Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Aktuellt
  • Ska du jobba utomlands? 6 nyttiga tips

Ska du jobba utomlands? 6 nyttiga tips

8.10.2020

Om du ska jobba utomlands är det viktigt att kolla att passet fortfarande är giltigt och se över försäkringarna. Vad är viktigt att komma ihåg i fråga om försäkringar när hela familjen flyttar utomlands för en längre tid?

Jobb utomlands kan innebära en helt ny vardag för hela familjen. Det väcker många frågor också om försäkringarna. Gäller personförsäkringarna under utstationeringen och hur går det med den egendom som blir kvar i Finland?

Arbetsgivaren försäkrar sina anställda

Arbetsgivaren tecknar en försäkring för utsända arbetstagare för den arbetstagare som ska åka iväg. Ofta täcker försäkringen också familjen som följer med utomlands. Den försäkring som arbetsgivaren tecknar är omfattande och kan utvidgas till att också täcka hälsovårdskostnader, bland annat en årlig hälsokontroll och besök på barnrådgivningen.

Försäkringarnas giltighet och omfattning beror helt på om man omfattas av FPA:s tjänster.
Före avfärden är det bra att kontakta Fennia för att klarlägga försäkringarnas giltighet. Om
du säger upp försäkringen på grund av utlandsvistelse måste du senare ansöka om
försäkring på nytt. Om försäkringen sägs upp för den tid du är utomlands behöver du en hälsodeklaration när du ansöker om en ny försäkring.

Reseförsäkringen är den mest omfattande försäkringen vid utlandsvistelse

Oberoende av om det är fråga om en utstationering eller någon annan längre vistelse är reseförsäkringen den mest omfattande för privatpersoner. Om den försäkring för utsända arbetstagare som arbetsgivaren erbjuder inte gäller till exempel familjemedlemmarna, lönar det sig att i första hand ta en tillräckligt omfattande reseförsäkring som gäller under hela utlandsvistelsen.

Kom ihåg detta när du ska åka utomlands för en längre tid

  1. Kontrollera omfattningen på försäkringen för utsända arbetstagare som arbetsgivaren erbjuder. Täcker den också familjemedlemmarna?
  2. Innan du kontaktar försäkringsbolaget ska du kontakta FPA och fråga om du omfattas av den finländska sociala tryggheten under hela utlandsvistelsen. Om så inte är fallet, påverkar det direkt försäkringarnas giltighet. Försäkringarnas omfattning påverkas också av om du förblir skriven i Finland. Skaffa dessa uppgifter och kontakta sedan Fennias kundtjänst, så ser vi tillsammans över försäkringarna.
  3. Om arbetsgivarens försäkring inte gäller för familjen, kan du teckna en försäkring från Fennia för ett år i taget. En reseförsäkring är den bästa försäkringen under utlandsresor och den ersätter skador som inträffar under resan.
  4. Om du flyttar din egendom till mållandet, behöver frakten för flyttlasset en separat transportförsäkring. Resgodsförsäkringen ersätter endast det bagage som du har med dig på resan.
  5. Om du hyr ut ditt hem, ska du se till att hyresgästen har en giltig hemförsäkring som inkluderar också ansvars- och rättsskyddsförsäkring.
  6. Om du placerar din egendom i lager i Finland under utstationeringen, kan du teckna en separat försäkring för lagret.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd