Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fordon och trafik
  • Försäkring för släpvagn

Försäkring för släpvagn – trafikförsäkring och kasko i ordning på en gång

Hos oss får du den obligatoriska trafikförsäkringen samt kaskoförsäkringen som ger tilläggsskydd för din släpvagn.
Räkna ut priset och teckna försäkring för släpvagn

Varje släpvagn, släp och trailer ska ha en trafikförsäkring, som omfattar personskador och den oskyldiga partens egendomsskador. För ersättning för skador på din släpvagn kan du teckna en kaskoförsäkring hos oss i den omfattning du behöver.

Välj försäkring för släpvagn enligt dina behov

Omfattande Fenniakasko
Fennia Delkasko
Trafik-försäkring
En älgskadeförsäkring ersätter skador på släpvagnen till följd av en kollision med hjortdjur (t.ex. älg, ren, hjort, rådjur).
Ei sisälly
En brandförsäkring ersätter skador till följd av eld som kommit lös och skador till följd av kortslutning i elapparater.
Ei sisälly
En stöldförsäkring ersätter om släpvagnen eller en släpvagnsdel blir stulen. Försäkringen ersätter också skador som uppstått under stöld eller olovligt bruk eller i samband med försök till dessa. Förutsättningen för att ersättning kan betalas ut är att släpvagnen var låst eller förvarades på ett låst ställe. Stöld ska alltid anmälas till polisen.
Ei sisälly
En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader till följd av tvistemål och tvistiga brotts- och ansökningsärenden i anslutning till ägande, innehav eller transport av en släpvagn.
Ei sisälly
Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands ersätter skadeståndsskyldighet till följd av att släpvagnen använts i trafik utomlands till den del trafikförsäkringen inte ersätter den. Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I Ryssland omfattar försäkringen endast personskador som drabbat passagerare.
Om giltighetsområdet för Omfattande Fenniakasko har överenskommits omfatta även Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet, gäller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands i Ryssland liksom i andra Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Kan väljas
Ei sisälly
En kollisionsförsäkring ersätter skador till följd av att ett fordon kör av vägen, välter, faller eller kolliderar.
Ei sisälly
Ei sisälly
En skadegörelseförsäkring ersätter skador till följd av uppsåtlig skadegörelse om skadetidpunkten och -platsen kan fastställas. Skadegörelse ska alltid anmälas till polisen. En skada som vållats med ett annat fordon ersätts inte från skadegörelseförsäkringen.
Ei sisälly
Ei sisälly
En avbetalnings- och leasingförsäkring ersätter förlust som drabbat släpvagnens säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavare om skadan inte ersätts t.ex. på grund av att släpvagnen lämnats olåst eller på grund av att den inte förvarats på en låst eller bevakad förvaringsplats.
Ei sisälly
Ei sisälly
Avbrottsförsäkring
Ei sisälly
Ei sisälly
Personskador
Ei sisälly
Ei sisälly
Egendomsskador som drabbat den oskyldiga parten
Ei sisälly
Ei sisälly

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Fennias fordonsförsäkringar
Försäkringsvillkor för Fenniakasko
Trafikförsäkringsvillkor

Fennias bilassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Skadades din släpvagn? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias bilassistans 24h hjälper i samtliga ärenden som gäller fordonskador i Finland och utomlands.

Vi gör en skadeanmälan åt dig och hjälper dig att boka tid för att reparera skadorna.

Läs mer om Bilassistans 24h här

Läs mer

Bilförsäkring utomlands

Råkade du ut för en skada?

Jag behöver bärgning Vindrutan skadades Kollision i Finland eller utomlands Fordonet har ett tekniskt fel Jag skadade mig i en trafikolycka
Se övriga skador

Samtliga försäkringar och tjänster för privatkunder

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd