Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Vad bör du göra om en allvarlig sjukdom drabbar din familj? Experten svarar
En kvinna och ett barn ligger på soffan.

Vad bör du göra om en allvarlig sjukdom drabbar din familj? Experten svarar

2.4.2024

När en familj drabbas av en allvarlig sjukdom, förändras vardagen och många känslor väcks till liv: rädsla, sorg och osäkerhet om framtiden. Det är viktigt att inse att dessa känslor är normala och att det är värt att söka hjälp för att hantera dem.

Vi frågade Veli-Matti Husso, krisarbetare och psykoterapeut på MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, vilken typ av frågor som ofta uppstår i familjer och hur man bäst kan hantera situationen med tanke på både patientens och hela familjens välmående. Han betonar vikten av öppen kommunikation:

– Att prata hjälper familjen att hantera sina känslor. Det är viktigt att alla i familjen, inklusive barnen, känner att de befinner sig i en trygg miljö där de kan uttrycka sina känslor fritt.

Far och barn plockat ett äpple från trädet.

Hur kan man se till att familjelivet går normalt och varför?

När en förälder blir sjuk förändras hela familjedynamiken. Vad bör man göra i en sådan situation?

– Man bör öppet berätta för barnen om förälderns sjukdom, involvera dem i samtalet och använda ett tydligt språk, dock med hänsyn till barnens ålder. Om det finns två föräldrar i hushållet, bör de först komma överens om hur de ska berätta för barnen om sjukdomen”, säger Husso.

Detta hjälper barnen att förstå situationen och minskar onödiga farhågor och osäkerhet. Med tanke på barnen är det viktigt att så bra som möjligt följa de normala vardagsrutinerna och att undvika att förändra barnens roll i familjen. Barnen får inte känna att de är ansvariga för den vuxnas sorg eller bli fosterförälder.

“Det är klart att en familjemedlems sjukdom förändrar familjens dagliga liv. Det är dock viktigt att tala om sjukdomen så öppet som möjligt utan att vara förskräckt. Ett barns fantasi är effektiv nog att komplettera sådant som barnet inte har kännedom om.”

Föräldrarna kan känna behov av att trösta sina barn och, å andra sidan, av att dämpa deras negativa känslor. Det är bättre att låta barnet ventilera sina känslor, ta emot dem och försöka att inte gömma dem. Föräldrarna kan få hjälp med detta av en extern expert.

– Ett barn vill bli hört och sett i en situation där han eller hon säkert har mycket att säga till sina föräldrar. Föräldrarna bör vara ett skydd för barnet, vara närvarande och ge barnet möjlighet att prata och uttrycka sina tankar och känslor”, säger Husso.

Mamma och barn spelar dataspel.

Hur kan man stödja någon som har blivit sjuk?

Det är viktigt för en person som har blivit sjuk att hantera sina känslor och acceptera sin sjukdom.

– Chocken över diagnosen kan vara enorm. I början vill personen kanske inte inse vad det är fråga om. Personen kan förneka sin sjukdom och samtidigt känna starka känslor av ilska. Allt detta är en del av processen, att äntligen kunna acceptera sjukdomen.

När en person som har blivit sjuk accepterar sin sjukdom, leder det ofta till en känsla av lättnad. Enligt Hussos erfarenhet är acceptans nyckeln till att den drabbade begriper att han eller hon fortfarande lever och fortfarande vill njuta av sitt liv. Att prata med en expert, partnern, en vän eller en släkting är då också till hjälp.

Om den drabbade inte vill prata om sin sjukdom, handlar det ofta om en oförmåga att acceptera sin sjukdom. Husso uppmanar då till att uppmuntra den drabbade att först prata med till exempel en extern expert.

“Att prata, oavsett om det sker med familj, vänner eller en expert, hjälper till i processen. När den drabbade delar sina erfarenheter stärker det också samhörigheten i familjen.”

Det är viktigt för de närstående att förstå att den drabbade fortfarande är samma person som tidigare och mycket mer än bara sjuk.

Läs mer om Skydd vid allvarlig sjukdom.

Mamma och barn äter mellanmål.

Även närstående behöver stöd för att orka

Veli-Matti Husso betonar vikten av att den drabbades närstående, till exempel partnern, har ork.

– Det är viktigt för den drabbades närstående att ta emot allt möjligt stöd. Kamratstöd, eventuellt ekonomiskt stöd från samhället och stöd för samtal kan vara oersättligt.

Han påpekar att det är viktigt att upprätthålla en balans mellan det egna livet och omsorgen om närstående. När en familj drabbas av en allvarlig sjukdom, är ett övergripande stöd – såväl emotionellt, fysiskt som ekonomiskt stöd – nyckeln till att familjen klarar av situationen. Till exempel partnern är ett viktigt stöd för den drabbade, men hans eller hennes roll bör inte bli en terapeut – för det syftet är det bättre att vända sig till en expert.

– Kom ihåg att ni inte är ensamma. Hjälp och stöd finns tillgängligt och har tagits fram för att användas”, säger Husso.

Skyddet vid allvarlig sjukdom ger ekonomisk trygghet i händelse av det värsta

Fennias skydd vid allvarlig sjukdom hjälper dig om du drabbas av en allvarlig sjukdom, såsom elakartad cancer, MS eller hjärtinfarkt.

Om sjukkostnadsförsäkringen täcker undersöknings- och vårdkostnader, får du en engångsersättning från Skyddet vid allvarlig sjukdom. Du får ersättningen strax efter diagnosen och kan använda det på vilket sätt du vill – till exempel för tjänster som stöder dig i att orka i en svår livssituation.

En engångsersättning kan till exempel också underlätta den ekonomiska situationen i en barnfamilj som befinner sig i en svår livssituation.

– Skyddet vid allvarlig sjukdom är särskilt viktigt för familjer med små barn, bostadslån eller bara en förälder, säger Kati Ranta, produktchef på Fennia Liv.

Det rekommenderas att Skyddet vid allvarlig sjukdom täcker den försäkrades inkomst för ett år. På så sätt skyddar det ekonomin när FPA:s sjukdagpenning eller arbetsgivarens utbetalning av lön för sjukdomstiden upphör. Om sjukdomen varar i mer än ett år och personen inte förväntas rehabilitera sig för att kunna återgå till arbetet, kan personen ansöka om invalidpension.

– Största delen av ersättningarna betalas ut för olika cancerformer. Skyddet täcker dock också andra sjukdomar, till exempel om den försäkrade insjuknar i MS eller ALS.

Skyddet vid allvarlig sjukdom tillhandahålls av Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv och kan tecknas som ett tilläggsskydd till livförsäkringen. För Skyddet vid allvarlig sjukdom krävs en livförsäkring på minst 1 000 euro.

Läs mer: Skyddet vid allvarlig sjukdom hjälper dig när en diagnos sätter stopp.

Behöver du samtalshjälp i en svår livssituation som du eller din närstående har råkat in i? MIELI rf:s riksomfattande Kristelefon har jour på 09 2525 0112 dygnet runt varje dag. Du kan ringa anonymt och konfidentiellt.

Du vet väl att du kan få alla dina hem- och familjeförsäkringar från Fennia? Utöver personförsäkringar kan du också få hem- och bilförsäkringar från Fennia. Läs mera om försäkringar för hem och familj.

Lue lisää

LivförsäkringArtikelVälbefinnande

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor