkilö- ja esinevahinkoja sekä taloudellisia vahinkoja. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että yrityksesi on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Vakuutettu toiminta ja voimassaoloalue on merkitty vakuutuskirjaan.

Henkilö- ja esinevahingot

Vakuutus kattaa

 • yrityksesi toiminnassa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja vakuutussopimuksen ja vakuutusehtojen mukaisesti

 • yrityksesi valmistaman ja liikkeelle laskeman ohjelmistotuotteen virheestä toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja.

Jotta saisit henkilö- tai esinevahingosta korvauksen, on vakuutuksesi oltava voimassa, kun vahinko todetaan. Lisäksi vahingon on pitänyt tapahtua vakuutuksen voimassaoloalueella.

Korvausesimerkki: Asiakkaan laitteiston vahingoittuminen

Yrityksen työntekijä oli tekemässä asiakkaan tiloissa laitteiston ylläpitotöitä ja vahingoitti samalla asiakkaan laitteistoa. Korvasimme IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta asiakasyrityksen laitteiston korjauskulut. Korvauksesta vähennettiin omavastuu.

Taloudelliset vahingot

Vakuutus kattaa myös

 • yrityksesi ohjelmistokonsultoinnista tilaajalle vakuutuskauden aikana aiheutettuja taloudellisia vahinkoja

 • yrityksesi valmistaman ohjelmistotuotteen virheestä tilaajalle vakuutuskauden aikana aiheutettuja taloudellisia vahinkoja.

Jotta saisit taloudellisesta vahingosta korvauksen, on vakuutuksen oltava voimassa, kun vahinko aiheutetaan. Lisäksi vahingon on pitänyt tapahtua vakuutuksen voimassaoloalueella.

Korvaamme myös taloudellisia vahinkoja, jotka todetaan vakuutuksen päättymisen jälkeen. Niistä tulee kuitenkin ilmoittaa meille 12 kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä.

Korvausesimerkki: Virheellinen konsultointi

Yrityksen tehtävänä oli tarjota tilaajalleen ohjelmistokonsultointia. Virheellinen konsultointi aiheutti tilaajalle vahinkoa hukkaan menneinä laiteinvestointeina ja ylimääräisinä työvoimakuluina.

Korvasimme IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta tilaajalle aiheutuneen vahingon. Korvauksesta vähennettiin omavastuu.

Miten vakuutusmäärä vaikuttaa korvaukseen?

Korvaamme yhdestä vakuutustapahtumasta enintään sen vakuutusmäärän, joka on merkitty vakuutuskirjaan. Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvaamme

 • henkilö- ja esinevahinkoja yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkityn henkilö- ja esinevahinkojen vakuutusmäärän kaksinkertaisena

 • taloudellisia vahinkoja enintään vakuutuskirjaan merkityn taloudellisten vahinkojen vakuutusmäärän.

Ikoni - idea

Korvaukseen vaikuttaa jokaisessa vakuutustapahtumassa myös omavastuu. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaasi.

Suorittaako yrityksesi teknistä tutkimus-, mittaus-, valvonta- tai suunnittelutyötä jollekulle toiselle? Pienikin suunnitteluvirhe voi johtaa suureen vahinkoon. Huolehdi siitä, että sopimuksesi ovat ajan tasalla, ja varaudu toimialasi tyypillisiin riskeihin konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksella.

Mitä konsulttitoiminnan vastuuvakuutus korvaa?

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksesta korvaamme vahinkoja, joista yrityksesi on korvausvastuussa Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaan. Tilaajalle aiheutettuja vahinkoja korvaamme enintään konsulttipalkkion määrään saakka, jos muusta ei ole kirjallisesti sovittu.

Korvauksen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että

 • korvausvastuu perustuu virheeseen tai laiminlyöntiin tutkimus- tai mittaustuloksissa, koneiden tai laitteiden kalibroinnissa tai ohjelmoinnissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselosteissa, neuvoissa tai ohjeissa

 • virhe tai laiminlyönti on todettavissa yrityksesi laatimasta, konsulttitehtävään liittyvästä kirjallisesta tai sähköisestä dokumentista ja

 • vahinko on aiheutunut enintään kymmenen vuotta ennen korvausvaatimuksen esittämistä tehdystä virheestä tai laiminlyönnistä.

Jotta saisit korvauksen, vakuutuksesi on oltava voimassa, kun vahinko todetaan. Konsultointitehtävä on tullut suorittaa ja ilmetä vakuutuksen voimassaoloalueella.

Vakuutusmäärä ja omavastuu

Korvaamme yhdestä vakuutustapahtumasta enintään sen vakuutusmäärän, joka on merkitty vakuutuskirjaan. Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvaamme enintään vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän kaksinkertaisena.

Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella.

Korvausesimerkki: Rakennesuunnittelijan tekemissä rakennesuunnitelmissa oli virheellisiä mittoja

Rakennesuunnittelijan tekemissä rakennesuunnitelmissa oli virheellisiä mittoja. Tilaajalle aiheutui ylimääräisiä materiaali- ja työvoimakuluja, kun virheellisten suunnitelmien mukaan rakennettuja rakenteita jouduttiin purkamaan ja tekemään uudelleen. Konsulttitoiminnan yleisten sopimus- ehtojen (KSE) mukaan konsultti on vastuussa vahingoista, jotka johtuvat hänen tekemistään virheistä tai laiminlyönneistä. Ehtojen mukaan konsultin vahingonkorvauksen yläraja määrätään konsultin ja tilaajan välisessä sopimuksessa. Jos sitä ei ole määrätty, vahingonkorvaus on enintään konsultin kokonaispalkkion suuruinen. Koska rakennesuunnittelijan suunnittelusopimuksessa ei ollut mainittu korvausvastuun ylärajaa, korvasimme konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen perusteella tilaajalle aiheutuneet ylimääräiset kulut rakennesuunnittelijan kokonaispalkkion määrään asti. Korvauksesta vähennettiin omavastuu.

Korvausesimerkki: Rakennesuunnittelijan laatimissa rakennuksen lujuuslaskelmissa todettiin rakennuksen valmistuttua virhe

Rakennesuunnittelijan laatimissa rakennuksen lujuuslaskelmissa todettiin rakennuksen valmistuttua virhe, jonka vuoksi valmiita rakenteita jouduttiin vahvistamaan ylimääräisillä tukirakenteilla. Korvasimme tilaajalle aiheutuneet ylimääräiset kulut konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen perusteella konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaisesti. Korvauksen määrässä otimme huomioon vakuutuksenottajan omavastuun.

Yrityksen johtohenkilönä voit joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen aiheuttamastasi vahingosta yhtiölle, sen osakkeenomistajalle tai jollekin ulkopuoliselle. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta korvaamme taloudellisia vahinkoja, joista vakuutettu on henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollinen voimassa olevan oikeuden mukaan.

Mitä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus korvaa?

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus kattaa korvausvelvollisuutta, joka yhtiön hallintoelimen jäsenelle voi lain mukaan henkilökohtaisesti aiheutua. Korvausvelvollisuuden syynä voi olla esimerkiksi virheellisesti tehty päätös tai laiminlyönti, josta aiheutuu taloudellista vahinkoa yritykselle itselleen, sen osakkeenomistajalle tai jollekin ulkopuoliselle. Korvausvelvollisuus määräytyy osakeyhtiölain ja eräiden muiden hallintoelinten vastuuta koskevien erityislakien mukaan.

Vakuutettuja ovat

 • hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet

 • varajäsenet

 • yhtiökokouksen puheenjohtaja

 • toimitusjohtaja ja

 • toimitusjohtajan varahenkilö.

Korvaamme vakuutuksesta varallisuusvahinkoja, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Vakuutuksesta maksettava korvaus edellyttää lisäksi, että

 • vahinko on vakuutuksen alkamispäivän jälkeen tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurausta ja

 • vakuutetulle on tehty kirjallinen korvausvaatimus vakuutuksen voimassaoloaikana.

Korvaamme myös taloudellisia vahinkoja, jotka todetaan vakuutuksen päättymisen jälkeen. Edellytys on, että vahingosta on tehty kirjallinen korvausvaatimus vakuutetulle viimeistään 12 kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä ja vahinko on seurausta vakuutuskauden aikana tapahtuneesta teosta tai laiminlyönnistä.

Vakuutusmäärä ja omavastuu

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on enimmäiskorvausmäärä vahinkoa ja vakuutuskautta kohti. Jokaisessa vakuutustapahtumassa sinulla on omavastuu. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Suomessa. Voit käyttää vakuutusta asioissa, jotka voitaisiin Suomessa saattaa käräjäoikeuden käsiteltäviksi.

Korvausesimerkki

Yritys osti kilpailijan liiketoiminnan. Ostopäätös osoittautui jälkeenpäin kannattamattomaksi. Hallituksen jäseniltä vaadittiin vahingonkorvauksia huonosta liiketoimintapäätöksestä. Selvitysten mukaan hallituksen jäsenet olivat toimineet huolellisesti asian valmistelussa ja punninneet yhtiön kannalta riittävästi eri toimintavaihtoehtoja. Siksi hallituksen jäsenten ei katsottu olevan henkilökohtaisesti korvausvastuussa päätöksen aiheuttamista tappioista. Korvasimme vakuutuksesta hallituksen jäsenten oikeudenkäyntikulut.

Huom! Yritysturvan kaikkia vakuutuksia koskevat yleiset tekstit löydät Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutusten koontiesitteestä.

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet