Aikuisen tapaturmavakuutukset

Tapaturmavakuutus aikuisille

Tapaturmavakuutuksella turvaat perheesi toimeentuloa tapaturman sattuessa. Vakuutuksen turvin voit myös hakeutua hoitoon yksityiselle lääkärille ja saada apua nopeasti.

Miksi ottaisin tapaturmavakuutuksen Fenniasta?

 • Saat käyttöösi FenniaHoitajan palvelut tapaturmatilanteissa. FenniaHoitaja neuvoo puhelimitse, ja myös varaa puolestasi ajan Fennian yhteistyökumppanin lääkäriasemalle tai hoitolaitokseen. Lääkärikulut laskutetaan suoraan Fennialta.
 • Yli 60-vuotiaat voivat ottaa Senior tapaturmavakuutuksen, jossa ei ole päättymisikää.
 • Voit halutessasi laajentaa vakuutukset kattamaan myös seura- ja kilpaurheilua sekä vaarallisia urheilulajeja (pl. vakuutusehdoissa pois suljetut lajit).
 • Voit ottaa erillisen turvan tapaturmaisen kuoleman varalle.

Näin FenniaHoitaja palvelee

 

 

Näin aikuisen tapaturmavakuutus korvaa

 • Tapaturman hoitokulut
 • Leikkaustoimenpiteet
 • Lääkkeet
 • Sairaalan hoitopäivämaksut
 • Tapaturmassa rikkoutuneet silmälasit
 • Fysikaalinen hoito tietyin edellytyksin
 • Pysyvän lääkinnällisen välineen hankinta, esim. tukipohjalliset, kuulokoje, proteesi
 • Hoitoon liittyvät matkakulut
 • Tapaturmainen kuolema*
 • Urheilulaajennus*

*Valinnainen lisäturva

Tapaturmavakuutus ei korvaa:

 • sairauden hoitokuluja
 • hoidosta aiheutunutta ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä

Millaisen tapaturmavakuutuksen tarvitsen?

Tapaturmavakuutus antaa turvaa kotona ja harrastuksissa sattuvien tapaturmien varalle. Vakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja se sisältää myös kertakorvauksen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Valitse tapaturmavakuutus oman elämäntilanteesi mukaan

Jos olet työelämässä, sinulle riittää vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Työnantajasi on velvollinen ottamaan sinulle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, joka korvaa työaikana ja työmatkoilla sattuneiden tapaturmien kuluja.

Jos olet opiskelija tai yrittäjä, täysajan tapaturmavakuutus on sinulle oikea vaihtoehto.
Voit valita tapaturmavakuutukseen lisäturvan tapaturmaisen kuoleman varalta.

Tapaturmavakuutus on voimassa urheilussa, jota harrastat itsenäisesti oman kunnon ylläpitämiseksi. Voit laajentaa vakuutusta erillisellä sopimuksella kattamaan myös urheiluliiton tai -seuran järjestämän kilpailuihin ja otteluihin liittyvän toiminnan, kilpaurheilun sekä ns. vaaralliset lajit.

Kuka voi ottaa tapaturmavakuutuksen?

 • Voit ottaa tapaturmavakuutuksen Fenniasta, jos olet 17 - 69-vuotias ja kuulut Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
 • Yli 60-vuotiaille tarjoamme Senior tapaturmavakuutusta, jossa ei ole päättymisikää.

 

Tutustu lasten ja nuorten tapaturmavakuutuksiin

Lasten ja nuorten tapaturmavakuutus

 Tulosta