Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Terveyden turva - esite
Terveyden turvan esite

Terveyden turva - esite

Voimassa 1.1.2022 alkaen

Terveyden turva, terveytesi turvaksi

Terveyden turva on kaikenikäisille sopiva vakuutuskokonaisuus, joka elää mukana niin lapsuudesta aikuisuuteen kuin työelämästä eläkkeelle.

Terveyden turva kootaan aina elämäntilanteeseen sopivista, yksittäisistä vakuutuksista. Henkilökohtainen vakuutusturva on helppoa pitää ajan tasalla, koska valittuun vakuutuskokonaisuuteen voi tehdä muutoksia milloin tahansa. Lähes kaikki vakuutukset ovat voimassa ilman päättymisikää, joten Terveyden turva on terveytesi ja taloutesi turvana pitkälle tulevaisuuteen. Voit valita kattavatko vakuutuksesi vain tapaturman vai sekä tapaturman että sairauden kuluja ja korvauksia.

Terveyden turvaan kuuluu aina FenniaHoitaja-palvelu. FenniaHoitaja opastaa kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa, varaa tarvittaessa ajan lääkärille ja tekee vahinkoilmoituksen puolestasi. Käyttämällä FenniaHoitajaa maksat hoidosta vain mahdollisen omavastuun.

Muistutamme, että tämä esite ei ole täydellinen selvitys Terveyden turvan vakuutuksista. Vakuutussopimuksesi sisältö ja ehdot kerrotaan vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa. Vakuutusehdot saat halutessasi jo ennen vakuutuksen ottamista, löydät ne osoitteesta www.fennia.fi.

Terveyden turvan vakuutukset

Kokoa Terveyden turva seuraavilla sivuilla esitetyistä vakuutuksista. Voit valita mukaan yhden tai useamman vakuutuksen. Lisäksi voit valita kattavatko vakuutuksesi vain tapaturman vai sekä tapaturman että sairauden kuluja ja korvauksia.

Huomioi, että korvauksia ja rajoituksia koskevat kuvaukset ovat esimerkkejä. Tutustu myös Terveyden turvan vakuutusehtoihin.

Terveyden turvaan on valittavissa yhteensä 13 eri vakuutusta

Terveyden turvan vakuutukset muodostuvat hoitokuluvakuutuksista sekä päivä- ja kertakorvausvakuutuksista. Lisäksi vakuutusturvaa voi laajentaa urheilulaajennuksella.

FenniaHoitaja

Hoitokuluvakuutukset

Hoitokuluvakuutuksista korvataan vakuutuksen laajuudesta tehdyn valinnan mukaan vain tapaturmasta tai tapaturmasta sekä sairaudesta aiheutuneita hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita sekä lääke-, tutkimus- ja leikkauskuluja.


Kaikilla Terveyden turvaan valituilla hoitokuluvakuutuksilla on yhteinen omavastuu ja vakuutusmäärä, jotka voit päättää itse. Säätämällä omavastuuta ja vakuutusmäärää voit vaikuttaa vakuutusten hintaan.

Hoitokulujen omavastuu

Valitse omavastuuksi summa, jonka olet valmis maksamaan itse Terveyden turvan vakuutuksista korvattavista, yhden vakuutuskauden aikana syntyneistä hoitokuluista. Mitä suuremman omavastuun valitset, sitä pienempi vakuutusmaksusi on. Omavastuu voi olla 150 - 2 000 euroa.

Hoitokulujen vakuutusmäärä

Vakuutusmäärä on summa, jonka verran korvauksia voidaan maksaa yhteensä kaikista Terveyden turvaan valituista hoitokuluvakuutuksista koko vakuutuksen voimassaoloaikana. Valitsemasi vakuutukset päättyvät, jos vakuutusmäärä täyttyy, joten vakuutusmääräksi kannattaa valita sellainen summa, jonka voi olettaa riittävän koko loppuiäksi.

Tarkista Terveyden turvan sisältö eli laajuus ja valitut vakuutukset vakuutuskirjaltasi.

Tapaturma

Tarkoittaa äkillistä, ulkoista, ruumiinvamman aiheuttavaa odottamatonta tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Tapaturman korvattavuuden edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vakuutustapahtuman ja vamman välillä.

Päivä- ja kertakorvausvakuutukset

Päivä- ja kertakorvausvakuutuksista maksetaan joko päiväkorvausta ohimenevästä työkyvyttömyydestä tai kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta tai tapaturmaisesta kuolemasta.


Päiväkorvauksessa valitaan itse kolme asiaa: karenssi eli omavastuuaika, enimmäiskorvausaika ja päiväkorvauksen suuruus. Tapaturmaisen haitan ja kuoleman vakuutuksissa valitaan kertakorvauksen suuruus.

Säätämällä summien suuruuksia, karenssia ja enimmäiskorvausaikoja voit vaikuttaa vakuutusten hintaan.

Urheilulaajennus

Urheilulaajennus laajentaa kaikki Terveyden turvaan valitut vakuutukset kattamaan esimerkiksi urheiluseuran järjestämissä harjoituksissa tai kilpailuissa sekä vaarallisissa urheilulajeissa sattuneet tapaturmat.


Ilman urheilulaajennusta Terveyden turvan vakuutukset ovat voimassa vain oman kunnon ylläpitämiseksi harrastetussa kuntoliikunnassa.

Alle 20-vuotiaat eivät tarvitse urheilulaajennusta, koska heillä Terveyden turva on voimassa kaikessa urheilutoiminnassa.

FenniaHoitaja sisältyy aina Terveyden turvaan

FenniaHoitaja neuvoo ja ohjaa suoraan oikeaan hoitoon

Tapaturman tai sairauden sattuessa soita aina ensin FenniaHoitajalle. Puheluusi vastaa sairaanhoitaja, joka on apunasi sairauksiin ja tapaturmiin liittyvissä kysymyksissä joka päivä klo 7-23.

Miksi FenniaHoitaja?

FenniaHoitaja ohjaa sinut terveyspalveluiden luo nopeasti ja ilman vastaanotolla jonottamista.

 • Saat ajan suoraan tarvitsemaasi hoitoon

 • FenniaHoitaja tekee vahinkoilmoituksen puolestasi

 • Maksat hoidosta vain mahdollisen omavastuun

Jos kävit lääkärissä soittamatta FenniaHoitajalle

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta www.fennia.fi. Löydät sieltä sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta. Ilmoita vahingosta Fenniaan mahdollisimman pian.

Toimi näin, kun sairastut tai sinulle sattuu tapaturma

Soita FenniaHoitajalle 010 503 5000.

FenniaHoitaja neuvoo, varaa ajan lääkäriin ja tekee vahinkoilmoituksen.

Maksat vain mahdollisen omavastuun käynnilläsi.

Lue lisää FenniaHoitajasta osoitteesta fennia.fi/fenniahoitaja

Terveyden turva eri elämänvaiheissa

Terveyden turva on vakuutuskokonaisuus, jonka voit koota kulloiseenkin tilanteeseen sopivista vakuutuksista. Samat vakuutukset ovat valittavissa niin syntymättömän lapsen kuin eläkeläisen Terveyden turvaan. Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä Terveyden turvasta eri elämänvaiheissa.


Terveyden turva syntymättömälle lapselle

Yksi keino pitää huolta lapsesi hyvinvoinnista ja vauva-arjen sujuvuudesta on varmistaa lapsellesi nopea hoitoon pääsy jo ennen hänen syntymäänsä. Kun Terveyden turva hankitaan ennen lapsen syntymää, mahdolliset myöhemmin ilmenevät sairaudet eivät vaikuta hänen vakuutusturvansa laajuuteen.

Esimerkkien Terveyden turvat kattavat tapaturman ja sairauden hoitokuluja.

Anna, 38, Vantaa, odottaa toista lastaan

Anna odottaa toista lastaan. Esikoinen on sairastellut paljon vauvana, joten Anna haluaa varmistaa, että hän pääsee tulevan vauvansa kanssa lääkärille jonottamatta. Etälääkäripalvelut mahdollistavat oireiden selvittämisen kotoa käsin, joten Annan ei tarvitse lähteä lasten kanssa välttämättä ollenkaan lääkäriin. Anna saa silti mielenrauhan, jos lapsen oireet mietityttävät. Annan lapsen Terveyden turva sisältää lääkäri- ja tutkimuspalvelut.

Annan syntymättömän lapsen Terveyden turva:

 • FenniaHoitaja

 • Etälääkärikuluvakuutus

 • Yleislääkärikuluvakuutus

 • Erikoislääkärikuluvakuutus

 • Tutkimuskuluvakuutus

Vakuutusmäärä hoitokuluille 20 000 €, omavastuu 150 €

Alex ja Julia, 27, Vaasa, odottavat esikoistaan

Alexin ja Julian esikoinen syntyy pian. He haluavat varautua kaikkeen, sillä lapsi on heille tärkeintä maailmassa. Alex ja Julia hankkivat tulevalle lapselleen Terveyden turvan, joka takaa nopean hoitoon pääsyn sekä antaa turvaa leikkausta tai kuntoutusta vaativien sairauksien ja tapaturmien, hammastapaturmien ja mielenterveysongelmien varalle.

Alexin ja Julian syntymättömän lapsen Terveyden turva:

 • FenniaHoitaja

 • Etälääkärikuluvakuutus

 • Yleislääkärikuluvakuutus

 • Erikoislääkärikuluvakuutus

 • Tutkimuskuluvakuutus

 • Lääkekuluvakuutus

 • Leikkauskuluvakuutus

 • Fysioterapiavakuutus

 • Terapiavakuutus

 • Hammastapaturmavakuutus

Vakuutusmäärä hoitokuluille 60 000 €, omavastuu 150 €

Terveyden turva lapselle

Kun lapsesi vakuutusturva on kunnossa, nopea hoitoon pääsy helpottaa arkeanne terveyshuolien yllättäessä. Terveyden turvan vakuutukset ovat voimassa ilman päättymisikää ja niitä voi muokata tarpeen mukaan lapsen kasvaessa. Valitut vakuutukset ovat voimassa kaikessa urheilussa ilman rajoituksia 20-vuotiaaksi saakka.

Esimerkkien Terveyden turvat kattavat tapaturman ja sairauden hoitokuluja.

Topi 35, Tampere, 5- ja 1-vuotiaat lapset

Topi haluaa kahdelle lapselleen vakuutusturvan, jonka avulla hän ei joudu jonottamaan lasten kanssa päivystyksessä. Etälääkäripalvelut mahdollistavat oireiden selvittämisen ja lääkemääräysten saamisen kotoa. Topin lapsilleen kokoama Terveyden turva kattaa lääkäri- ja tutkimuspalvelut sekä lääkekulut.

Topin lasten Terveyden turva:

 • FenniaHoitaja

 • Etälääkärikuluvakuutus

 • Yleislääkärikuluvakuutus

 • Erikoislääkärikuluvakuutus

 • Tutkimuskuluvakuutus

 • Lääkekuluvakuutus

Vakuutusmäärä hoitokuluille 30 000 €, omavastuu 150 €

Salla, 39, Rovaniemi, 12-vuotias lapsi

Sallan lapsi on 12-vuotias varhaisteini, joka harrastaa intohimoisesti karatea. Salla haluaa lapselleen laajan vakuutusturvan, joka turvaa henkisen hyvinvoinnin, leikkaushoitoa tai fysioterapiaa vaativien vammojen hoidon sekä hammastapaturmat. Salla haluaa myös turvata lapsensa toimeentulon tulevaisuudessa, jos lapselle sattuu jotain. Terveyden turva kattaa karatessa tapahtuvat vahingot ilman urheilulaajennusta 20-vuotiaaksi saakka.

Sallan lapsen Terveyden turva:

 • FenniaHoitaja

 • Etälääkärikuluvakuutus

 • Yleislääkärikuluvakuutus

 • Erikoislääkärikuluvakuutus

 • Tutkimuskuluvakuutus

 • Lääkekuluvakuutus

 • Leikkauskuluvakuutus

 • Hoitopäiväkuluvakuutus

 • Fysioterapiavakuutus

 • Terapiavakuutus

 • Hammastapaturmavakuutus

 • Tapaturmaisen haitan vakuutus

Vakuutusmäärä hoitokuluille 80 000 €, omavastuu 150 €, tapaturmaisen haitan vakuutusmäärä 100 000 €

Terveyden turva aikuiselle

Olit sitten työssäkäyvä, opiskelija, perheellinen tai yksineläjä, saat koottua Terveyden turvan vakuutuksista elämäntilanteeseesi sopivan vakuutuskokonaisuuden.

Sinulle myönnetyt vakuutukset ovat voimassa ilman päättymisikää, joten Terveyden turva mahdollistaa yksityisen terveydenhuollon hyödyntämisen myös tulevaisuudessa.

Esimerkkien Terveyden turvat kattavat tapaturman ja sairauden hoitokuluja.

Ville, 44, Turku, vakituinen työ

Villen työterveyshuolto kattaa yleislääkäritasoisen hoidon ja tiettyjä tutkimuksia. Hän haluaa täydentää työterveyshuoltoaan vakuutuksilla, jotka takaavat nopean hoitoon pääsyn vakavamman sairauden tai tapaturman kohdatessa. Ville kilpailee vuosittain triathlonissa, joten hän ottaa urheilulaajennuksen. Villelle on tärkeää turvata perheen toimeentulo siltä varalta, että hänelle sattuisi jotain.

Villen Terveyden turva:

 • FenniaHoitaja

 • Erikoislääkärikuluvakuutus

 • Tutkimuskuluvakuutus

 • Lääkekuluvakuutus

 • Leikkauskuluvakuutus

 • Hoitopäiväkuluvakuutus

 • Fysioterapiavakuutus

 • Päiväkorvausvakuutus

 • Tapaturmaisen haitan vakuutus

 • Tapaturmaisen kuoleman vakuutus

 • Urheilulaajennus

Vakuutusmäärä hoitokuluille 60 000 €, omavastuu 200 €, tapaturmaisen kuoleman vakuutusmäärä 100 000 €, tapaturmaisen haitan vakuutusmäärä 100 000 €, päiväkorvauksen vakuutusmäärä 50 €/pv, omavastuuaika 21 vrk, maksimikorvausaika 180 vrk

Janna, 25, Kuopio, tekee sijaisuuksia

Janna on vastavalmistunut fysioterapeutti. Koska Janna ei ole vakituisessa työsuhteessa, hänellä ei ole kattavaa työterveyshuoltoa. Vakavan sairauden tai tapaturman suhteen Janna luottaa julkiseen terveydenhuoltoon, mutta pienempien terveyshuolien kanssa hän haluaa päästä lääkäriin jonottamatta. Asiakkaiden kanssa työskentelevälle Jannalle hymy on käyntikortti, joten hän haluaa vakuuttaa myös hampaansa tapaturmien varalle.

Jannan Terveyden turva:

 • FenniaHoitaja

 • Etälääkärikuluvakuutus

 • Yleislääkärikuluvakuutus

 • Erikoislääkärikuluvakuutus

 • Tutkimuskuluvakuutus

 • Hammastapaturmavakuutus

Vakuutusmäärä hoitokuluille 30 000 €, omavastuu 150 €

Terveyden turva seniorille

Kun ikää kertyy, huoli terveydestä yleensä kasvaa. Mahdollisiin tuleviin sairauksiin tai tapaturmiin onkin syytä varautua jo ennen kuin ne osuvat omalle kohdalle.

Sinulle myönnetyt Terveyden turvan vakuutukset ovat voimassa ilman päättymisikää.

Voit siis hyödyntää vakuutuksesta korvattavaa yksityistä terveydenhuoltoa myös eläkepäivilläsi.

Esimerkkien Terveyden turvat kattavat tapaturman ja sairauden hoitokuluja.

Sirpa, 63, Oulu, jäämässä eläkkeelle

Sirpa on jäämässä eläkkeelle, eikä työterveyshuolto ole kohta enää hänen käytettävissään. Sirpalla ei ole enää samanlaista tarvetta talouden turvaamiselle kuin nuoruudessa, sillä oman Oulun kodin asuntolaina on jo maksettu, eikä lasten toimeentulosta tarvitse huolehtia. Etälääkäripalvelun helppous kiinnostaa, mutta hän haluaa varautua myös lääkärikäynteihin sekä lääkärin määräämien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden kuluihin.

Sirpan Terveyden turva:

 • FenniaHoitaja

 • Etälääkärikuluvakuutus

 • Yleislääkärikuluvakuutus

 • Erikoislääkärikuluvakuutus

 • Tutkimuskuluvakuutus

 • Leikkauskuluvakuutus

 • Hoitopäiväkuluvakuutus

Vakuutusmäärä hoitokuluille 30 000 €, omavastuu 200 €

Maria, 66, Helsinki, eläkeläinen

Maria on Helsingissä asuva 66-vuotias eläkeläinen. Hän on aktiivisilla eläkepäivillään palannut nuoruuden harrastuksensa, ratsastuksen, pariin. Hän haluaa päästä nopeasti lääkäriin, eikä kantaa huolta mahdollisista tulevaisuuden lääkekuluista. Hän on valmis turvautumaan julkisen terveydenhuollon palveluihin silloin, kun jotain leikkaushoitoa vaativaa vaivaa ilmaantuu. Pienempien vaivojen takia Maria ei halua pilata päiväänsä jonottamalla päivystyksessä. Ratsastusharrastuksen vuoksi Maria ottaa myös urheilulaajennuksen.

Marian Terveyden turva:

 • FenniaHoitaja

 • Etälääkärikuluvakuutus

 • Yleislääkärikuluvakuutus

 • Erikoislääkärikuluvakuutus

 • Lääkekuluvakuutus

 • Urheilulaajennus

Vakuutusmäärä hoitokuluille 15 000 €, omavastuu 150 €

Oma Terveyden turva

Voit vaikuttaa Terveyden turvan laajuuteen ja hintaan omilla valinnoillasi. Saadaksesi tarjouksen sinulle täydellisestä Terveyden turvasta, valitset vain haluamasi vakuutukset ja täytät pyydettäessä terveydentilaa koskevan lomakkeen.


Miten terveyden turvan hinta määräytyy?

Voit vaikuttaa Terveyden turvan hintaan vaihtamalla laajuutta, valittujen vakuutusten määrää sekä vakuutusmäärän ja omavastuun suuruutta.

Terveyden turvan hintaan vaikuttavat seuraavat asiat:

 • valitut vakuutukset

 • valittu laajuus: tapaturmat vai myös sairaudet

 • vakuutusmäärä

 • omavastuun suuruus

 • vakuutetun ikä

 • vakuutuksenottajan asuinkunta

 • urheilulaajennus

 • syntymättömän lapsen äidin ikä

Terveyden turvan maksu voi olla edullisempi, jos vakuutuksenottajan sopimuskokonaisuuteen kuuluu Fennian kotivakuutus.

Terveyden turvan hinta

Näet sinulle tarjotun Terveyden turvan hinnan sinulle tehtävästä vakuutustarjouksesta. Ostettuasi Terveyden turvan löydät hinnat ja sisällöt vakuutuskirjastasi www.fennia.fi/omafennia.

Maksun viivästyminen

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, peritään siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Muistutuksen lähettämisestä peritään viisi euroa.

Maksuhäiriö

Vakuutuksenottajan maksuhäiriön vakavuuden mukaan voimme joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Milloin Terveyden turva voidaan myöntää?

1. Sinun tulee toimittaa meille terveysselvitys

Pyydämme sinulta terveysselvityksen, mikäli tarvitsemme sen ennen vakuutuksen myöntämistä tai Terveyden turvaa laajennettaessa.

Terveysselvityksen tiedot eivät vaikuta Terveyden turvan hintaan. Terveysselvityksen tiedot voivat vaikuttaa Terveyden turvan myönnettävyyteen ja vakuutusten sisältöön.

Äidin terveydentilasta on annettava terveysselvitys ennen kuin Terveyden turva voidaan myöntää syntymättömälle lapselle.

2. Meillä tulee olla ajantasaiset ja oikeat tiedot vakuutetusta

Vastaa kaikkiin kysymyksiimme ja mahdollisiin lisätiedusteluihimme rehellisesti ja täsmällisesti.

Jos olet antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei välttämättä sido meitä. Voimme tällöin myös korottaa vakuutusmaksuja tai lisätä rajoituksia vakuutuksiisi.

3. Sinun tulee asua Suomessa

Vakuutetun tulee asua vakituisesti Suomessa ja kuulua Suomen sairausvakuutuslain piiriin.

Jos vakuutettu muuttaa pysyvästi pois Suomesta, siitä on ilmoitettava meille viipymättä. Voimme tällöin irtisanoa Terveyden turvan.

4. Voit olla minkä ikäinen tahansa

Vakuutetun ikä ei rajoita Terveyden turvan voimassaoloa, poislukien Päiväkorvausvakuutus, jonka päättymisikä on ilmoitettu vakuutuskirjassa.

Syntymättömälle lapselle Terveyden turvan voi hankkia niskapoimututkimuksen jälkeen synnytyksen alkamiseen asti. Äiti saa olla laskettuna aikana korkeintaan 44-vuotias. Syntymättömälle lapselle otetun Terveyden turvan voimassaolo alkaa lapsen syntymästä. Terveyden turva tulee voimaan, kun lapsi syntyy elävänä.

Kohti omaa Terveyden turvaa

1. Kokoa itsellesi sopiva Terveyden turva ja täytä terveysselvitys.

2. Tutustu saamaasi tarjoukseen ja tuotekuvaukseen sekä hyväksy tarjous.

3. Vakuutussopimus syntyy ja Terveyden turvasi tulee voimaan.

Terveyden turvan voit ostaa myös verkosta osoitteesta osto.fennia.fi/terveys

Hyväksyttyäsi vakuutustarjouksen toimitamme sinulle seuraavat dokumentit:

Vakuutuskirja

Sisältää tiedot ottamistasi vakuutuksista

Terveyden turvan vakuutusehdot

Yksityiskohtaiset Terveyden turvan vakuutuksia koskevat ehdot

Fennian yleiset sopimusehdot

Yleisiä Fennian vakuutuksia koskevia ehtoja

Terveyden turvan vakuutuksista maksettavat korvaukset

Terveyden turvan vakuutukset takaavat laadukkaan hoidon ja säästävät sinulta rahaa silloin, kun terveyshuolet yllättävät. Joitain rajoituksia vakuutuksilla kuitenkin on.

Mitä terveyden turvaan kuuluvat vakuutukset eivät korvaa?

Ulkonäköön vaikuttava hoito

 • kosmeettista hoitoa tai toimenpiteitä

 • rintojen pienennys-, suurennus- tai korjausleikkauksia

 • silmäluomien leikkauksia

Silmät

 • näöntarkastusta eikä silmälasien tai piilolasien hankkimista

 • heikkonäköisyyden tai taittovirheen tutkimusta tai hoitoa.

Hampaat

 • hampaiden tutkimusta ja hoitoa (poikkeuksena hammastapaturmavakuutukseen kuuluva hammastapaturman hoito, jos olet valinnut kyseisen vakuutuksen)

Päihteet ja riippuvuudet

 • lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen ja muun huumaavan aiheuttaman sairauden tai vamman hoitoa

 • riippuvuuksien hoitoa

Raskaus ja lapsettomuus

 • raskauteen liittyvää hoitoa

 • lapsettomuuden tutkimusta tai hoitoa

 • sterilisaatiota

Ennaltaehkäisy

 • terveystarkastuksia, sairauden tai vamman ennaltaehkäisyä tai rokotuksia

 • geenitutkimuksia

Hoitokulut

 • kotilääkärin palveluja

 • apuvälineitä

 • kuntoutusta

 • lihavuustutkimuksia tai lihavuuden hoitoa

 • suonikohjujen hoitoa

 • luomien poistoa

Muut rajoitukset

 • kuluja muista kuin pyytämistämme lääkärinlausunnoista

 • ambulanssikuluja

 • matka- ja yöpymiskuluja

Muut hoidot

 • vaihtoehtohoitoa kuten homeopaattista hoitoa, antroposofisia tutkimuksia

 • akupunktiota

 • vaihdevuosioireiden ja erektiohäiriöiden hoitoa

 • työterveyshuollon kuluja

Jos vakuutustapahtuma on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella

Emme ole korvausvelvollisia, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, kuin se olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Jos korvaus on menetetty vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi

Silloin korvausta ei voi saada myöskään Terveyden turvan vakuutuksista.

Miten Terveyden turva korvaa?

Laajimmillaan Terveyden turva korvaa sairauden ja tapaturman hoitokuluja, päiväkorvausta työkyvyttömyydestä ja kertakorvauksen tapaturmaisesta haitasta tai tapaturmaisesta kuolemasta. Voit tarkistaa vakuutuskirjaltasi Terveyden turvasi sisällön eli laajuuden ja valitut vakuutukset.

Kuinka paljon Terveyden turva korvaa?

Maksamme vakuutuksista korvauksia enintään vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän.

Jos kulu ylittää huomattavasti yleisesti hyväksytyn tason

Jos haettu kulu ylittää selvästi yleisesti hyväksytyn tason, meillä on oikeus alentaa korvauksen määrää kohtuulliseksi.

Jos toimenpiteet tehdään muualla kuin osoittamassamme hoitolaitoksessa

Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet tehdään lähtökohtaisesti osoittamassamme hoitolaitoksessa. Jos toimenpiteet tehdään muualla, voimme evätä korvauksen kokonaan tai maksaa sen osoittamamme hoitopaikan kustannustason mukaisesti.

Löydät vakuutuskirjasi aina Oma Fennia -palvelusta osoitteesta www.fennia.fi/omafennia.

Mitä edellytyksiä korvausten saamiselle on?

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että

 • hoitokuluvakuutuksesi on voimassa hoitokulun syntymisen hetkellä sekä tapaturman sattuessa

 • tutkimus tai hoito on lääkärin määräämä.

 • hoito on annettu Suomessa ja kulut ovat syntyneet Suomessa

 • kuluja ei korvata jonkin lain kuten sairausvakuutus-, liikennevakuutus- tai työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla

 • tutkimus tai hoito on yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan välttämätön sairauden tai vamman tutkimiseksi tai hoitamiseksi.

Terveyden turvan vakuutukset korvaavat tapaturman tai sairauden hoitokuluja. Hoitokuluvakuutusten sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

Tapaturmaisen haitan ja kuoleman vakuutuskorvausten maksamisen edellytyksenä on, että

 • tapaturmaisen haitan tai tapaturmaisen kuoleman vakuutus on ollut voimassa tapaturman sattuessa.

Tapaturmaisen haitan lisäkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että tapaturmaisen haitan vakuutus on ollut voimassa myös vamman pahenemisen sattuessa.

Päiväkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että

 • päiväkorvausvakuutuksesi on voimassa työkyvyttömyyden aikana sekä tapaturman sattuessa

 • vakuutettu ei osallistu lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen tai kuntoutuksena annettavaan ammattikoulutukseen

 • vakuutettu ei ole oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen tai muuhun alentuneen työkyvyn perusteella maksettavaan eläkkeeseen

 • työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden tai tapaturman hoito on kaikkien vakuutusehtokohtien mukaan korvattavaa.

Päiväkorvausvakuutuksesta maksetaan päiväkorvaustatapaturman tai sairauden johdosta. Päiväkorvauksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

Jos olet tyytymätön:

Soita aina ensin meille 010 503 5022

Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voit menetellä, jos olet tyytymätön korvauspäätökseemme. Ratkaisusuosituksia riita-asioihin antaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Voit myös pyytää lausuntoa Kuluttajariitalautakunnalta.

Lisätietoja:

www.fine.fi

www.kuluttajariita.fi

Vakuutuksen voimassaolo

Terveyden turva on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan kaikkialla maailmassa, jollei toinen sopijapuoli irtisano sopimusta.

Kuinka voit irtisanoa vakuutussopimuksesi?

Sinulla on koska tahansa oikeus irtisanoa Terveyden turvaan kuuluva vakuutus.

Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivänä.

Milloin voimme irtisanoa vakuutussopimuksesi?

Voimme irtisanoa vakuutuksesi, jos olet laiminlyönyt vakuutusmaksujen maksamisen.

Meillä on oikeus päättää vakuutus kesken vakuutuskauden, jos olet antanut vääriä tai puutteellisia tietoja.

Voimme irtisanoa jatkuvan vakuutuksen päättymään kuluvan vakuutuskauden loppuun ilmoittamalla siitä sinulle vähintään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin.

Jos olemme päättäneet vakuutuksesi maksujen laiminlyönnin vuoksi

Jos kyseessä on ensimmäisen vakuutusmaksun laiminlyönti tai aikaa vakuutuksen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta, vakuutuksen voi saada voimaan vain hakemalla uuden vakuutuksen terveysselvityksineen. Muiden vakuutusmaksujen laiminlyöntien vuoksi päätetyt vakuutukset saa uudelleen voimaan maksamalla vakuutusmaksut kuuden kuukauden kuluessa vakuutusten päättymisestä.

Vakuutussopimuksen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Vakuutusten myynti

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutussopimuslain mukaisia henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Työsuhteessa olevan myyntihenkilöstömme palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Tallennamme puheluita

Tallennamme puheluita vakuutus-, korvaus- ja erikoistarkastustoiminnoissa liiketapahtuman todentamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi sekä käydyn keskustelun sisällön varmentamiseksi. Puheluja voidaan tallentaa myös koulutuskäyttöön asiakaspalvelun parantamiseksi.

Sovellettava lainsäädäntö & valvontaviranomaiset

Fennia-konsernin yhtiöt

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja ne sekä Fennia-Palvelu Oy soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Snellmaninkatu 6

PL 103

00101 Helsinki

Puhelin +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

 • kaupparekisteri

 • verohallinto

 • ennakkoperintärekisteri

 • arvonlisäverovelvollisten rekisteri

 • vakuutusmaksuvero-
  velvollisten rekisteri

 • työnantajarekisteri

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 471 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussa