Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • YT155 Rakennus- ja asennustyöt, erityisehto

YT155 Rakennus- ja asennustyöt, erityisehto

Voimassa 1.4.1999 alkaen

Erityisehto YT155

Vakuutuskirjassa mainittujen Yritysturvan omaisuusvakuutusehtojen ja suojeluohjeiden lisäksi sovelletaan näitä ehtoja sekä suojeluohjetta YTS12.

Vakuutuksen kohteena ovat ne kohdissa 1.1 - 1.6 mainitut omaisuuserät, jotka on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Työkohteet

Rakennustyökohteissa vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityn työkohteen kokonaishintaan sisältyvät työsuoritukset, rakennukset, rakenteet, työkohteeseen asennettavat koneet ja laitteet sekä työkohteeseen tarkoitetut raaka-aineet ja tarvikkeet. Kokonaishinnalla tarkoitetaan työkohteen kokonaiskustannusarvion mukaista hintaa tai urakkasummaa.

Asennustyökohteissa vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityn asennustyön kokonaishintaan sisältyvät työsuoritukset, asennettavat koneet ja laitteet sekä työkohteeseen tarkoitetut tarvikkeet. Kokonaishinnalla tarkoitetaan asennuskohteen jälleenhankinta-arvoa.

Saneeraus- tai laajennuskohde ei ole vakuutuksen kohteena urakan ulkopuolisilta osiltaan. Jos vakuutuksen kohdetta halutaan laajentaa, on tästä erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan.

Kokonaissaneerauksissa vakuutuksen kohteena on rakennuskohde vakuutuskirjaan merkityn urakan jälkeisen jälleenhankinta-arvon mukaisesti.

Rakennustyökohteella tarkoitetaan rakenteilla tai saneerattavana olevaa rakennusta tai sen osaa, joka on määritelty urakkasopimuksessa tai muussa työn kohteen ja kokonaiskustannusarvion sisältämässä asiakirjassa. Sillat, tunnelit ja erilaiset maanrakennuskohteet ovat myös rakennustyökohteita. Kokonaissaneerauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa saneerattavana oleva rakennus vakuutetaan kokonaisuudessaan myös urakan ulkopuolisilta osiltaan.

Asennustyökohteella tarkoitetaan asennettavana olevaa konetta, laitetta tai yksittäistä rakenneosaa (lvi-laite, prosessiputkisto tms.), joka voidaan yksilöidä tilaussopimuksen tai muun työn kohteen ja sen jälleenhankinta arvon sisältävän asiakirjan perusteella.

1.2 Työvälineet, työkoneet ja kalusto

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityt vakuutuksenottajan omistamat tai vuokraamat rakennus- tai asennustoimintaan käytettävät työkalut ja -välineet, kuten torninosturit, työmaahissit, työkalut ja -välineet, peitteet, muotit, telineet ja muu sellainen kalusto, jota ei ole tarkoitettu valmiin työn osaksi.

Vakuutuksen kohteena eivät ole moottoriajoneuvot, moottorikäyttöiset työkoneet, kuten kaivukoneet, maansiirtokoneet ja ajoneuvonostimet eivätkä veneet, alukset, uivat nostimet ja ruoppaajat.

1.3 Työmaarakennukset

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityt siirrettävät konttori- ja varastorakennukset, asuntovaunut, vajat, parakit ja muut tilapäiset rakennelmat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi rakennustoiminnassa.

1.4 Toimistomateriaali

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityt konttorikoneet ja irtaimisto, piirustukset ja muut asiakirjat, kuten kirjanpitokirjat sekä atk tietovälineisiin sisältyvät tiedot ja ohjelmat.

1.5 Työntekijöiden omaisuus

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityt työntekijöiden työkalut ja vaatteet, jotka työnantaja on työehtosopimuksen mukaan velvollinen vakuuttamaan.

1.6 Raivauskulut

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjaan merkityt raivauskulut. Jos raivauskuluja ei ole erikseen vakuutettu, niin raivaus- ja uudelleenrakentamis- tai asennuskuluja korvataan yhteensä enintään vakuutusmäärään asti.

Raivauskuluja ovat korvattavan vakuutustapahtuman, esimerkiksi palovahingon jälkeiset purkutyöt ja kaatopaikkamaksut. Raivauksen jälkeen työkohde on sellaisessa kunnossa, että rakennus- tai asennustyötä voidaan jatkaa.

2.1

Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan hyväksi, kun tämä on vakuutetun omaisuuden omistaja. Vakuutus on voimassa myös vakuutuksenottajan hallussa olevan vuokratun omaisuuden omistajan hyväksi, kun vakuutuksenottaja on sopimuksen perusteella velvollinen kyseisen omaisuuden vakuuttamaan.

2.2

Vakuutus on voimassa myös tilaajan ja aliurakoitsijan hyväksi. Jos vakuutuksenottaja on sopimuksen perusteella velvollinen vakuuttamaan työnvalvojan työn tai sivu-urakoitsijan työkohteen, vakuutus on voimassa myös tältä osin.

2.3

Vakuutus on kohdan 1.5 osalta voimassa sekä vakuutuksenottajan että mainitun omaisuuden omistajan hyväksi.

2.4

Vakuutus on voimassa kohtien 2.1, 2.2 ja 2.3 mukaisesti edellyttäen, että korvausta ei makseta muun vakuutuksen perusteella.

3.1 Rakennus- ja saneeraustyökohteet:

Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan työmaalla vakuutuskirjaan merkityn voimassaoloalueen mukaisesti. Lisäksi vakuutus on työkohteen osalta voimassa Suomessa myös vakuutetun omaisuuden kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Korvauksen edellytyksenä on, että tavara on vakuutuksenottajan vastuulla, eikä korvausta saada muun vakuutuksen perusteella.

Edellä mainitusta poiketen vakuutus ei ole kuitenkaan ilman eri sopimusta voimassa vesiteitse tapahtuvan kuljetuksen aikana.

3.2 Asennuskohteet:

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä paikassa. Vakuutus ei ole voimassa kuljetusten aikana. Kuljetus voidaan vakuuttaa erikseen kuljetusvakuutuksella.

4.1

Jos kysymyksessä on tilaajan laskuun tehty työ, joka saatetaan loppuun vakuutuskauden aikana, vakuutus on voimassa siihen asti, kun työkohde on osittain tai kokonaan luovutettu tilaajalle, kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutuksen päättymispäivään asti.

4.2

Jos kysymyksessä on vakuutuksenottajan omaan laskuun tehty työ, joka saatetaan loppuun vakuutuskauden aikana, vakuutus on voimassa siihen asti, kunnes työkohde on valmistunut ja käyttöönotto on alkanut, kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutuksen päättymispäivään asti.

4.3

Vakuutus on näiden ehtojen mukaisesti voimassa asennettavan koneen tai laitteen koekäytön ajan, enintään kuitenkin vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutuksen päättymispäivään asti. Korvauksen edellytyksenä on, että korvausta ei voida saada muun vakuutuksen perusteella.

4.4

Vakuutus on näiden ehtojen mukaisesti voimassa myös rakennuksen takuuajan, kuitenkin enintään kaksi vuotta siitä, kun rakennus on hyväksytysti vastaanottotarkastettu. Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutustapahtuman aiheuttajana on takuukorjaustoimenpide tai rakennusaikainen virhe. Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että korvausta ei voida saada jonkin muun vakuutuksen perusteella. Ks. myös kohta 5.1 korvattavat vakuutustapahtumat.

5.1

Vakuutuksen korvauspiiri sekä sovellettavat vakuutusehdot ja suojeluohjeet on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat työkohteen sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi suunnittelu-, laskenta- tai piirustusvirhe, virheelliset neuvot tai ohjeet. Kuitenkin korvataan tällaisen virheen seurauksena muulle virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko, edellyttäen että kyseessä on sovellettavien Yritysturvan vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet