Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Är du arbetsgivare? Få koll på försäkringarna
Mannen sitter i vardagsrummet.

Är du arbetsgivare? Få koll på försäkringarna

11.11.2020

Företagets försäkringsskydd måste anpassas till affärsverksamheten. Försäkringsbehoven styrs bland annat av företagets storlek, bransch, tillväxttakt och hur internationell affärsverksamheten är. Vi samlade ihop de viktigaste obligatoriska och frivilliga försäkringarna för arbetsgivarföretag.

Det finns två obligatoriska, alltså lagstadgade, försäkringar: arbetsolycksfallsförsäkring samt pensionsförsäkring. Också en trafikförsäkring är obligatorisk om företaget äger fordon.

Arbetsolycksfallsförsäkringen täcker förluster som orsakats av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. Försäkringen blir obligatorisk när företaget gör sin första anställning.

Enligt direktör Kari Björklöv på Fennia beror försäkringspriset på hur farligt det arbete som utförs i företaget är samt på lönerna som betalas ut. Priset på företagarens olycksfallsförsäkring baserar sig på FöPL-arbetsinkomsten.

Pensionsförsäkringen delas upp i två delar: arbetstagarnas ArPL och företagarnas FöPL.

– Delägare samt familjemedlemmar som jobbar i företaget måste noga följa med vilkendera avgiften de ska betala. Att endast betala miniminivå av FöPL-avgiften räcker inte om man som företagare vill försäkra sig om rätt till social trygghet såsom inkomstrelaterat utkomstskydd, säger Björklöv.

Kari Björklöv, direktör, Fennia.

Han påminner om att alla försäkringar räknas som utgiftsposter i budgeten och bör också beaktas i tjänstens eller produktens prissättning redan i början av verksamheten.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

I Finland finns knappt 90 000 arbetsgivarföretag. De frivilliga försäkringarna i dessa bolag handlar främst om riskhantering. Det lönar sig att teckna försäkringar redan innan den egentliga verksamheten kommer igång.

Det primära sättet att hantera risker är att teckna en ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

De mest typiska ansvarsförsäkringarna för företag är ansvarsförsäkringar för verksamheten och för produkterna. Precis som namnet antyder ersätter försäkringen eventuella skador som orsakas en tredje part.

Som värst kan ett avtal eller ett utfört arbete leda till rättsliga tvister i domstol. En rättsskyddsförsäkring täcker kostnader för rättshjälp i eventuella tvister.

– Försäkringsbolaget granskar och gör en uppskattning av om företaget verkligen är ansvarigt för det som hänt. Det är värdefullt för företaget, säger Björklöv.

Avbrotts- och egendomsförsäkringar

Avbrott i företagsverksamheten är kritiska för företag. Ett inkomstbortfall leder snabbt till betalningssvårigheter och i värsta fall till och med till konkurs.

Det lönar sig att beakta företagets bransch när man väljer lämplig avbrottsförsäkring. Försäkringen täcker till exempel förlorade inkomster eller extra avgifter som orsakas av avbrottet.

– I produktionsverksamhet kan en maskin som gått sönder lätt lamslå hela företaget. Också skadegörelse, vattenskador och bränder är typiska orsaker till avbrott, säger Björklöv.

Företagets egendomsförsäkringar ersätter å sin sida lösöre och skador på lokaler. Lösöre kan försäkras bland annat mot bränder, stormskador, skadegörelse, stöld, översvämningar och epidemier.

Cyberförsäkring

Cyberhot gäller alla företag. Virus och överbelastningsattacker kan lamslå hela företagets verksamhet.

Under coronatiden har riskerna ökat när över en miljon anställda har börjat arbeta på distans. Samtidigt har det blivit vardag att utomstående försöker fiska efter inloggningar och lösenord.

Enligt Björklöv täcker en cyberförsäkring utgifter och skador som uppstår när man ska återställa information eller programvara samt skador som orsakats eventuella tredje parter.

– Försäkringen omfattar också en första insats för skadefall. Det viktigaste är ändå att försäkra sig om att all information är säkerhetskopierad och att antivirusprogrammen är i skick, påminner Björklöv.

Sjukförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen är obligatorisk för arbetsgivaren, men allt fler företag vill försäkra sina anställda också under fritiden. Orsaken är tydlig: en allt större andel av de anställdas frånvaro beror på olyckor som skett under fritiden.

Utöver det erbjuds sjukförsäkringar som ger extraskydd om man insjuknar eller råkar ut för en olycka, till exempel Fennias skydd för välbefinnande samt gruppförsäkringar.

Tjänstens kärna består av FenniaVårdaren där man får all hjälp med ett samtal.

– När de anställda får vård snabbt innebär det inbesparingar för företaget. Att ta hand om de anställda är också ett trumfkort i rekryteringen och ett sätt att binda och engagera personalen, säger Björklöv.

När coronapandemin spreds blev företagen intresserade av att försäkra distansarbete. Den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen kan breddas med en försäkring för distansarbete i de fall som företaget inte har försäkrat de anställda med en sjukförsäkring eller en olycksfallsförsäkring som gäller under fritiden.

Lue lisää

  • Företagare – se till att dina viktiga försäkringar är uppdaterade
Försäkringar för företagArtikelFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor