Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Personskydd
  • Sjukförsäkring för barn

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen för barn

Skyddet för hälsa för barn säkerställer snabb vård och underlättar vardagen vid sjukdomar.
Kontakta oss för offert

Skydd för hälsa för barn

Försäkringarna i Skyddet för hälsa gäller utan slutålder och du kan justera dem efter behov när barnet växer.

Omfattar även tävlingsidrott

Skyddet för hälsa gäller för personer under 15 år i all idrott. Därför behöver sjukförsäkringen för barn inte kompletteras med en separat idrottsutvidgning.

FenniaVårdaren hjälper dig dagligen kl. 7–22

FenniaVårdaren är en sjukskötare som ger dig anvisningar för behandling hemma och vid behov bokar en tid till nödvändig vård för ditt barn.

När ditt barn blir sjukt är det viktigt att snabbt och smidigt få vård. Med sjukförsäkringen för barn kan du låta oss ta hand om detta. Skyddet för hälsa är vår sjuk- och olycksfallsförsäkring, som består av enskilda försäkringar och därför passar den i alla åldra Du kan plocka ihop Skyddet för hälsa av försäkringar som passar just ditt barns livssituation. Du kan också teckna Skyddet för hälsa på webben (på finska).

Vad är en sjukkostnadsförsäkring eller Skydd för hälsa för barn?

Fennias sjukkostnadsförsäkring kallas Skydd för hälsa och ersätter kostnader för sjukdomar och olycksfall.

Ju tidigare du ansöker om sjukkostnadsförsäkring för ditt barn, desto mer omfattande är den, och de sjukdomar som uppstår senare i barnets liv påverkar inte omfattningen av försäkringsskyddet. I bästa fall kan du få en försäkring utan begränsande villkor. Försäkringen beviljas på basis av en hälsoutredning.

Oavsett ålder kan oväntade situationer uppstå med ett barn – en sjukkostnadsförsäkring för barn gör det lättare att få snabb vård. Om ditt barn skadar sig eller blir sjukt kan du boka tid för vård via FenniaVårdaren. Det är inte alltid nödvändigt att åka ända till läkarstationen, utan FenniaVårdaren eller distansläkaren kan också hjälpa till per telefon eller via chatten.

Du kan ansöka om sjukkostnadsförsäkring för barn som är minst fyra dygn gamla. Om ditt barn är över 15 år kan du läsa om sjukkostnadsförsäkringen för vuxna.

Om du bara vill ha en olycksfallsförsäkring för ditt barn kan du läsa om olycksfallsförsäkringen för barn.

Skyddet för hälsa är flexibelt

Du kan plocka ihop Skyddet för hälsa av försäkringar som passar just ditt barns livssituation. Med försäkringar som ingår i grundskyddet tryggar du läkarbesök och tillhörande undersökningar av ditt barn vid sjukdom eller olycksfall. Dessutom kan du komplettera ditt barns försäkringsskydd till exempel genom att lägga till en försäkring mot operationskostnader som bland annat ersätter insättning av rör i öronen.

Skyddet för hälsa gäller för dem som är under 15 år i all idrott. Därför behöver du inte komplettera sjukförsäkringen för barn med en separat idrottsutvidgning.

Gäller i all idrott

Skyddet för hälsa gäller för barn som är under 15 år i all idrott, även tävlingsidrott. Därför behöver du inte komplettera sjukförsäkringen för barn med en separat idrottsutvidgning. Giltigheten upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken barnet fyller 15 år.

Om ditt barn tävlingsidrottar eller utövar riskfyllda idrottsgrenar efter att han eller hon fyllt 15 år, eller om du ansöker om försäkring för ett barn som fyllt 15 år, ska du teckna en separat idrottsutvidgning. Du kan ta del av innehållet i idrottsutvidgningen i tabellen på webbplatsen för Skydd för hälsa för vuxna. Utan idrottsutvidgning gäller försäkringen för personer som har fyllt 15 år endast i motionsidrott som utövas för att upprätthålla den fysiska konditionen.

Plocka ihop Skyddet för hälsa för ditt barn av dessa sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringar

Grundskydd
Tilläggsskydd
Med försäkringen mot distansläkarkostnader får du snabbt kontakt med läkare utan att du behöver lämna hemmet. Om ditt barn insjuknar får du vårdanvisningar hemma i soffan.
Ei sisälly
När ditt barn har en försäkring mot allmänläkarkostnader får ni snabbt vård på en privat läkarmottagning när situationen inte kräver en specialist.
Ei sisälly
Försäkringen mot specialistkostnader ger hjälp vid besvär som kräver behandling given av specialist, som ortoped eller barnläkare. Du kan boka tid direkt till en specialist utan remiss från allmänläkare.
Ei sisälly
Försäkringen mot undersökningskostnader ersätter exempelvis laboratorie- och röntgenundersökningar som ordinerats av läkare. Olika undersökningar hjälper läkaren att göra rätt diagnos och planera den bästa behandlingen för ditt barn.
Ei sisälly
Tandskador kan vara överraskande dyra att behandla. Med hjälp av tandolycksfallsförsäkringen får ditt barn snabbt tandvård om hen råkar ut för ett olycksfall.
Ei sisälly
FenniaVårdaren är en sjukskötare som vägleder dig i hälsofrågor, ger anvisningar för behandling hemma, bokar en tid till vård och gör en skadeanmälan åt dig. Vid besök som bokats via FenniaVårdaren debiteras läkarkostnaderna direkt från Fennia, det vill säga du betalar bara den eventuella självrisken till läkarstationen.
Ei sisälly
Operationskostnadsförsäkringen ersätter operationer och kirurgiska ingrepp som ordinerats av läkare. Ett exempel på sådana ingrepp hos barn är insättning av rör i öronen. Vårddygnsavgiftsförsäkringen täcker kostnader för eventuella nätter på sjukhus.
Ei sisälly
Försäkringen mot läkemedelskostnader täcker läkemedel som ordinerats av läkare och ger skydd vid stora eller oväntade läkemedelskostnader.
Ei sisälly
Barn är snabba i svängarna och de drabbas enkelt av både lindriga och omfattande stukningar, sträckningar och frakturer. Med fysioterapiförsäkringen får barnet bra rehabilitering efter skadan och är snabbt på fötterna igen.
Ei sisälly
Terapiförsäkringen passar alla som tycker att det är viktigt att behålla funktionsförmågan och den psykiska hälsan. Såväl barn, unga som vuxna kan råka ut för situationer där samtal med ett proffs är nödvändigt.
Ei sisälly
Från försäkringen mot men till följd av olycksfall betalas en engångsersättning om det uppstår ett bestående men hos barnet till följd av ett olycksfall. Försäkringen är ett bra skydd för barn och unga för vilka ett allvarligt bestående men i värsta fall kan betyda svårigheter att bli sysselsatta i framtiden. Från försäkringen mot men till följd av olycksfall kan extra ersättning betalas ut om skadan förvärras. Från försäkringen mot dödsfall till följd av olycksfall betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren.
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Läs också försäkringsvillkoren som beskriver försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för sjukförsäkring för barn finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Skydd för hälsa
Försäkringsvillkor - Skydd för hälsa

Priset på sjukförsäkringen för barn

Priset på sjukkostnadsförsäkringen för barn påverkas till exempel av de valda skydden och beloppet på självrisken, försäkringsbeloppet och hemvisten. Du kan alltså påverka priset på försäkringen genom att justera antalet försäkringar, försäkringsbeloppet och självrisken.

Priset är förmånligare om försäkringstagarens avtalspaket omfattar Fennias hemförsäkring. Om du tecknar sjukförsäkringen på nätet (på finska) , kan du se det preliminära priset i webbutiken när du fyller i de begärda uppgifterna.

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–22

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i FinlandInsjuknande eller olycksfall utomlandsOlycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkringJag skadade mig i en trafikolyckaDödsfall
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Fordon och trafik

Lisää aiheesta

Reseförsäkring

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor