Vad är en identitetsstöldsförsäkring och vad täcker den? Fanny svarar

Fanni

Hej Fanny! Jag brukar spela badminton med en kompis. Senast berättade hon om en bekant som hade fallit offer för en identitetsstöld. Tjuven hade troligen kommit över personuppgifterna antingen genom att titta i postlådan eller gräva i pappersinsamlingskärlet. Med hjälp av uppgifterna hade tjuven tagit flera snabblån i personens namn. En tur i oturen var att personen hade en försäkring som ersätter skador till följd av identitetsstöld. Nu skulle jag vilja veta vad en identitetsstöldsförsäkring täcker och hur jag kan skaffa mig en sådan? Med vänlig hälsning, Badmintonspelaren

Hej Badmintonspelare!

Badminton är ett jättebra sätt att upprätthålla konditionen och samtidigt hinna prata med sin kompis. Det var ju en förarglig situation som din kompis berättade om. Tyvärr är hon inte ensam: polisen får varje år kännedom om tusentals liknande fall. Man kan skydda sig mot identitetsstölder med en försäkring. Det var tur att en sådan fanns också i detta fall.

En identitetsstöldsförsäkring är bra att ha om man blivit utsatt för en identitetsstöld, eller misstänker att man blivit det. Försäkringen är en del av rättsskyddsförsäkringen som beviljas i anslutning till hemförsäkringen. Via försäkringen får du hjälp med att reda ut och begränsa skadan och få ordning på situationen.

Om stölden upptäcks i tid, är det möjligt att begränsa den, och ofta kan man undvika ekonomiska förluster. Tyvärr har polisen inte resurser att ta itu med de här stölderna genast utan börjar ofta utreda dem först när skadan redan har skett och realiserats. Fennia erbjuder sin försäkring mot identitetsstölder i samarbete med cxLoyalty, som har specialiserat sig på identitetsstölder. I försäkringen ingår en service genom vilken den som drabbats snabbt får hjälp och stöd. Försäkringen täcker också skäliga kostnader för anlitande av en jurist upp till 2 000 euro. Läs också en mer omfattande artikel om identitetsstölder. I den hittar du bra tips om hur man kan förhindra att ens personuppgifter blir stulna.

Genom att logga in på Mitt Fennia kan du kolla upp om din hemförsäkring också omfattar en rättsskyddsförsäkring och denna i sin tur en identitetsstöldsförsäkring. Om du inte har någon identitetsstöldsförsäkring, kan du skicka ett meddela via Mitt Fennia eller kontakta vår kundtjänst per telefon, så kan vi komplettera ditt försäkringsskydd med en sådan. Försäkringen kostar bara några euro per år.

Bästa hälsningar, Fanny

25.11.2019

 Skriv ut sidan