Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Skadegörelseförsäkring

Skadegörelseförsäkring

Gäller från och med 1.11.2013

Försäkringsvillkor FS107

Skadegörelseförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i skadegörelseförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Skadegörelseförsäkringens objekt och försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

Från försäkringen ersätts en sakskada som plötsligt och oförutsett uppkommit på försäkrad egendom, när skadan är en direkt följd av en skadegörelse eller av att ett fordon som förblir okänt.

Med skadegörelse avses att någon uppsåtligen skadar någon annans egendom.

En förutsättning för ersättning är att en brottsanmälan har lämnats om händelsen.

2 Ersättningsbegränsningar

Försäkringen ersätter inte

 • skada som har orsakats av en styrelsemedlem, verkställande direktör eller en delägare med en ägarandel över 10 procent i ett företag, en sammanslutning eller i en annan organisation som är försäkringstagare

 • skada som en person som använder en byggnad eller lägenhet har orsakat på möbler, utrustning, anordningar eller ytmaterial i byggnaden eller lägenheten

 • skada som orsakats av störningar i datakommunikation (t.ex. överbelastningsangrepp), dataintrång (t.ex. hackande) eller orsakande av fara för databehandling (t.ex. datavirus)

 • skada på data, filer eller program i en dator eller ett datamedium, såvida inte anordningen eller datamediet skadats i samband med en skada som ersätts enligt dessa villkor

 • skada till följd av att egendom som befinner sig utanför en byggnad repats, klottrats eller skadats på ett liknande sätt

 • skada som orsakats av

  • eld som kommit lös

  • explosion

  • inbrott, rån eller kapning

  • växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor