Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Egendom och verksamhet
  • Transportförsäkring för företag

Transportförsäkringar för företag skyddar gods under transport och lagring

Tillsammans kan vi plocka ihop ett skydd som passar just ditt företags behov och bransch från våra transportförsäkringar.
Kontakta oss för offert

Om ditt företag sköter godstransporter lönar det sig att teckna ändamålsenliga transportförsäkringar mot skador på gods under transport och lagring. Hos oss får du precis de transportförsäkringar som ditt företag behöver. När försäkringsskyddet är i skick, kan du koncentrera dig på affärsverksamheten utan att behöva oroa dig.

Transportförsäkringar enligt ditt företags behov

Transportförsäkringar är egendoms- och ansvarsförsäkringar för transporter. Egendomsförsäkringarna för transport ersätter skador på gods under transporten, och ansvarsförsäkringarna täcker ersättningsskyldighet enligt lag eller avtalsvillkor. 

Det lönar sig att teckna en egendomsförsäkring för transporten, om företaget ansvarar för godsen under transporten. Ansvarsförsäkringar för transport är avsedda för fraktförare, speditörer eller lagerägare.

Egendomsförsäkringar för transporter

Ansvarsförsäkringar för transporter

Vem är försäkringsskyldig?

Av leveransklausulerna framgår om du som handelspart står för risken för varorna under transporten eller om du är försäkringsskyldig.

Incoterms 2010
(på finska)
(på finska)

Råkade du ut för en skada?

Byggnad skadades Företagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskada Cyber- eller dataskyddskada i företaget Rättegångskostnader Skada om vållats en annan Företagets transportskador
Se övriga skador

Ta del av broschyren


Samtliga försäkringar och tjänster för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd