Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Aktuellt
  • Extra växel för att klara av krisen

Extra växel för att klara av krisen

21.10.2020

När en organisation råkar i en aldrig tidigare skådad kris och inte har färdiga lösningar för att klara av den, förändras arbetssättet helt. En dag i sander och genom att hitta individuella lösningar är teaterchef Joachim Thibblins rättesnöre i världen som coronaepidemin förändrat. Thibblin leder Svenska Teatern, som är Fennias samarbetspartner.

Det råder fullständig kris på teatrarna, suckar Svenska Teaterns teaterchef Joachim Thibblin. Thibblin vill inte alls förringa upplevelserna i andra organisationer under coronavirusepidemin, men oroar sig förstås för sin teaters möjligheter att klara sig i en förändrad värld. Från och med mars har teaterchefen varit fullt sysselsatt med ärenden som har med corona att göra.

– Våren var tuff på alla sätt. Allt förändrades på ett dygn, vi fick stänga dörrarna och flytta premiärerna till oktober. Teaterproduktioner är långvariga projekt, som består av flera delar. De bara försvann allihop. Det var adrenalin i luften, kan jag säga.

Teaterns personal stod inför en ny situation, och man betonade möjligheten att tala om sina känslor. Ansvarstagande och mänskligt ledarskap hör sedan tidigare till Thibblins ledarskapsfilosofi, men coronakrisen betonar vikten av kommunikation ytterligare.

– Personalen förde aktiva diskussioner i våras. Vi uppmuntrade alla att tala om känslan av osäkerhet. Vi ville göra klart för de anställda att vi inte väntade oss en hundraprocentig arbetsinsats i den rådande extrema situationen. Oron för jobbet och hälsan var stark.

Antaganden är förbjudna

Thibblin har varit teaterchef i 15 år och känner ansvar för den organisation och personal han leder. Han ser individens behov och vikten av att möta varandra som sin ledstjärna.

– Jag kanske låter naiv, men jag tror på möten och förtroende, grundläggande saker. Det kräver mycket jobb av en chef att bygga upp förtroende. I och med förändringarna i arbetslivet går chefsrollen allt mer mot facilitering och ansvarstagande. Thibblin anser att problemen i en organisation beror på dåligt ledarskap, men att alla bär ansvar för att bygga en mänsklig kultur i organisationen. Man kan börja med att ge en lägesrapport och kommunicera öppet.

– Det är alltid fråga om hur man kommunicerar. Osäkerhet får fantasin att galoppera och väcker rädslor. Därför är samtal, det att frågor är tillåtna och att man lyssnar, ett sätt att väcka förtroende. I min organisation är det förbjudet att göra antaganden!

Ledarskap i krissituationen

När coronaepidemin stängde teatrarnas dörrar i våras upplevde Thibblin att han behövde ändra på sitt ledarskap.

– Jag la så att säga i en extra växel. Det första jag gjorde var att samla en krisgrupp och börja delegera. Jag gav till och med order. Jag ser det som mitt ansvar att hålla mig à jour och ha en överblick över helheten. Det är möjligt, eftersom jag litar på organisationens sakkunskap. I kriser måste man kunna se sig själv i spegeln och vara så pass självisk att man beaktar sina egna gränser.

Thibblin och krisgruppen bestämde sig för att först rädda teaterns ekonomi. När de fick grönt ljus för sina åtgärder var det dags att koncentrera sig på det praktiska.

– Vi stängde teatern för publik, vilket gav oss möjlighet att koncentrera oss på omorganisering av verksamheten. Vi ingick lokala avtal med de anställda för det innevarande året och kunde på så sätt undvika permitteringar. Jag är stolt över teatern och våra människor, som har visat att de är verkliga proffs.

Den aldrig tidigare skådad epidemin ökade också närheten i chefernas kollegiala grupp. Thibblin kunde dela sina erfarenheter med huvudstadsregionens institutionsteatrar och med teaterchefer i andra nordiska länder.

– Det är nytt att vi inte kan få lösningar av varandra på våra problem, eftersom ingen av oss har tidigare erfarenhet av en motsvarande situation! Det enda vi kan göra är att stötta och sporra varandra.

Teatern behövs

Eftersom färdiga lösningskoncept saknas har Thibblin bestämt sig för att lita på den goda grund som finns och att fatta individuella beslut vid behov. Han har till exempel inte prioriterat digitalisering, även om digitala upplevelser redan nu fungerar som kompletterande delar i teaterupplevelsen.

– Teaterns grundidé är det naturliga mötet, vi kan inte ändra på det. Teatern är en social händelse, en gemensam lägereld. Behovet av teater kommer inte att försvinna.

Övningar pågår normalt för premiärerna i oktober. Stormusikalen Mary Poppins innehåller mycket sång och dans, och det går inte att bygga föreställningen på distans. När övningarna startade efter den långa pausen fick man riktigt stoppa skådespelarkollegornas iver att kramas.

– Man har verkligen insett värdet av möten mellan människor. Men vi följer säkerhetsanvisningar och begränsar de sociala kontakterna genom att arbetsgrupperna rör sig vid olika tider i olika lokaler. Vi respekterar de gemensamma spelreglerna för vi vill inte att någon blir sjuk. Vi tar en dag i sänder.

JOACHIM THIBBLIN
• Född 1975
• Magister i teaterkonst (TKM)
• Teaterchef vid Svenska Teatern sedan 2017
• Teaterchef vid Esbo Stadsteater 2014–2017
• Teaterchef vid Åbo Svenska Teatern 2006–2013

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd