Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Personskydd
  • Olycksfallsförsäkring för barn

Olycksfallsförsäkring för barn ger skydd vid olycksfall

Försäkringen tryggar ditt barns tillgång till snabb vård vid olycksfall.
Begär offert på olycksfallsförsäkring för barn

Stukningar, sträckningar och frakturer. Barn och unga råkar ut för ett och annat och drabbas enkelt av både lindriga och omfattande skador. Vi ser till att ni vid behov får snabbt bra vård. Försäkringarna i Skyddet för hälsa gäller utan slutålder och du kan justera dem när barnet växer. De valda försäkringarna gäller i all idrott utan begränsningar fram till 20 års ålder.

Så här ersätter olycksfallsförsäkringen för barn

olycksfalls-försäkring
Vårdkostnader för olycksfall
Operativa ingrepp
Läkemedel
Vårddygnsavgifter på sjukhus
Fysioterapi
Dödsfall till följd av olycksfall
Men till följd av olycksfall
Idrott

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Tryggar ditt barns tillgång till snabb vård med en olycksfallsförsäkring. 

Begär offert

Olycksfallsförsäkring för barn är ett omfattande grundskydd.

Olycksfallsförsäkring för barn gäller i skolan, i arbetet och på fritiden. Med försäkringen kan ni vid olycksfall söka vård hos privatläkare och få hjälp snabbt. Läkarkostnader för tider som bokats via FenniaVårdaren faktureras direkt av Fennia.

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–23.

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren här.

Begär offert på olycksfallsförsäkring för barn

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i Finland Insjuknande eller olycksfall utomlands Olycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkring Jag skadade mig i en trafikolycka Dödsfall
Se övriga skador

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Skydd för hälsa

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd