Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Personskydd
  • Babyförsäkring

Babyförsäkring för ofödda barn

Skydd för ett ofött barn och föräldrar som önskar sig sinnesfrid. Säkerställ en smidig babyvardag och teckna en flexibel babyförsäkring redan från graviditetsvecka tolv!
Kontakta oss för offert på babyförsäkring

Skydd för din bebis redan före födseln

Du kan teckna en försäkring för spädbarn från graviditetsvecka 12 ända fram till beräknat förlossningsdatum.

Täcker sjukdomar som uppstår senare

När du tecknar Skyddet för hälsa för ditt barn redan före barnets födelse påverkar inte eventuella sjukdomar som uppstår senare omfattningen av barnets försäkringsskydd.

FenniaVårdaren hjälper dig och din bebis dagligen kl. 7–22

FenniaVårdaren är en sjukskötare som ger dig anvisningar för behandling hemma och vid behov bokar en tid till nödvändig vård för ditt barn.

Det är flera saker man undrar över när familjen ska få en baby. Babyförsäkringen för ofödda barn ger din baby skydd i händelse av sjukdom och olycksfall samt föräldrarna sinnesfrid. Försäkringen gör vardagen med babyn smidigare och vid behov får ni god vård snabbt. Du kan också teckna babyförsäkringen på webben (på finska).

Varför teckna babyförsäkring?

Med babyförsäkringen kan du skydda din baby redan under graviditeten. Babyförsäkringen, det vill säga försäkringen för ofödda barn, ger ditt barn skydd i händelse av sjukdom och olycksfall under barnets hela liv. Trots försäkringens benämning gäller försäkringen inte bara under babytiden, utan den gäller utan slutålder.

När du tecknar babyförsäkringen, det vill säga Skyddet för hälsa, för ditt barn redan före barnets födelse, påverkar inte eventuella sjukdomar som uppstår senare omfattningen av barnets försäkringsskydd. Om du tecknar försäkringen först när barnet är fött, omfattar försäkringen inte konstaterade sjukdomar och skador som har drabbat barnet under födelsen. Babyförsäkringen ersätter inte kostnader under graviditeten och inte heller kostnader för vård av modern.

Med babyförsäkringen kan ditt barn få vård snabbt – med ett litet barn kan det uppstå oväntade situationer. Föräldrarna behöver alltså inte nödvändigtvis åka med barnet till läkaren, utan FenniaVårdaren eller distansläkaren kan hjälpa till även per telefon.

Skyddet för hälsa är flexibelt

Skyddet för hälsa är ett försäkringspaket som passar alla, oberoende av ålder – från barn till vuxna. Det är enkelt att uppdatera försäkringen när barnet växer, eftersom du kan justera det valda försäkringspaketet när som helst. När du tecknar Skyddet för hälsa för ditt barn redan före barnets födelse, påverkar inte eventuella sjukdomar som uppstår senare omfattningen av barnets försäkringsskydd.

För dem som är under 15 år gäller Skyddet för hälsa i all idrottsutövning. Därför behövs inte en separat idrottsutvidgning för skyddet.

Plocka ihop en babyförsäkring av dessa sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringar

Grundskydd
Tilläggsskydd
Med försäkringen mot distansläkarkostnader får du snabbt kontakt med läkare utan att du behöver lämna hemmet. Om ditt barn insjuknar får du vårdanvisningar hemma i soffan.
Ei sisälly
När ditt barn har en försäkring mot allmänläkarkostnader får ni snabbt vård på en privat läkarmottagning när situationen inte kräver en specialist.
Ei sisälly
Försäkringen mot specialistkostnader ger hjälp vid besvär som kräver behandling av specialist, som ortoped. Det är bra att komma ihåg att även t.ex. en barnläkare är en specialist. 
Ei sisälly
Försäkringen mot undersökningskostnader ersätter exempelvis laboratorie- och röntgenundersökningar som ordinerats av läkare. Olika undersökningar hjälper läkaren att göra rätt diagnos och planera den bästa behandlingen för ditt barn.
Ei sisälly
Tandskador kan vara överraskande dyra att behandla. Med hjälp av tandolycksfallsförsäkringen får ditt barn snabbt tandvård om hen råkar ut för ett olycksfall.
Ei sisälly
FenniaVårdaren är en sjukskötare som svarar på samtliga frågor kring hälsa, ger anvisningar för behandling hemma, bokar tid till vård och gör en skadeanmälan åt dig.
Ei sisälly
Operationskostnadsförsäkringen ersätter operationer och kirurgiska ingrepp som ordinerats av läkare. Ett exempel på sådana ingrepp hos barn är insättning av rör i öronen. Vårddygnsavgiftsförsäkringen täcker kostnader för eventuella nätter på sjukhus.
Ei sisälly
Försäkringen mot läkemedelskostnader täcker läkemedel som ordinerats av läkare och ger skydd vid stora eller oväntade läkemedelskostnader.
Ei sisälly
Barn är snabba i svängarna och de drabbas enkelt av både lindriga och omfattande stukningar, sträckningar och frakturer. Med fysioterapiförsäkringen får barnet bra rehabilitering efter skadan och är snabbt på fötterna igen.
Ei sisälly
Terapiförsäkringen passar alla som tycker att det är viktigt att behålla funktionsförmågan och den psykiska hälsan. Såväl barn, unga som vuxna kan råka ut för situationer där samtal med ett proffs är nödvändigt.
Ei sisälly
Från försäkringen mot men till följd av olycksfall betalas en engångsersättning om det uppstår ett bestående men hos barnet till följd av ett olycksfall. Försäkringen är ett bra skydd för barn och unga för vilka ett allvarligt bestående men i värsta fall kan betyda svårigheter att bli sysselsatta i framtiden. Från försäkringen mot men till följd av olycksfall kan extra ersättning betalas ut om skadan förvärras. Från försäkringen mot dödsfall till följd av olycksfall betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren.
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Läs också försäkringsvillkoren som beskriver försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för babyförsäkring för ofödda barn finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Skydd för hälsa
Försäkringsvillkor - Skydd för hälsa

Vad omfattar babyförsäkringen?

Vi beviljar en babyförsäkring utifrån den gravida förälderns hälsodeklaration. Du får hälsodeklarationen i elektroniskt format på din e-postadress när du har tecknat försäkringen. Om vi beviljar försäkringen träder den i kraft utan begränsningar. Med andra ord ersätter försäkringen kostnader för alla sjukdomar som barnet har under sitt liv.

Babyförsäkringen börjar gälla när barnet är fött och täcker kostnaderna för undersökning och behandling av sjukdomar och olycksfall. Försäkringen träder i kraft när barnet föds levande.

Babyförsäkringen ersätter inte kostnader för vård av den gravida föräldern.

När bör jag teckna en babyförsäkring?

Det är bra att ta ett försäkringsskydd för babyn redan innan babyn föds.

För ett ofött barn kan du ta Skyddet för hälsa från graviditetsvecka tolv fram till beräknat förlossningsdatum, när en nackuppklarningsundersökning har gjorts. Den gravida föräldern får vara högst 44 år vid det beräknade förlossningsdatumet.

Priset på babyförsäkringen

Priset på försäkringen för ofödda barn påverkas av de valda skydden, beloppet på självrisken, försäkringsbeloppet och den gravida förälderns ålder och hemvist. Du kan alltså påverka priset på babyförsäkringen genom att justera antalet försäkringar, försäkringsbeloppet och självrisken.

Priset kan vara förmånligare om försäkringstagarens avtalspaket omfattar Fennias hemförsäkring.

Väntar du tvillingar eller trillingar?

Om din familj ska få tvillingar, behöver bäbisarna separata försäkringar. Du kan begära en offert på babyförsäkringar för tvillingarna genom att ringa vår kundtjänst eller skicka ett formulär för offertbegäran.

Om du väntar trillingar eller om tvillinggraviditeten är monoamniotisk eller monochoriotisk, kan vi tyvärr inte bevilja försäkringar förrän barnen föds. För att vi ska kunna bevilja en försäkring ska varje foster ha en egen moderkaka med egna fosterhinnor och egen fostersäck. Efter födelsen kan du ansöka om en sjukkostnads- och olycksfallsförsäkring för barn för bäbisarna. Vi kan bevilja det nyfödda barnet försäkringen, när barnet har kommit hem från sjukhuset och är minst fyra dagar gammalt.

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–22

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i FinlandInsjuknande eller olycksfall utomlandsOlycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkringJag skadade mig i en trafikolyckaDödsfall
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Fordon och trafik

Lisää aiheesta

Sjukförsäkring för barn

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor