Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Personskydd
  • Talkoförsäkring

Talkoförsäkring mot olycksfall i talkoarbete

Vår talkoförsäkring ersätter utan självrisk kostnader för olycksfall som inträffat i talkoarbete. 
Kontakta oss för offert på talkoförsäkring

Talkoarbete passar utmärkt när du tänker renovera, bygga, sköta gården eller ta hand om andra sysslor. Trygga dina flitiga talkoarbetare med en talkoförsäkring. 

Så här ersätter talkoförsäkringen

För vem kan jag teckna en talkoförsäkring?

Du kan teckna talkoförsäkringen för de personer som utför talkoarbete för dig. Med talkoarbete avses arbete som man inte betalar lön eller annat vederlag för.

Du kan teckna talkoförsäkringen för personer som stadigvarande bor i Finland, är under 80 år och omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland. Däremot kan du inte försäkra dig själv eller dina familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du med talkoförsäkringen.

Talkoförsäkringen är tidsbestämd och gäller i talkoarbete och under resor med direkt anknytning till det.

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–23.

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i vår talkoförsäkring. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården. 

Läs mer om FenniaVårdaren här

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Talkoförsäkring

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd