Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fordon och trafik
  • Bilförsäkring utomlands

Bilförsäkring utomlands

När din bilförsäkring gäller utomlands, reser du tryggt och säkert

Du tryggar din bilresa utomlands med en trafik- och kaskoförsäkring. Kolla alltid före utlandsresan att dina bilförsäkringar gäller utomlands och att försäkringsskyddet gäller i destinationslandet.

Finland hör till det europeiska trafikförsäkringssystemet, dvs. trafikförsäkringen för en finländsk bil gäller huvudsakligen i hela Europa och i vissa afrikanska länder. Även i de europeiska länderna kan ersättningspraxisen och -nivån för bilförsäkringen variera. Information om hur trafikförsäkringen gäller utomlands finns på Trafikförsäkringscentralens webbplats .

Skaffa Green Card när du reser utanför Norden

Green Card, dvs. gröna kortet, är ett internationellt intyg över trafikförsäkring. Vi rekommenderar att du skaffar det gröna kortet alltid när du kör bil utanför Norden. Du beställer det enkelt på

under Anmälningar.

Om du inte äger bilen som du kör eller är innehavare till den, ska du på resan utöver Green Card också ha fullmakt. I den ger ägaren föraren fullmakt att använda fordonet utomlands. Skriv ut fullmakten via bifogade länk, fyll i den och be ägaren underteckna den.

Kaskoförsäkringarna som ingår i vårt kollisionsskydd gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och, frånsett Ryssland, i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kaskoförsäkringens giltighetstid kan i vissa situationer utvidgas att gälla även i Ryssland. Kontakta vår kundtjänst om du tänker bila i Ryssland.

Vi har ingått samarbetsavtal med Automobilförbundet. På Automobilförbundets webbplats finns mycket information om att resa med bil och där kan du köpa handböcker och kartor.

Fenniakaskos giltighet utomlands

När ditt fordon har en kollisionsförsäkring gäller Fenniakasko i Green Card-avtalsländer, frånsett Ryssland, samt under transport mellan dessa länder, t.ex. när ditt fordon transporteras på fartyg.

Utan kollisionsförsäkring gäller Fenniakasko endast i Norden och under transport mellan de nordiska länderna.

Beställ Green Card

Beställ Green Card på

om du reser utanför Norden.

När en skada är framme

och hjälper vid skador.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd