Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • Framför allt arbetsgivarens ansvar

Framför allt arbetsgivarens ansvar

2.3.2021

Ibland stöter jag på det förbryllande fenomenet att en arbetsgivare hör sig för om ersättningsgrunderna för olycksfallsförsäkringen för arbetstid och om användning av personlig skyddsutrustning vid skador. Jag fick till exempel en gång ett e-postmeddelande där man frågade om olycksfallsförsäkringen för arbetstid ersätter en halkning, där en arbetstagare skadat sig i sådan utrustning som ser ordentlig ut, men som inte är det. Det var fråga om tre år gamla säkerhetskängor, vars halkskyddsegenskaper i sulan hade slitits bort med åren. Man frågade också efter försäkringsbolagets ställning till hur ofta säkerhetskängor ska förnyas, eftersom det inte finns direkta bestämmelser om det i lagen.

Sådana frågor är lite oroväckande. Har frågeställaren då alls insett syftet med arbetarskyddslagstiftning och arbetsgivarens ansvar för arbetarskyddet? Vill man så att säga ha försäkringsbolagets tillåtelse att låta bli att förbättra arbetstagarnas säkerhet i form av investering i skyddsutrustning?

I princip spelar kängornas skick ingen roll för om skadan kan ersättas eller inte. Men man borde snarare se på frågan med tanke på arbetsgivarens omsorgsplikt och hurdant lidande, eller vilket tillfälligt eller i värsta fall bestående men, det kan leda till för arbetstagaren och också tänka på olycksfallskostnaderna.

Arbetarskyddslagstiftningen förutsätter att arbetsgivaren reder ut och identifierar risker och olägenheter i arbetet, arbetslokalen, den övriga arbetsmiljön och arbetsförhållandena. Arbetsgivaren ska också bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Dessutom ska arbetsgivaren planera, välja, dimensionera och genomföra behövliga åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena. Vid risk för halkning kan det vara fråga om underhåll av gårdsplanen och att man har skor med halkskydd. Lagstiftningen förpliktar också arbetsgivaren att skaffa ny personlig skyddsutrustning när den gamla utrustningen blir föråldrad eller sliten eller när skyddseffekten har minskat. Texten ovan är förresten lånad från mitt utbildningsmaterial, som jag använder vid coachning av chefer hos Fennias företagskunder.

Om en halkningsolycka inträffar på arbetsplatsen, kan arbetstagaren i värsta fall omkomma eller bli skadad för livet. Då är det alldeles säkert att också arbetarskyddsmyndigheten undersöker och reder ut vad som hänt. Om myndigheten i samband med utredningen börjar misstänka att arbetsgivaren har försummat sin skyldighet att se till arbetarskyddet, leder det till behandling av ansvarsfrågan i rätten. I ansvarsfrågan bedömer man vem eller vilka av arbetsgivarens representanter som borde ha visat större omsorg och vem som därmed anses vara skyldig till försummelsen.

I fråga om kostnader är det bra att komma ihåg att arbetsgivaren får indirekta kostnader för varje olycksfall som försäkringen inte ersätter. Det billigaste och mest ansvarstagande sättet att klara av till exempel problemet som kunden ovan hade är att skaffa nya säkerhetskängor.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetarskyddet, men vi är alla ansvariga för vår egen säkerhet. Därför ska vi alla vara uppmärksamma när vi rör oss ute och se till att vi har tillräcklig utrustning när halkan är som värst.

Mer om arbetsgivarens lagstadgade ansvar i fråga om arbetarskyddet och hantering av halka kan du läsa till exempel på Arbetarskyddssidorna, som Fennias tjänster för arbetarskydd producerat. (Sidorna kommer också snart på svenska.)

Soliga vårdagar önskar,

Piia Kyllönen
Riskchef

Fennia

Lue lisää

 • En uppåtgående bana för arbetarskydd
 • Arbetarskydd
 • Frågor och svar om arbetarskydd
ArbetarskyddBloggFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor