Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fordon
 • Trafikförsäkring

Trafikförsäkring ger skydd för bilister

Om du tecknar trafikförsäkring hos oss, får du landets bästa bonus på 83 procent som snabbast på bara 4 år.
Räkna ut priset och teckna trafikförsäkring

Om du har bil behöver du en trafikförsäkring. Den är en obligatorisk försäkring, med vilken du garderar dig mot såväl små som stora skador. Kom ihåg att teckna trafikförsäkring och registrera bilen inom sju dygn från köpet! En trafikförsäkring ersätter personskador som drabbas av till följd av en trafikolycka och egendomsskador som drabbar den oskyldiga parten. Om du vill ha tilläggsskydd, ta del av våra kaskoförsäkringar.

Så drar du nytta av att teckna den obligatoriska trafikförsäkringen hos oss

 • För en trygg förare erbjuder vi landets bästa bonus på 83 procent, som du snabbast kan nå på fyra år.

 • Om du är minst 30 år och du har kört skadefritt, får du en startbonus på 64 procent på trafikförsäkringen.

 • Vi belönar trygga förare: när du har nått maximibonus får du genast bonusskydd, som betyder att den första trafikskadan inte sänker bonusen på försäkringen.

 • Du får samma bonus på trafikförsäkringen till dina samtliga bilar.

 • Du kan utnyttja samma bonus för bilar, paketbilar och husbilar. Motorcyklar har en skild bonus och en egen tabell.

Vad är bonus och hur samlas den?

 • Ju mer bonus du har samlat, desto mindre behöver du betala för din försäkring. Bonus betyder alltså rabatt på försäkringspremien.

 • Trafikförsäkringens startbonus bygger på ålder och tidigare skadehistorik, vilken vi hämtar från försäkringsbolagens gemensamma databas. Om du har kört utan skador eller tecknar en trafikförsäkring för första gången, är din startbonus minst 40 procent. Du som är minst 30 år kan få en startbonus på upp till 64 procent.

 • Du kan nå maximibonus som snabbast på fyra år. Bonusen stiger årligen med minst 6 procentenheter.

 • Om du råkar ut för skador, sänks bonusen för nästa försäkringsperiod. Om du har nått bonusskyddet, sänker den första trafikskadan inte din bonus.

Så här fungerar trafikförsäkringen

Samtliga motorfordon och släpvagnar, även oregistrerade, ska ha en trafikförsäkring. Kom ihåg att ditt fordon ska trafikförsäkras och registreras inom sju dygn från köpet! Du behöver en trafikförsäkring när du kör fordonet på en privat väg, gård eller i terräng. Trafikförsäkringen gäller i länder som ingått det internationella Green Card-avtalet.

En trafikförsäkring ersätter personskador till följd av en trafikolycka och egendomsskador som den oskyldiga parten drabbats av. Den ersätter dock inte skador på ditt fordon eller skador på den egendom som fanns med i fordonet.

Trafikförsäkringen ersätter följande till följd av en trafikolycka:

 • Sjukvårdskostnader.

 • Andra kostnader och förluster till följd av personskador (inkomstbortfall, ersättning för bestående men och bestående kosmetiskt men).

 • Reparationskostnader för den oskyldiga partens fordon eller inlösning av fordonet.

 • Förlust som uppstått under den tid den oskyldiga partens fordon reparerats. För stilleståndstiden utbetalas normersättning enligt trafikskadenämndens instruktioner. Om bilen är nödvändig i arbetet, ersätts hyreskostnader för en lånebil enligt nämndens instruktioner.

 • Övriga egendomsskador som drabbat den oskyldiga parten.

Fennias bilassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Krockade du, bucklade någon till ditt fordon, behöver du bärgning eller ett hyrfordon? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias bilassistans 24h hjälper i samtliga ärenden som gäller fordonskador i Finland och utomlands.

Vi ordnar bärgning, gör en skadeanmälan åt dig och ser till att du kan fortsätta din färd smidigt.

Läs mer om Bilassistans 24h här

Läs mer

Bilförsäkring utomlands

Läs mer

Nyhet

Kom ihåg Green Card om du bilsemestrar utanför EES

Lue lisää

Meddelande

Trafiken blir livligare på sommarvägarna – planering och din attityd inverkar på hur smidig och trygg semesterresan blir

Lue lisää

Artikel

Cykel som tjänsteförmån – se fakta här!

Lue lisää

Råkade du ut för en skada?

Jag behöver bärgning Vindrutan skadades Kollision i Finland eller utomlands Fordonet har ett tekniskt fel Jag skadade mig i en trafikolycka
Se övriga skador

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Fennias fordonsförsäkringar


Samtliga försäkringar och tjänster för privatkunder

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd