Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Ladataan...
 • Ingångssida
 • Fordon och trafik
 • Bilförsäkring

Bilförsäkring

Om du vill kan du välja Premiumkasko, Omfattande Fenniakasko eller Delkasko som tillägg till trafikförsäkringen för din bil. Du kan direkt få full bonus på en ny kaskoförsäkring.
Räkna ut priset och teckna bilförsäkring

Du får hjälp av Fennias Bilassistans 24h

Bilassistans 24h hjälper dig vid alla slags fordonsskador i Finland och utomlands.

Omfattande Premiumkasko

Fennias Premiumkasko omfattar bland annat djurskade-, naturfenomen-, parkerings- och glasförsäkringarna.

70 % maximibonus på kaskon

Du kan få maximibonusen på 70 procent för en ny kaskoförsäkring direkt.

Det är svårt att undvika överraskningar i trafiken oavsett om du är en erfaren förare eller nybörjare. Om din bil blir skadad, behöver du en frivillig kaskoförsäkring för kostnader för korrigering av skador. Bland tre alternativ i olika omfattningar kan du välja den lämpligaste kaskoförsäkringen efter dina behov. Du behöver dock minst en trafikförsäkring för din bil, eftersom den är obligatorisk för samtliga fordon, även oregistrerade fordon. Vi ger konkurrenskraftiga bonusar på alla våra trafik- och kaskoförsäkringar.

Är du i begrepp att försäkra en elbil? Läs mer om försäkring för elbil.

Välj bilförsäkring enligt dina behov

Premiumkasko
Omfattande Fenniakasko
Fennia Delkasko
Trafik-försäkring
En älgskadeförsäkring ersätter skador på bilen till följd av en kollision med hjortdjur (t.ex. en älg, ren, hjort, ett rådjur).
Ei sisälly
En brandförsäkring ersätter skador till följd av eld som kommit lös och skador till följd av kortslutning i elapparater.
Ei sisälly
En stöldförsäkring ersätter ett stulet fordon eller en stulen fordonsdel. Försäkringen ersätter också skador som uppstått under stöld eller olovligt bruk eller i samband med försök till dessa brott. Förutsättningen för att ersättning betalas ut är att fordonet har varit låst eller förvarats på ett låst ställe. Stöld ska alltid anmälas till polisen.
Ei sisälly
En bilserviceförsäkring ersätter de extra kostnader som uppstått av avbrott i en resa om orsaken till avbrottet varit ett fel i, en skada på eller en stöld av bilen. Kostnader som ersätts är bl.a. bärgning av bilen till närmaste verkstad. Om batteriet i en elbil töms under körning, ersätter bilserviceförsäkringen transport av fordonet till närmaste plats där batteriet kan laddas.
Ei sisälly
En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader till följd av tvistemål och tvistiga brotts- och ansökningsärenden i anslutning till ägande, innehav eller transport av fordon.
Ei sisälly
Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands ersätter skadeståndsskyldighet till följd av att fordonet använts i trafik utomlands till den del trafikförsäkringen inte ersätter den. Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I Ryssland omfattar försäkringen endast personskador som drabbat passagerare.
Om giltighetsområdet för Omfattande Fenniakasko har överenskommits omfatta även Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet, gäller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands i Ryssland liksom i andra Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Ei sisälly
Ei sisälly
En kollisionsförsäkring ersätter skador till följd av att ett fordon kör av vägen, välter, faller eller kolliderar.
Ei sisälly
Ei sisälly
En skadegörelseförsäkring ersätter skador till följd av uppsåtlig skadegörelse om skadetidpunkten och -platsen kan fastställas. Skadegörelse ska alltid anmälas till polisen. En skada som vållats med ett annat fordon ersätts inte från skadegörelseförsäkringen.
Kan väljas
Ei sisälly
En avbetalnings- och leasingförsäkring ersätter en förlust som drabbat fordonets säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavare om skadan inte ersätts t.ex. på grund av att fordonet lämnats olåst eller på grund av att det inte förvarats på en låst eller bevakad förvaringsplats.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ett inlösningsskydd ingår alltid i Premiumkasko och till Omfattande Fenniakasko kan du få det som tilläggsskydd. Från inlösningsskyddet utbetalas kontantförsäljningspriset på en ny motsvarande personbil om följande förutsättningar uppfylls:
a) fordonet har varit i den försäkrades ägo eller besittning och har försäkrats med en frivillig fordonsförsäkring ända från första registreringen
b) fordonet är under tre år gammalt
c) fordonet har körts mindre än 60 000 km
d) de uppskattade reparationskostnaderna är över 40 procent av kontantförsäljningspriset för ett nytt motsvarande fordon.
Om ovannämnda förutsättningar inte uppfylls, betalar Fennia som tilläggsersättning till och med 30 procent mer än det verkliga värdet på bilen. Då ska de uppskattade reparationskostnaderna vara minst 60 procent av fordonets verkliga värde före skadan. Ersättningsförhöjningen är högst 40 000 euro.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
En glasförsäkring ersätter skador på fordonets glasrutor till följd av stötar.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
En hyrbilsförsäkring ersätter kostnader för en bil som hyrts via Fennia om den egna bilen inte kan användas till följd av ett försäkringsfall som gäller kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld- eller glasförsäkringen. Du får hyrbilsförsäkringen för en personbil som registrerats för privat bruk och som har försäkrats med Fenniakaskos kollisionsförsäkring. Ersättning betalas ut för högst 30 dygn.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
Avbrottsförsäkring
Ei sisälly
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
En parkeringsförsäkring ersätter skador på ett parkerat fordon när skadevållaren förblir okänd.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
En djurskadeförsäkring ersätter skador som orsakas av en kollision med något annat djur än ett hjortdjur.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
En naturfenomenförsäkring ersätter skador på ett parkerat fordon till följd av hagel eller en storm, en gren som fallit på grund av stormen eller ett träd som fallit eller av översvämning.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
Personskador
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
Om du själv är den oskyldiga parten i en trafikskada, ersätter den skyldiga partens trafikförsäkring de skador som du drabbas av. Fordonets egen trafikförsäkring ersätter aldrig det här fordonet, ett släpfordon kopplat till det eller egendom i dessa. Fordonets egen trafikförsäkring ersätter inte heller övrig egendom som tillhör ägaren, innehavaren eller föraren.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattad information om vad de olika försäkringarna innehåller. Samtliga försäkringsfall och ersättbara skador inklusive begränsningar anges i försäkringsvillkoren och i lagen. Kom ihåg att läsa dem.

Försäkringsbroschyren och -villkor

Broschyr - Fennias fordonsförsäkringar
Försäkringsvillkor - Fenniakasko
Försäkringsvillkor - Trafikförsäkring

Fennias bilassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Krockade du, bucklade någon till ditt fordon, behöver du bärgning eller ett hyrfordon? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias bilassistans 24h hjälper dig i samtliga ärenden som gäller fordonskador i Finland och utomlands. Ersättning av skadan avgörs enligt villkoren och beror på omfattningen av och innehållet i ditt försäkringsskydd.

Vi ordnar bärgning, gör en skadeanmälan åt dig och ser till att du kan fortsätta din färd smidigt.

Läs mer om Bilassistans 24h

Premiumkasko ger fullt skydd för din bil

Vår mest omfattande bilförsäkring är Premiumkasko som innehåller till exempel djurskade-, naturfenomen-, parkerings- och glasförsäkringar och en omfattande hyrbilsförsäkring utöver grundförsäkringar. I och med de separata tilläggsförsäkringarna förlorar du inte dina bonusar om skadan t.ex. beror på att du krockat med ett djur eller om det skett en kollision på parkeringsplatsen och skadevållaren förblir okänd.

Till Premiumkasko hör alltid också inlösningsskydd och antingen hyrbilsförsäkring eller omfattande hyrbilsförsäkring, beroende på bilens ålder. Med hyrbilsförsäkringen får du tillgång till en hyrbil om du inte kan använda din bil på grund av att den repareras till följd av en kaskoskada som ersätts. Om din bil inte kan repareras till skäliga kostnader, kan du tack vare inlösningsskyddet få försäljningspriset för ett nytt motsvarande fordon eller fordonets verkliga värde höjt med max. 30 procent, om de förutsättningar som fastställs i försäkringsvillkoren är uppfyllda.

Mer information om Premiumkasko finns i produktbroschyren och försäkringsvillkoren.

Bonusar i trafikförsäkringen och bilförsäkringen

Vi belönar gott körsätt och skadefria försäkringsperioder genom att ge rabatt, dvs. bonus. Med andra ord: ju färre skador du råkar ut för, desto mindre betalar du för bilförsäkringen. På bilförsäkringspriset inverkar dessutom t.ex. bosättningsort och bilens egenskaper. 

Bonusförmåner i trafikförsäkringen:

 • Din maximibonus är 83 procent och du kan snabbast nå den på fyra år.

 • Vi erbjuder startbonus på 64 procent för en ny förare som är minst 30 år och som inte råkat ut för skador.

 • Vi erbjuder samma bonus till försäkringstagarens samtliga bilar.

 • Vår högsta bonusklass inkluderar bonusskydd, vilket betyder att den första trafikskadan inte sänker bonusarna i dina försäkringar.

Bonusförmåner i kaskoförsäkringen:

 • Din maximibonus är 70 procent och du kan genast få den till en ny kaskoförsäkring.

 • Din bonus minskar endast om ersättningar betalas ut utifrån kollisionsförsäkringen. Däremot minskar din bonus inte till följd av skador som till exempel ersätts från en parkeringsförsäkring, djurskadeförsäkring eller naturfenomenförsäkring.

Bilförsäkring utomlands

Råkade du ut för en skada?

Jag behöver bärgningVindrutan skadadesKollision i Finland eller utomlandsFordonet har ett tekniskt felJag skadade mig i en trafikolycka
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Lisää aiheesta

Skador

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor