Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fordon och trafik
  • Försäkring för husvagn

Försäkring för husvagn

Välj Omfattande Fenniakasko, Delkasko eller bara en trafikförsäkring för din husvagn.
Räkna ut priset och teckna försäkring för husvagn

En husvagn ger dig friheten att resa precis dit du vill och när det passar dig bäst. Men innan du ger dig av lönar det sig att kolla att försäkringarna för husvagnen är i skick. Vi hjälper dig gärna. Hos oss får du alla behövliga försäkringar för din husvagn: den obligatoriska trafikförsäkringen samt kaskoförsäkringen, som ger extra skydd precis i den omfattning som du behöver.

Välj försäkring för husvagn enligt dina behov

Omfattande Fenniakasko
Fennia Delkasko
Trafik-försäkring
En älgskadeförsäkring ersätter skador på husvagnen till följd av en kollision med hjortdjur (t.ex. älg, ren, hjort, rådjur).
Ei sisälly
En skadegörelseförsäkring ersätter skador till följd av uppsåtlig skadegörelse om skadetidpunkten och -platsen kan fastställas. Skadegörelse ska alltid anmälas till polisen. En skada som vållats med ett annat fordon ersätts inte från skadegörelseförsäkringen.
Ei sisälly
En brandförsäkring ersätter skador till följd av eld som kommit lös och skador till följd av kortslutning i elapparater.
Ei sisälly
En stöldförsäkring ersätter om husvagnen eller en husvagnsdel blir stulen. Försäkringen ersätter också skador som uppstått under stöld eller olovligt bruk eller i samband med försök till dessa. Förutsättningen för att ersättning kan betalas ut är att husvagnen var låst eller förvarades på ett låst ställe. Stöld ska alltid anmälas till polisen.
Ei sisälly
En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader till följd av tvistemål och tvistiga brotts- och ansökningsärenden i anslutning till ägande, innehav eller transport av en husvagn.
Ei sisälly
Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands ersätter skadeståndsskyldighet till följd av att husvagnen använts i trafik utomlands till den del trafikförsäkringen inte ersätter den. Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I Ryssland omfattar försäkringen endast personskador som drabbat passagerare.
Om giltighetsområdet för Omfattande Fenniakasko har överenskommits omfatta även Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet, gäller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands i Ryssland liksom i andra Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Kan väljas
Ei sisälly
En kollisionsförsäkring ersätter skador till följd av att husvagnen kör av vägen, välter, faller eller kolliderar.
Ei sisälly
Ei sisälly
En avbetalnings- och leasingförsäkring ersätter förlust som drabbat husvagnens säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavare om skadan inte ersätts t.ex. på grund av att husvagnen lämnats olåst eller på grund av att den inte förvarats på en låst eller bevakad förvaringsplats.
Ei sisälly
Ei sisälly
Ett inlösningsskydd ingår alltid i Premiumkasko och till Omfattande Fenniakasko kan du få det som tilläggsskydd. Från inlösningsskyddet betalas kontantförsäljningspriset på en ny motsvarande husvagn om följande förutsättningar uppfylls:
a) Husvagnen har varit i den försäkrades ägo eller besittning och den har försäkrats med en frivillig fordonsförsäkring ända från första registreringen.
b) Husvagnen är under tre år gammal.
c) Med husvagnen har körts mindre än 60 000 kilometer.
d) De uppskattade reparationskostnaderna är över 40 procent av kontantförsäljningspriset för en ny motsvarande husvagn.
Om ovannämnda förutsättningar inte uppfylls, betalar Fennia som tilläggsersättning till och med 30 procent mer än det verkliga värdet på husvagnen. Då ska de uppskattade reparationskostnaderna vara minst 60 procent av fordonets verkliga värde före skadan. Ersättningsförhöjningen är högst 40 000 euro.
Kan väljas
Ei sisälly
Ei sisälly
Personskador
Ei sisälly
Ei sisälly
Egendomsskador som drabbat den oskyldiga parten
Ei sisälly
Ei sisälly

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för försäkring för husvagn finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Fennias fordonsförsäkringar
Försäkringsvillkor - Fenniakasko
Försäkringsvillkor - Trafikförsäkring

Fennias bilassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Krockade du, bucklade någon till din husvagn eller behöver du bärgning? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias bilassistans 24h hjälper i samtliga ärenden som gäller fordonskador i Finland och utomlands.

Vi ordnar bärgning, gör en skadeanmälan åt dig och ser till att du kan fortsätta din färd smidigt.

Läs mer om Bilassistans 24h

Läs mer

Bilförsäkring utomlands

Råkade du ut för en skada?

Jag behöver bärgningVindrutan skadadesFordonet skadadesJag skadade mig i en trafikolycka
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Lisää aiheesta

Jag skadade mig i en trafikolycka

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor