Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Aktuellt
  • Fennia Fastigheter går mot ansvarsfull energihantering

Fennia Fastigheter går mot ansvarsfull energihantering

5.2.2020

Fennia Fastigheter Ab har ingått ett avtal med EnerKey om energihanteringen i fastigheter som Fennia förvaltar. Samarbetet har som mål att samla all energiinformation och energiledningen på en modern, smart plattform EnerKey SEMS.

Fennia har förbundit sig att minska sina fastigheters energiförbrukning med 7,5 procent före utgången av 2025. Fennia utvecklar aktivt processer och verktyg för energihanteringen i sina fastigheter, så att de motsvarar energikostnaderna i fastighetsportföljen. Det effektiva konceptet för kontinuerlig utveckling gör det också möjligt att öka fastighetsportföljernas avkastning och värde.

– Att se till energieffektiviteten är en väsentlig del av ansvarsfulla fastighetsinvesteringar och -innehav. För att energiinformation ska vara ett stöd för beslut på alla organisationsnivåer måste vi ha aktuella och tillförlitliga uppgifter om fastigheternas energiförbrukning, konstaterar Aki Paavola, underhållschef på Fennia Fastigheter.

– Vi har skapat en modell för kontinuerlig utveckling, och efter att ha kartlagt nuläget följer vi aktivt upp hur framtida mål nås. Plattformen EnerKey SEMS gör det möjligt att förbättra energieffektivitet och ansvarsfullhet genom att tydligt visa fastigheternas energiförbrukning, eurobelopp och CO2-utsläpp. Nya verktyg effektiviserar också processerna för hantering av energifakturor och fakturering av hyresgäster, fortsätter Paavola.

– Jag väntar ivrigt på samarbetet för att utveckla energihanteringssystemet för Fennia Fastigheter. Det väsentliga för utvecklingen av energihantering är att leda med systematiskt energiinformation, där den valda plattformen intar en viktig roll. Vi tillhandahåller också behövliga experttjänster som stöd för Fennias energi- och ansvarsledning, säger EnerKeys kunddirektör Terhi Harjulehto.

Mer information

Aki Paavola, aki.paavola@fennia.fi, +358 40 505 6572
Terhi Harjulehto, terhi.harjulehto@enerkey.com, +358 40 708 9011

Bild: Anssi Kumpula

Fennia Fastigheter

Fennia Fastigheter är specialiserat på fastighetsledningstjänster, som bolaget erbjuder investerare, fastighetsägare och hyresgäster. Fennia Fastigheter hör till Fenniakoncernen och är ett helägt dotterbolag till Fennia Kapitalförvaltning Ab.
Vi förvaltar våra kunders fastighetsinvesteringar runt om i Finland. Våra tjänster omfattar bl.a. förvaltning av portföljer med fastighetstillgångar, Joint Ventures-projekt, uthyrning, underhålls- och energiledning, fastighetsutveckling och byggnation. För närvarande ansvarar vi för en fastighetsförmögenhet på cirka 1,1 miljarder euro.

www.fennia.fi

EnerKey

EnerKey Sustainability & Energy Management System (SEMS) är Nordens ledande molnbaserade SaaS-tjänst för hantering av energiinformation och -processer med ISO 50001- och ISO 14001-certifiering. EnerKey SaaS-tjänstens egenskaper för ansvarsfullhet omfattar utsläppsrapportering, avfallsrapportering, uppföljning av trafikbränslen och inomhusluftkvalitet.

EnerKey används av över 1 000 kunder för att hantera förbrukningsinformation från över 100 000 mätpunkter i 15 000 fastigheter. EnerKey kan levereras för dina kunder som en white label-lösning Powered by Enerkey med med din egen organisations design och logotyper.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd