Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Uppdatera hemförsäkringen

Uppdatera hemförsäkringen

30.1.2020

Försäkringsbehov förändras under livets gång, och det är bra att hemförsäkringen hänger med i förändringarna. Vi tog fram tre exempel då det är bäst att uppdatera hemförsäkringen.

1. Flyttning till nytt hem

Det lönar sig alltid att se över hemförsäkringen när du flyttar. Det nya hemmet är ofta annorlunda och av annan storlek än det gamla och kräver därför en annorlunda hemförsäkring. Om du till exempel flyttar till ett egnahemshus, behöver du en mer omfattande hemförsäkring än om du bor i höghus eller radhus.

2. Konst eller värdefullt lösöre i hemmet

Har du skaffat värdefull konst eller till exempel ärvt värdefulla smycken? Notera att värdeföremål och samlingar som är värda över 10 000 euro inte ingår automatiskt i hemförsäkringen. Värdeföremål är bland annat smycken och ädelmetaller, konstföremål, antikföremål, äkta orientaliska mattor och konsttextilier. Med en samling avses en serie föremål vars sammanlagda värde är större än det sammanlagda värdet per styck. Värdeföremål och samlingar kan tryggas med försäkring mot separat premie.

3. Hemförsäkring utan ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring

Har du inte ansvars- eller rättsskyddsförsäkring i din hemförsäkring? En ansvarsförsäkring för privatperson ersätter person- och sakskador som vållas utomstående. Den hjälper att klara av skadestånd om du till exempel kör på en fotgängare med cykeln. Rättsskyddsförsäkringen för privatperson ersätter advokat- och rättegångskostnader. Till rättsskyddsförsäkringen kan du också ansluta en identitetsstöldsförsäkring. Till den hör en tjänst som hjälper till att reda ut en eventuell identitetsstöld. Försäkringen ersätter också kostnader för jurist i samband med identitetsstöld.

Du kan uppdatera din försäkring genom att skicka ett meddelande på

Mitt Fennia
eller ringa vår .

Läs mer om

.

Hemförsäkring Artikel Hem

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd