Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fordon
  • Avställning

Avställning

När du inte använder din bil eller motorcykel kan du spara pengar genom att teckna en avställningsförsäkring för den tid fordonet är avställt.

Om du tillfälligt inte kör din bil eller motorcykel, lönar det sig inte att betala fordonsskatt eller försäkringar för tiden i fråga. Du kan avställa ditt fordon, dvs. teckna en avställningsförsäkring. Då gottgör vi premien för trafikförsäkringen för stilleståndstiden. För premien för kaskoförsäkringen gottgör vi för stilleståndstiden alla andra utom skadegörelse-, brand-, stöld-, rättsskydds- och inlösningsskyddsförsäkringen.

Avställningen görs alltid tills vidare och den gäller från och med avställningsdagen. Efter det sätts fordonet i användningsförbud. Om du vill köra bil eller motorcykel igen, ska du först göra en påställning.

Avställningen är en avgiftsbelagd registreringsåtgärd medan påställningen är avgiftsfri. Du kan göra båda på tjänsten

Mitt Fennia
eller på .

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd