Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Fenniaturvan vakuutusehdot: F400-F300

Fenniaturvan vakuutusehdot: F400-F300

Voimassa 1.6.2024 alkaen

Huom! Fenniaturvan ehdon kohdat F20, F21, F22, F23, F40, F41, F43, F50, F51, F53, F55, F56, F57, F58, F59, F61, F62, F72, F80, F90 ja F100 löydät täältä: Fenniaturvan vakuutusehdot: F20-F100.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Yksityishenkilön vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F400.1 Vakuutuksen tarkoitus

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F400.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F400.2 Vakuutetut

Yksityishenkilön vakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Vakuutuksenottajan kuoltua muiden vakuutettujen asema säilyy yllä mainituin edellytyksin kunnes pesä on jaettu.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

F410.1 Vakuutuksen tarkoitus

Pienkiinteistön omistajan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F410.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F410.2 Vakuutetut

Pienkiinteistön omistajan vastuuvakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut kiinteistön omistajat tässä ominaisuudessaan.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Veneilijän vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F420.1 Vakuutuksen tarkoitus

Veneilijän vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F420.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

F420.2 Vakuutetut

Veneilijän vakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun veneen omistaja, haltija, ohjaaja tai se joka käyttää venettä omistajan tai haltijan luvalla, kukin tässä ominaisuudessaan.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Eläimen omistajan vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Eläimen omistajan vastuuvakuutus on lisäturva Yksityishenkilön vastuuvakuutukseen. Eläimen omistajan vastuuvakuutus voi sisältyä vakuutussopimukseen, jos siihen sisältyy myös eläinvakuutus ja yksityishenkilön vastuuvakuutus. Jos jompikumpi tai molemmat vakuutukset päättyvät, päättyy myös lisäturva.

F430.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun eläimen omistaja, hoitaja ja hallussapitäjä, kukin tässä ominaisuudessaan.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Matkustajan vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F440.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa F440.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F500.1 Vakuutuksen tarkoitus

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F500.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Kun vakuutuskirjaan on merkitty, että vakuutus koskee myös vakuutettua maatalouden harjoittajaa, vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetun oikeudellisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset, kohtuulliset kulut ehtokohdan F500.4 mainituissa tapauksissa. Maatalouden harjoittajana sovelletaan vakuutusehtojen kohtia F500.1–F500.7.7 lukuun ottamatta ehtokohdan F500.5 kohtia 2–6.

F500.2 Vakuutetut

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestö­rekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Jos vakuutuksenottaja on kuollut vakuutuskauden aikana eikä vakuutuksen jatkumisesta muiden vakuutettujen osalta ole muuta sovittu, vakuutettuina ovat henkilöt, jotka vakuutuksenottajan kuollessa asuivat vakinaisesti hänen kanssaan yhteisessä taloudessa, ellei heillä ole omaa vakuutusta. Vakuutettuja ovat myös jakamattoman kuolinpesän osakkaat vakuutuskohteen omistamiseen, hallintaan tai käyttämiseen liittyvissä vakuutustapahtumissa, ellei heillä ole omaa vakuutusta.

F501.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet laki-miesavun käyttämisestä perusteettomien vaatimusten kiistämiseksi kohdassa 501.2 tarkoitetuissa henkilöllisyysvarkaustapauksissa.

Vakuutus koskee vakuutetun yksityiselämään liittyviä tapahtumia, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.

F501.6 Muilta osin sovelletaan oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtoja.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F510.1 Vakuutuksen tarkoitus

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä välittömästi vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F510.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

F510.2 Vakuutetut

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajat tässä ominaisuudessa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Matkustajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F540.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa asioissa. Kiinteistön tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvien riita-, rikos- tai hakemusasioiden ei katsota olevan matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F540.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Laaja yksityishenkilön oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F550.1 Vakuutuksen tarkoitus

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F550.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Kun vakuutuskirjalla on myös merkitty, että vakuutus koskee myös vakuutettua maatalouden harjoittajana. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetun oikeudellisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset, kohtuulliset kulut ehtokohdan F550.4 mainituissa tapauksissa. Maatalouden harjoittajana sovelletaan vakuutusehtojen kohtia F550.1–F550.7.7 lukuun ottamatta ehtokohdan F550.5 kohtia 2–6.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Laaja pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F560.1 Vakuutuksen tarkoitus

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä välittömästi vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F560.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

F560.2 Vakuutetut

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajan ominaisuudessa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Laaja matkustajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F570.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa asioissa. Kiinteistön, huoneiston tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvien riita-, rikos- tai hakemusasioiden ei katsota olevan matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa F570.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutuksista ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Aikuisen tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F200.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassaollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan F200.4.1. mukaiset tapaturmat.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, tapaturmavakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Senior tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F220.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan F220.4.1. mukaiset tapaturmat.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Nuorison tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

F240.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan F240.4.1. mukaiset tapaturmat.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Sairausturva-vakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Jos kotivakuutus päättyy tai irtisanotaan, nousee Sairausturva-vakuutuksen maksu.

F260.1 Sisältö

Sairausturva sisältää sairauskuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja täysajan tapaturmavakuutuksen, joka korvaa tapaturman aiheuttaman haitan, kuoleman tai päiväkorvauksen ohimenevästä työkyvyttömyydestä, ellei jälkimmäisten osalta ole toisin sovittu.

Vakuutuksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos Lapsen Sairausturva -vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Jos kotivakuutus päättyy tai irtisanotaan, nousee sairausturvavakuutuksen maksu.

F270.1 Sisältö

Lapsen Sairausturva sisältää sairauskuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja täysajan tapaturmavakuutuksen, joka korvaa tapaturman aiheuttaman haitan tai kuoleman, ellei jälkimmäisten osalta ole toisin sovittu.

Vakuutuksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

Yrityksille Leikkausturvavakuutus voidaan myöntää, kun yrityksellä on Fenniassa Pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus.

Jos kotivakuutus päättyy tai irtisanotaan, nousee Leikkausturvavakuutuksen maksu.

Kun vakuutuksenottaja on yritys ja Pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus päättyy, päättyy myös Leikkausturvavakuutus kuluvan vakuutuskauden lopussa.

F290.1 Sisältö

Leikkausturva sisältää hoitokuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia leikkaus -tai siihen verrattavia lääkärin tekemiä hoitotoimenpiteitä. Korvattavia ovat leikkaustoimenpide ja sen lisäksi yksi lääkärikäynti välittömästi ennen toimenpidettä sekä yksi jälkitarkastuskäynti.

Vakuutuksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

F290.7 Indeksiehto

Vakuutus ei ole sidottu indeksiin. Korvaukset eivät myöskään ole indeksiin sidottuja.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Matkustajavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan

F300.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajavakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetulle kohdassa F300.4 mainituista vakuutustapahtumista aiheutuneet vahingot.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Huom! Fenniaturvan ehdon kohdat F20, F21, F22, F23, F40, F41, F43, F50, F51, F53, F55, F56, F57, F58, F59, F61, F62, F72, F80, F90 ja F100 löydät täältä: Fenniaturvan vakuutusehdot: F20-F100.

30 370 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet