Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Ladataan...
 • Ingångssida
 • Fordon och trafik
 • Försäkring för elbil

Försäkring för elbil

Om du vill kan du välja Premiumkasko, Omfattande Fenniakasko eller delkasko som tillägg till trafikförsäkringen för din elbil. Du får direkt full bonus och bonusskydd för Premiumkasko och Omfattande Fenniakasko.
Räkna ut priset och teckna bilförsäkring

Du får hjälp av Fennias Bilassistans 24h

Bilassistans 24h hjälper dig vid alla slags fordonsskador.

Med bilserviceförsäkring får du transport till laddstation

Om batteriet i en eldriven bil töms under körning, ersätter vi transport av bilen till närmaste plats där batteriet kan laddas.

Maximibonus 70 procent för kasko

Du får genast maximibonusen på 70 procent och bonusskydd på kaskoförsäkringens kollisionsförsäkring, vilket gör att den första skadan som ersätts av din kollisionsförsäkring inte sänker din bonus.

En elbil är ett miljövänligt val för bilkörning. Även en elbil ska alltid försäkras med minst en trafikförsäkring. En trafikförsäkring ersätter personskador som det egna fordonets förare och passagerare drabbas av samt person- och egendomsskador som drabbar den oskyldiga parten. Om din elbil råkar ut för en skada, behöver du kaskoförsäkring för ersättning av skador. Vi ger konkurrenskraftiga bonusar på samtliga våra trafik- och kaskoförsäkringar.

Är en försäkring för en elbil inte aktuell? Läs även om våra vanliga bilförsäkringar.

Välj bilförsäkring enligt dina behov

Premiumkasko
Omfattande Fenniakasko
Fennias delkasko
Trafik-försäkring
En älgskadeförsäkring ersätter skador på bilen till följd av en kollision med hjortdjur (t.ex. en älg, ren, hjort, ett rådjur).
Ei sisälly
En brandförsäkring ersätter skador till följd av eld som kommit lös och skador till följd av kortslutning i elapparater.
Ei sisälly
En stöldförsäkring ersätter ett stulet fordon eller en stulen fordonsdel. Försäkringen ersätter också skador som uppstått under stöld eller olovligt bruk eller i samband med försök till dessa brott. Förutsättningen för att ersättning betalas ut är att fordonet har varit låst eller förvarats på ett låst ställe. Stöld ska alltid anmälas till polisen.
Ei sisälly
En bilserviceförsäkring ersätter de extra kostnader som uppstått av avbrott i en resa om orsaken till avbrottet varit ett fel i, en skada på eller en stöld av bilen. Kostnader som ersätts är bl.a. bärgning av bilen till närmaste verkstad. Om batteriet i en elbil töms under körning, ersätter bilserviceförsäkringen transport av fordonet till närmaste plats där batteriet kan laddas.
Ei sisälly
En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader till följd av tvistemål och tvistiga brotts- och ansökningsärenden i anslutning till ägande, innehav eller transport av fordon.
Ei sisälly
Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands ersätter skadeståndsskyldighet till följd av att fordonet använts i trafik utomlands till den del trafikförsäkringen inte ersätter den. Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I Ryssland omfattar försäkringen endast personskador som drabbat passagerare.
Om giltighetsområdet för Omfattande Fenniakasko har överenskommits omfatta även Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet, gäller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands i Ryssland liksom i andra Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Ei sisälly
Ei sisälly
En kollisionsförsäkring ersätter skador till följd av att ett fordon kör av vägen, välter, faller eller kolliderar.
Ei sisälly
Ei sisälly
Tack vare bonusskyddet minskar inte kaskoförsäkringens bonus på grund av den första skadan som ersätts från kollisionsförsäkringen. Endast skador som ersätts från kollisionsförsäkringen kan sänka kaskoförsäkringens bonus.
Ei sisälly
Ei sisälly
En skadegörelseförsäkring ersätter skador till följd av uppsåtlig skadegörelse om skadetidpunkten och -platsen kan fastställas. Skadegörelse ska alltid anmälas till polisen. En skada som vållats med ett annat fordon ersätts inte från skadegörelseförsäkringen.
Kan väljas
Ei sisälly
En avbetalnings- och leasingförsäkring ersätter en förlust som drabbat fordonets säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavare om skadan inte ersätts t.ex. på grund av att fordonet lämnats olåst eller på grund av att det inte förvarats på en låst eller bevakad förvaringsplats.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ett inlösningsskydd ingår alltid i Premiumkasko och till Omfattande Fenniakasko kan du få det som tilläggsskydd. Från inlösningsskyddet utbetalas kontantförsäljningspriset på en ny motsvarande personbil om följande förutsättningar uppfylls:
a) fordonet har varit i den försäkrades ägo eller besittning och har försäkrats med en frivillig fordonsförsäkring ända från första registreringen
b) fordonet är under tre år gammalt
c) fordonet har körts mindre än 60 000 km
d) de uppskattade reparationskostnaderna är över 40 procent av kontantförsäljningspriset för ett nytt motsvarande fordon.
Om ovannämnda förutsättningar inte uppfylls, betalar Fennia som tilläggsersättning till och med 30 procent mer än det verkliga värdet på bilen. Då ska de uppskattade reparationskostnaderna vara minst 60 procent av fordonets verkliga värde före skadan. Ersättningsförhöjningen är högst 40 000 euro.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
En glasförsäkring ersätter skador på fordonets glasrutor till följd av stötar.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
En hyrbilsförsäkring ersätter kostnader för en bil som hyrts via Fennia om den egna bilen inte kan användas till följd av ett försäkringsfall som gäller kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld- eller glasförsäkringen. Du får hyrbilsförsäkringen för en personbil som registrerats för privat bruk och som har försäkrats med Fenniakaskos kollisionsförsäkring. Ersättning betalas ut för högst 30 dygn.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
Avbrottsförsäkring
Ei sisälly
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
En parkeringsförsäkring ersätter skador på ett parkerat fordon när skadevållaren förblir okänd.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
En djurskadeförsäkring ersätter skador som orsakas av en kollision med något annat djur än ett hjortdjur.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
En naturfenomenförsäkring ersätter skador på ett parkerat fordon till följd av hagel eller en storm, en gren som fallit på grund av stormen eller ett träd som fallit eller av översvämning.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
Personskador
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
Om du själv är den oskyldiga parten i en trafikskada, ersätter den skyldiga partens trafikförsäkring de skador som du drabbas av. Fordonets egen trafikförsäkring ersätter aldrig det här fordonet, ett släpfordon kopplat till det eller egendom i dessa. Fordonets egen trafikförsäkring ersätter inte heller övrig egendom som tillhör ägaren, innehavaren eller föraren.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattad information om vad de olika försäkringarna innehåller. Samtliga försäkringsfall och ersättbara skador inklusive begränsningar anges i försäkringsvillkoren och i lagen. Kom ihåg att läsa dem.

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för försäkring för elbil finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr- Fennias fordonförsäkringar
Försäkringsvillkor - Fenniakasko
Försäkringsvillkor - Trafikförsäkring

Fennias bilassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Krockade du, bucklade någon till ditt fordon, behöver du bärgning eller ett hyrfordon? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias bilassistans 24h hjälper dig i samtliga ärenden som gäller fordonskador i Finland och utomlands. Ersättning av skadan avgörs enligt villkoren och beror på omfattningen av och innehållet i ditt försäkringsskydd.

Vi ordnar bärgning, gör en skadeanmälan åt dig och ser till att du kan fortsätta din färd smidigt.

Läs mer om Bilassistans 24h

Trafik- och kaskoförsäkringens bonusar

Vi belönar gott körsätt och skadefria försäkringsperioder genom att ge rabatt, dvs. bonus. Med andra ord: ju färre skador du råkar ut för, desto mindre betalar du för bilförsäkringen.

Bonusförmåner i trafikförsäkringen:

 • Din maximibonus är 83 procent och du kan snabbast nå den på fyra år.

 • Vi erbjuder startbonus på 64 procent för en ny förare som är minst 30 år och som inte råkat ut för skador.

 • Vi erbjuder samma bonus till försäkringstagarens samtliga bilar.

 • Vår högsta bonusklass inkluderar bonusskydd, vilket betyder att den första trafikskadan inte sänker bonusarna i dina försäkringar.

Bonusförmåner i kaskoförsäkringen:

 • Du får genast maximibonusen på 70 procent och bonusskydd på en ny Premiumkasko eller Omfattande Fenniakasko.

 • Bonusskyddet innebär att den första skadan som ersätts från kollisionsförsäkringen inte sänker kaskoförsäkringens bonus.

 • Endast ersättningar som betalas ut från kollisionsförsäkringen kan sänka din bonus. Däremot minskar din bonus inte till följd av skador som till exempel ersätts från en parkeringsförsäkring, djurskadeförsäkring eller naturfenomenförsäkring.

Pris på försäkring för elbil

Elbilar brukar ofta vara högeffektiva och tunga, vilket innebär att försäkringspremier kan vara en aning högre än premier för vanliga bilar.

Ett försäkringspaket för fordon utgörs av en obligatorisk trafikförsäkring och en frivillig kaskoförsäkring. Priset på försäkringarna baseras bland annat på märket, modellen, effekten och åldern på din bil. Kaskopriset påverkas dessutom av det självriskbelopp som du valt och försäkringens omfattning.

Laddning av elbil hemma

Elbilar ska laddas enligt anvisningarna från fordonets tillverkare. Långvarig användning av ett eluttag som är avsett för hushållsbehov kan orsaka kortslutning eller elbrand vid överhettning, som försäkringen inte nödvändigtvis ersätter.

För att ladda elbil bör du använda en ordentlig laddstation monterad av expert eller ett utomhusuttag som elmontör har kontrollerat. En fast laddstation omfattas av hem- eller fastighetsförsäkring så det är bra att kontrollera att försäkringen också är aktuell.

En separat laddningskabel till drivbatterier ska kopplas ur från både bilen och eluttaget efter laddning. Den får inte förvaras på marken, utomhus eller på golvet.

Vilka uppgifter behöver jag om jag vill försäkra en elbil?

Om du vill försäkra en elbil, bör du känna till bilens effekt (kW), registernummer, märke, modell, ålder samt försäkringstagarens ålder och hemort.

Bilförsäkring utomlands

Råkade du ut för en skada?

Jag behöver bärgningVindrutan skadadesFordonet skadadesJag skadade mig i en trafikolycka
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Lisää aiheesta

Trafikförsäkring

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor